Opravy

Ak spravíme faktickú chybu, opravíme ju a označíme ju aj pod pôvodným článkom. Opravu jasne označíme ako „OPRAVA“ na konci článku s dátumom úpravy a vysvetlením. Ak je chyba zásadná stiahneme článok a zverejníme vysvetlenie.

Tu je zoznam opráv: