Opravy

Ak sa v našom článku dopustíme faktickej chyby, opravíme ju a na záver článku pridáme poznámku s dátumom úpravy a vysvetlením, čo bolo zmenené. Zoznam opráv uverejnených článkov v posledných rokoch je k dispozícii nižšie.

Ak je chyba závažná, článok stiahneme a uvedieme dôvod spoločne s vysvetlením chyby a okolnosťami, za akých k nej došlo. Takúto opravu uverejníme aj na rovnakých kanáloch na sociálnych sieťach ako aj pôvodný článok, aby sme tak zabezpečili, že sa o chybe dozvie širšia verejnosť.

Ak došlo k chybe vo formáte, ktorý nie je možné následne upravovať, napríklad v niektorých typoch príspevkov na sociálnych sieťach, nekorektný príspevok odstránime a na rovnakom kanáli uverejníme opravu.

Na záver našich článkov uvádzame aj všetky aktualizácie, vysvetlenia alebo iné ďalšie informácie, ktoré boli pridané po prvotnom uverejnení.

Ak sa domnievate, že sme sa v našom článku dopustili faktickej chyby, obráťte sa na nás prostredníctvom našej Kontaktnej stránky a uveďte podrobnosti o údajnej chybe a dôkazy, prečo je náš článok chybný. Vaše podnety budú prešetrovať fact-checkeri v konzultácii so svojimi regionálnymi editormi. Domnievame sa, že žiadosti, ktoré sú nekonkrétne, nepodložené, urážlivé, výhražné alebo zjavne súčasťou koordinovaného spamu, si od nás nevyžadujú odpoveď.

Ak sa domnievate, že sme porušili naše záväzky voči Európskej sieti fact-checkerských štandardov (EFCSN) alebo Kódexu princípov IFCN, môžete podať sťažnosť prostredníctvom postupu vysvetleného tu.

Zoznam vykonaných opráv:

10. októbra 2022 Opravili sme údaj Svetovej banky o rozlohe ukrajinskej poľnohospodárskej pôdy zo 43 na 41 miliónov hektárov. - Prejdi na článok
13. mája 2022 Aktualizované za účelom opravy preklepov v desiatom a v poslednom odstavci. - Prejdi na článok
16. augusta 2021 Oprava: Úprava pracovnej pozície v odseku o Lucasovi Legerovi, ktorý vyhotovil predmetnú fotografiu, tak, aby bolo zrejmé, že nejde o fotografa, ale o novinára RT France. - Prejdi na článok
16. júla 2021 Oprava: Zmena mena v nadpise článku na Dobšinský. - Prejdi na článok
21. júna 2021 Článok bol aktualizovaný, doplnenie zmienky o tom, že Biletsky je bývalým veliteľom azovského prápora (nie súčasným) - Prejdi na článok