Opravy

Ak spravíme faktickú chybu, opravíme ju a označíme ju aj pod pôvodným článkom. Opravu jasne označíme ako „OPRAVA“ na konci článku s dátumom úpravy a vysvetlením. Ak je chyba zásadná stiahneme článok a zverejníme vysvetlenie.

Tu je zoznam opráv:

18. máj 2021: Článok o DPH na potraviny sme upravili, aby sme jasnejšie reflektovali, že znížená sadzba DPH nie je uplatňovaná na všetky potraviny. Pridali sme podrobnosti o výnimkách a odstránili zmienku o tom, že „väčšina“ potravín spadá pod zníženú sadzbu DPH.

10. októbra 2022 Opravili sme údaj Svetovej banky o rozlohe ukrajinskej poľnohospodárskej pôdy zo 43 na 41 miliónov hektárov. - See the article
13. mája 2022 Aktualizované za účelom opravy preklepov v desiatom a v poslednom odstavci. - See the article
16. augusta 2021 Oprava: Úprava pracovnej pozície v odseku o Lucasovi Legerovi, ktorý vyhotovil predmetnú fotografiu, tak, aby bolo zrejmé, že nejde o fotografa, ale o novinára RT France. - See the article
16. júla 2021 Oprava: Zmena mena v nadpise článku na Dobšinský. - See the article
21. júna 2021 Článok bol aktualizovaný, doplnenie zmienky o tom, že Biletsky je bývalým veliteľom azovského prápora (nie súčasným) - See the article