O agentúre AFP

AFP Fakty je slovenskou verziou AFP Fact Check, oddelenia pre overovanie faktov mnohojazyčnej a multikultúrnej spravodajskej agentúry Agence France-Presse, ktorej poslaním je poskytovať presné, vyvážené a nestranné spravodajstvo kdekoľvek a kedykoľvek na svete.

Ako je zaručené v jej zakladajúcom štatúte, AFP hovorí nezávislým hlasom bez politických, komerčných alebo ideologických vplyvov. Tieto záväzky sa odrážajú v Charte AFP a redakčných normách, ktoré sú podrobne uvedené tu.

Riadenie a správa

Agentúra AFP má podľa francúzskeho práva jedinečné postavenie, ktoré vyžaduje, aby nikdy neohrozila presnosť a objektivitu poskytovaných informácií, ani sa nedostala pod kontrolu nijakého ideologického, politického alebo ekonomického zoskupenia. Ako sa podrobne uvádza v zakladajúcom štatúte AFP, úlohou dozorného orgánu známeho ako Horná rada je zabezpečiť kontinuitu agentúry a monitorovať dodržiavanie týchto základných povinností.

AFP má aj Správnu radu, ktorá zodpovedá za administračnú správu agentúry a volí jej generálneho riaditeľa. Správnu radu tvorí predseda a generálny riaditeľ Fabrice Fries, päť zástupcov francúzskej tlače, traja zástupcovia vlády z francúzskeho ministerstva kultúry, zahraničných vecí a hospodárstva, dvaja členovia z francúzskeho audiovizuálneho sektora, traja členovia volení zamestnancami AFP a päť externých odborníkov, ktorých vyberá Horná rada agentúry.

Ročný výkaz prognóz príjmov a výdavkov AFP preskúmava Finančná komisia, ktorá je zodpovedná za kontrolu toho, či predpokladané údaje povedú k vyrovnanému rozpočtu.

Členovia Hornej rady, správnej rady a finančnej komisie sú uvedení tu.

Výkonný výbor AFP, ktorý riadi každodennú činnosť agentúry, vedú predseda a generálny riaditeľ (v súčasnosti Fabrice Fries), riaditeľ globálneho spravodajstva (v súčasnosti Phil Chetwynd) a výkonná riaditeľka (v súčasnosti Dalila Zein). Úplnú organizačnú schému výkonného výboru nájdete tu.

Vedenie redakcie

Redakčné spravodajstvo AFP vedú riaditeľ globálneho spravodajstva Phil Chetwynd, šéfredaktorka globálneho spravodajstva Sophie Huet-Trupheme a zástupca šéfredaktorky globálneho spravodajstva Richard Carter.

Na overovanie faktov v AFP dohliadajú šéfredaktori digitálnej investigatívy v sídle agentúry v Paríži a regionálni editori v Bejrúte, Hongkongu, Johannesburgu, Montevideu a Washingtone. Patria medzi nich:

Šéfredaktor digitálnej investigatívy, zástupca globálneho šéfredaktora: Gregoire Lemarchand

Zástupcovia šéfredaktora: Sophie Nicholson a Julie Charpentrat

Regionálni vedúci: Rachel Blundy (Ázia a Tichomorie), Leila Macor (Latinská Amerika a Španielsko), Nina Lamparski (Afrika), Bronwen Roberts (Európa), Khaled Soubeih (Blízky východ a severná Afrika) a Arthur MacMillan (USA a Kanada).

Viac informácií o redaktoroch a celom tíme AFP Fact Check sa dozviete tu.

Partnerstvá a financovanie

Agentúra AFP získava príjmy z rôznych zdrojov, najmä od mediálnych klientov, online platforiem a francúzskeho štátu.

V roku 2021 AFP vykázala obrat vo výške 309,5 milióna EUR. Viac informácií nájdete tu.

Nižšie je uvedený prehľad hlavných zdrojov financovania AFP. AFP pri plnení podmienok všetkých zmlúv uplatňuje prísnu redakčnú nezávislosť.

Francúzske štátne financovanie

AFP má s francúzskym štátom uzavretú finančnú zmluvu, ktorá je rozdelená na komerčnú zmluvu o poskytovaní služieb AFP francúzskym vládnym inštitúciám a misiám v zahraničí a na kompenzáciu nákladov na agentúrnu misiu vo verejnom záujme. Táto skutočnosť je podrobne opísaná v štatúte z roku 1957, ktorý zaručuje nezávislosť AFP od štátnych alebo iných vplyvov.

Mediálni klienti

AFP poberá príjmy od tisícov mediálnych klientov po celom svete, ktorí si predplácajú rôzne textový, multimediálny, fotografický, video a grafický agentúrny servis AFP.

Príkladmi klientov v Európe sú mediálne organizácie ako BBC, Brut, Deutsche Welle, France Télévisions, Funke Mediengruppe, Le Monde, Rai, Tamedia, The Times a Unidad Editorial. V Severnej a Južnej Amerike patria medzi klientov AFP v oblasti spravodajstva okrem iného Caracol TV, Infobae, El Comercio, The New York Times a Radio-Canada. Al Jazeera, Al Arabiya, Al-Nahar a Sky News Arabia sú príkladmi klientov v regióne Blízkeho východu, zatiaľ čo Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, Nation Media Group a Arise News sú niektorými z klientov AFP v Afrike. V Ázii a Tichomorí patria medzi mediálnych klientov AFP napríklad South China Morning Post, SPH Media, Mediacorp, The Times of India, NHK a News Corp.

Google

Agentúra AFP podpísala na konci roka 2021 so spoločnosťou Google päťročnú dohodu o susedských právach, na základe ktorej bude internetový gigant platiť za používanie obsahu tejto tlačovej agentúry.

Agentúra AFP podpísala s platformou aj ďalšie dve zmluvy na päť rokov. Jedna z nich financuje vývoj „mobilných príbehov“ - vertikálnych vizuálnych formátov pre smartfóny - zatiaľ čo druhá zmluva sa týka školení novinárov a študentov žurnalistiky na celom svete v oblasti digitálnych investigatívnych techník.

Agentúra AFP vytvorila online kurz o digitálnej investigatíve pre novinárov a uverejnila krátke inštruktážne videá, v ktorých poskytuje znalosti a techniky digitálnej investigatívy. V rámci tejto spolupráce s Google News Initiative AFP vyprodukovala aj fact-checkingové články a spoločné mediálne výstupy zamerané na boj proti dezinformáciám pri príležitosti francúzskych volieb v roku 2022.

Meta

AFP má so spoločnosťou Meta obchodnú dohodu prostredníctvom programu Third Party Fact-Checking, v rámci ktorého spoločnosť Meta platí za používanie fact-checkingových článkov od AFP na svojich platformách sociálnych sietí. Tím AFP pre overovanie faktov ako partner spoločnosti Meta skúma potenciálne nepravdivý alebo zavádzajúci obsah označený na Facebooku a Instagrame.

AFP taktiež spolupracuje s platformou WhatsApp, ktorá je vo vlastníctve Meta, na komunitných kanáloch určených na boj proti online dezinformáciám v Brazílii, Mexiku, Spojených štátoch (v španielčine), Francúzsku, Nemecku a Indii.

TikTok

Agentúru AFP spolu s viac ako desiatimi organizáciami na kontrolu faktov platí spoločnosť TikTok v niekoľkých krajinách Ázie a Oceánie, Európy, Blízkeho východu a španielsky hovoriacej Latinskej Ameriky za overovanie interných moderovaných videí, ktoré môžu obsahovať nepravdivé informácie. Ak tímy AFP preukážu, že informácie sú nepravdivé, takéto videá sú z TikToku odstránené.

Twitter

Agentúra AFP je platená spoločnosťou Twitter v Spojených štátoch za pomoc pri hodnotení presnosti podnetov v rámci Community Notes (predtým Birdwatch), čo je nástroj tejto platformy, ktorý slúži na dodávanie kontextu k potenciálne zavádzajúcim príspevkom. Hodnotenia od AFP sa používajú na sledovanie presnosti hodnotiteľov v priebehu času a nemajú vplyv na okamžité hodnotenie jednotlivých podnetov.

Európska únia

Od roku 2021 sa AFP čoraz viac zapájala do projektov spolupráce medzi európskymi mediálnymi organizáciami, výskumníkmi a ďalšími odborníkmi, ktoré sú spolufinancované Európskou komisiou a ďalšími európskymi inštitúciami, s cieľom boja proti dezinformáciám. AFP dostáva finančné prostriedky od EÚ v rámci svojho zapojenia do viacerých regionálnych centier pre overovanie faktov a výskum, ktoré patria do siete Európskeho observatória digitálnych médií (EDMO): DE FACTO pre Francúzsko, CEDMO pre Českú republiku, Poľsko a Slovensko, EDMO BELUX pre Belgicko a Luxembursko, HDMO-Lakmusz pre Maďarsko, GADMO pre Nemecko a Rakúsko, BROD pre Rumunsko a Bulharsko, ADMO pre Chorvátsko a Slovinsko a MedMO pre Grécko, Cyprus a Maltu.

AFP sa podieľa aj na nasledujúcich projektoch financovaných Európskou úniou:

Agentúra AFP sa spolu s tlačovou agentúrou Austria Press Agency (APA) zúčastnila aj na projekte financovanom Európskym mediálnym a informačným fondom (EMIF), ktorého cieľom je poskytnúť ukrajinskej národnej tlačovej agentúre Ukrinform školenie v oblasti overovania faktov. EMIF bol zriadený Európskym univerzitným inštitútom a Calouste Gulbenkian Foundation.

Factstory

Factstory je dcérska spoločnosť AFP, ktorá poskytuje obsah na mieru pre spoločnosti a inštitúcie. Funguje ako samostatný subjekt nezávislý od materskej spoločnosti AFP a táto produkcia je označená značkou Factstory.

Právne informácie

Agentúra France-Presse je autonómny občiansky subjekt, ktorý funguje v súlade s obchodnými pravidlami. Je zapísaný v parížskom obchodnom registri pod číslom 775 658 354.