Tieto grafy ukazujú vplyv zrážok, a nie následok „rádioaktívneho mraku“ z Ukrajiny

Uverejnené dňa 05/06/2023 o 18:09

Po ruskom útoku z 13. mája 2023 na Chmeľnyckú oblasť na západnej Ukrajine sa na sociálnych sieťach v poľštine a slovenčine objavili príspevky s grafmi ukazujúcimi zvýšenú úroveň radiácie spoločne s nepravdivým tvrdením, že ide o dôsledok výbuchu munície obsahujúcej „ochudobnený urán“ zničenej počas útoku. Hoci sú grafy pravdivé - na jednom sú údaje o úrovni bizmutu v ovzduší nad poľským mestom Lublin, na druhom je zobrazená úroveň rádioaktivity pre mesto Chmeľnyckyj - ako pre AFP vysvetlili odborníci, vyššia úroveň radiácie bola spôsobená zrážkami. Podľa ďalšieho typu príspevkov mali údajne namerané hodnoty radiácie na Slovensku dosahovať nebezpečné úrovne. Tieto a podobné tvrdenia sú nepravdivé: Poľské, slovenské aj ukrajinské orgány, ako aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uviedli, že namerané úrovne radiácie sú bežné pre dané ročné obdobie a radiačná situácia v Európe je „normálna“.