Zdravotníčka pripravuje injekčnú striekačku s dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 od spoločnosti Pfizer-BioNTech 27. novembra 2021 v Paríži ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN)

Kontroverzná štúdia spustila vlnu zavádzajúcich príspevkov o vplyve vakcín na zvýšenie úmrtnosti

Odborníci a zdravotnícke inštitúcie sa zhodujú, že vakcíny proti “u zachránili milióny životov na celom svete. Začiatkom júna 2024 však viaceré stránky a príspevky na sociálnych sieťach skreslili závery nedávnej štúdie uverejnenej v recenzovanom časopise BMJ Public Health a nepravdivo tvrdili, že má dokazovať, že vakcíny prispeli k nadmernej úmrtnosti. Hoci štúdia vyvolala polemiku a kritiku zo strany niektorých expertov, čo podnietilo BMJ, aby prešetril „kvalitu tohto výskumu a jeho záverov“, samotná štúdia neobsahuje žiadne takéto tvrdenie ani vo svojom abstrakte, ani v plnej verzii. Vydavateľ takéto závery taktiež odmietol vo svojom stanovisku a odborníci, ktorých oslovila agentúra AFP, vysvetlili, prečo zo štúdie nemožno takýto záver vyvodiť.

„Vakcíny proti Covid-19 mohli prispieť k nadmernému počtu úmrtí, uvádza najnovšia štúdia BMJ Public Health,“ píše sa v nadpise textu zverejneného 6. júna na stránkach infovojna.bz a slovanskenoviny.sk (nepravdivý obsah týchto stránok sme v rámci AFP opakovane hodnotili). „Čiastočne za to podľa zvrejneného materiálu (môžu) aj anticovidové injekcie,“ pokračujú ďalej oba texty, ktoré ako zdroj uvádzajú článok ruského štátom kontrolovaného média Russia Today.

Denník Štandard zverejnil v rovnaký deň článok s titulkom „Za nadmerné úmrtia mohli byť zodpovedné aj vakcíny, tvrdia holandskí vedci“. V článku sa píše: „Vedci z Holandska v novej štúdii skonštatovali, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by mohli byť v obmedzenej miere zodpovedné za nárast nadmerných úmrtí v západnom svete od vypuknutia pandémie.“

V slovenčine boli tieto tvrdenia zdieľané aj na Telegrame či Facebooku.

Image
Snímky zavádzajúcich príspevkov vyhotovené 18. júna 2024

Tvrdenia sa objavili aj v iných jazykoch. V angličtine ich rozšíril napríklad britský denník The Telegraph či americký denník New York Post. Druhý zo spomínaných zdrojov svoj článok 16. júna 2024 aktualizoval, zmenil nadpis a nakoniec dopísal poznámku: „Skoršia verzia tohto článku neodrážala skutočnosť, že štúdia neanalyzovala vplyv očkovania ani nezisťovala súvislosť medzi úmrtnosťou a stavom očkovania.“ (archív). Tvrdenia sa šírili aj na sieti X, napríklad prostredníctvom tohto príspevku, ktorý nazbieral viac ako 4,2 milióna videní.

Všetky spomínané príspevky či články sa odvolávajú na štúdiu s názvom „Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od začiatku pandémie COVID-19: Odhady ‚Our World in Data‘ od januára 2020 do decembra 2022“, ktorá bola uverejnená v recenzovanom časopise BMJ Public Health 3. júna 2024. BMJ Public Health je podľa webstránky súčasťou rovnakého vydavateľstva ako BMJ (v minulosti známeho ako British Medical Journal).

Autormi štúdie sú traja špecialisti na detskú onkológiu z dvoch holandských nemocníc a „nezávislý výskumník z Amsterdamu“ (archív). Tu je tiež plná verzia štúdie priamo na webe (archív). 

V 12-stranovom dokumente sa však na žiadnom mieste nenachádza tvrdenie o tom, že nadmerné úmrtia súvisia s očkovaním.

Čo hovorí štúdia o nadmernej úmrtnosti a pandémii ochorenia Covid-19

Podľa abstraktu štúdia používa na odhadnutie nadmernej úmrtnosti údaje z databázy Our World in Data „ako odchýlku medzi hláseným počtom úmrtí v krajine v danom týždni alebo mesiaci v období 2020-2022 a očakávaným počtom úmrtí v krajine na toto obdobie za normálnych podmienok“.

„Nadmerná úmrtnosť bola v západnom svete vysoká tri po sebe nasledujúce roky, a to aj napriek zavedeniu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia a vakcín proti ochoreniu Covid-19,“ uzavrela štúdia. „To je dôvodom pre vážne znepokojenie. Vládni predstavitelia a tvorcovia politík by mali dôkladne preskúmať hlavné príčiny pokračujúcej nadmernej úmrtnosti,“ uzavrela štúdia.

úvode a diskusii štúdie sa píše aj o rôznych podozreniach na nežiaduce účinky vakcín proti ochoreniu Covid-19.

„Vlády môžu nezverejňovať údaje o úmrtiach s podrobnou stratifikáciou podľa ich príčiny, hoci tieto informácie by mohli pomôcť naznačiť, či bola príčinou úmrtí infekcia COVID-19, nepriame účinky obmedzujúcich opatrení, vakcíny proti COVID-19 alebo iné prehliadané faktory,“ píše sa na ôsmej strane štúdie.

V štúdii však nemožno nájsť žiadny priamy záver o tom, že by jej autori našli priamu spojitosť medzi očkovaním a nadmernou úmrtnosťou, ako sa uvádza v zavádzajúcich príspevkoch.

Vydavateľstvo aj odborníci tvrdenia odmietajú

Časopis BMJ uverejnil 6. júna 2024 stanovisko, v ktorom uvádza, že predmetná štúdia bola dezinterpretovaná (archív): „Rôzne spravodajské portály tvrdili, že tento výskum naznačuje priamu príčinnú súvislosť medzi očkovaním proti COVID-19 a úmrtnosťou. Táto štúdia žiadnu takúto súvislosť nepreukazuje". 

Image
Snímka príspevku BMJ na sieti X vyhotovená 14. júna 2024

„Výskumníci síce uznávajú, že po očkovaní sú hlásené vedľajšie účinky, ale výskum nepodporuje tvrdenie, že vakcíny sú hlavným faktorom, ktorý prispieva k nadmernému počtu úmrtí od začiatku pandémie. Vakcíny v skutočnosti prispeli k zníženiu počtu závažných ochorení a úmrtí spojených s infekciou COVID-19,“ uvádza sa vo vyhlásení BMJ.

Po tom, ako štúdia vyvolala búrlivé reakcie, BMJ zverejnil 14. júna tiež tzv. „vyjadrenie znepokojenia“ nad týmto článkom, pričom uviedol, že „tím pre integritu a editori prešetrujú problémy týkajúce sa kvality správ v tejto práci“ (archív). „Čitateľov treba upozorniť aj na nesprávnu interpretáciu a nedorozumení ohľadom práce. Objavili sa tvrdenia, že práca naznačuje priamu príčinnú súvislosť medzi očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a úmrtnosťou. Táto štúdia žiadne takéto prepojenie nenachádza,“ píše sa vo vyjadrení.

„Toto konkrétne tvrdenie, podľa ktorého sú za úmrtiami konkrétne vakcíny, je veľmi nepravdepodobné a ako vidím, autori článku v BMJ ho ani neuvádzajú,“ uviedol 13. júna 2024 v e-maile pre agentúru AFP John P. A. Ioannidis, profesor medicíny v Stanfordskom centre pre výskum prevencie a epidemiológie a zdravia. 

„Podľa môjho názoru zachránili vakcíny množstvo životov: nie až toľko, ako tvrdia tí, ktorí sa okolo nich snažia vykresliť bezchybný príbeh, ale rozhodne si nemyslím, že zabili viac ľudí, ako zachránili!“, dodal.

Detská onkologická nemocnica v Utrechte sa dištancuje od štúdie

Centrum detskej onkológie princeznej Máximy so sídlom v holandskom Utrechte je uvedené ako pracovisko väčšiny autorov predmetnej štúdie. Toto centrum 11. júna zverejnilo stanovisko, v ktorom sa od štúdie dištancuje (archív).

„V súvislosti s touto publikáciou sa objavili vážne otázky,“ uviedlo centrum. „Centrum princeznej Máximy hlboko ľutuje, že táto publikácia môže vyvolať dojem, že bol spochybnený význam očkovania.“ 

Podľa tohto stanoviska bolo pôvodnou myšlienkou štúdie „okrem iného preskúmať vplyv opatrení proti šíreniu Covidu na úmrtnosť detí s rakovinou v nízko-príjmových krajinách“. Avšak „v priebehu štúdie sa zameranie posunulo a odklonilo smerom, ktorý bol príliš vzdialený od našich odborných znalostí: detská onkológia. Nie sme odborníci na epidemiológiu a ani nechceme vzbudzovať takýto dojem,“ píše sa v stanovisku centra.

„Štúdia v žiadnom prípade nepreukazuje súvislosť medzi očkovaním a nadmernou úmrtnosťou; takýto záver explicitne nevychádza zo zistení výskumníkov. Je nám preto ľúto, že vznikol tento dojem,“ uvádza sa vo vyhlásení.

V štúdii sa uvádza, že bola podporená nadáciou World Child Cancer NL. Medzinárodná charitatívna organizácia World Child Cancer však 12. júna 2024 uverejnila vyhlásenie, v ktorom uviedla, že bola „nesprávne uvedená ako sponzor v tejto publikácii“. „Vďaka našim darcom môže World Child Cancer NL financovať programy a projekty, ktoré prenášajú vedomosti a zručnosti do nemocníc v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Tieto programy a projekty realizuje osvetový tím Centra princeznej Máximy,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Kritika štúdie

Štúdia po svojom uverejnení zožala kritiku, napríklad v tomto vlákne na sieti X (archív) alebo v tomto (archív) príspevku Jeffreyho S. Morrisa, profesora verejného zdravia a preventívnej medicíny a taktiež riaditeľa oddelenia bioštatistiky na Perelmanovej lekárskej fakulte Pensylvánskej univerzity.

„Táto práca neposkytuje žiadny dôkaz o tom, že by vakcíny proti ochoreniu Covid-19 zvýšili úmrtnosť,“ uviedol Morris pre agentúru AFP v e-maile z 13. júna 2024. „Výskumníci poukazujú na to, že nadmerná úmrtnosť sa nezastavila v roku 2020, ale pokračovala v rokoch 2021-2022 ‚napriek opatreniam na obmedzenie šírenia nákazy a vakcínam‘,“ uviedol Morris.

„Autori neposkytujú žiadne priame dôkazy o tom, že by vakcíny spôsobili nadbytočné úmrtia, a už vôbec nie o tom, že by boli ich hlavnou príčinou. Jednoducho uvádzajú, že nadmerný počet úmrtí by sa dal vysvetliť kombináciou ochorenia Covid-19, preventívnych opatrení a vakcín, a následne napíšu špekulatívny príbeh o tom, že preventívne opatrenia a vakcíny by mohli v princípe viesť k nadmerným úmrtiam, ale neuvedú žiadny dôkaz o tom, že by tomu tak skutočne bolo, pričom bagatelizujú úlohu ochorenia Covid-19 ako takého - to je pritom podľa mnohých iných publikácií a dokonca aj ich vlastných údajov primárnym vysvetľujúcim faktorom,“ povedal Morris.

„Pozrel som si článok v časopise BMJ Public Health a myslím si, že je to slušne spracovaná analýza. V časopise PNAS sme uverejnili odhady nadbytočných úmrtí na roky 2020 - 2023 a zdá sa, že vo všeobecnosti zodpovedajú tomu, čo sa uvádza v článku BMJ,“ uviedol prof. Ioannidis agentúre AFP. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) je recenzovaný časopis Národnej akadémie vied USA; článok, ktorý spomína, bol uverejnený v novembri 2023 (archív).

Jeho článok vo všeobecnosti rozlišuje medzi dvoma skupinami krajín: 1) tými s vysokými príjmami, neveľkou chudobou, bez veľkých príjmových nerovností, v ktorých bolo v rokoch 2020 - 2023 zaznamenané buď žiadne, alebo len malé množstvo nadúmrtí, a 2) tými s nie veľmi vysokými príjmami a značným podielom ľudí žijúcich v chudobe, so značnými príjmovými nerovnosťami, v ktorých bol v tomto období zaznamenaný „veľmi výrazný nadbytok úmrtí“.

„Myslím, že tu vidíme zloženú výhodu (alebo nevýhodu) zdravotného systému, ktorý môže mať (alebo nemať) zdroje, byť funkčný a chrániť tých, ktorí to potrebujú. Zraniteľné krajiny a ich zdravotné systémy (sem patria aj Spojené štáty) boli v dôsledku pandémie a protipandemických opatrení vykoľajené,“ vysvetlil Ioannidis.

„Problémom je interpretácia údajov o nadmernej úmrtnosti. Článok BMJ poskytuje celkovo vyváženú diskusiu o mnohých možnostiach prispievajúcich faktorov, ktoré je veľmi ťažké alebo dokonca nemožné rozlíšiť, pokiaľ ide o ich relatívny príspevok. Mnohé z faktorov existujú paralelne, čo sťažuje ich interpretáciu,“ dodal. 

Agentúra AFP sa pokúsila kontaktovať výskumníka, ktorého e-mail bol uvedený v predmetnej dezinterpretovanej štúdii, ale do uzávierky tohto článku sme nedostali odpoveď.

Všetky naše články súvisiace s nepravdivými správami o pandémii nájdete tu.

Doplnené upresnenie o tom, že štúdia bola uverejnená v recenzovanom časopise BMJ Public Health
26. júna 2024 Doplnené upresnenie o tom, že štúdia bola uverejnená v recenzovanom časopise BMJ Public Health

Máte tip na správu, ktorú by sme v AFP mohli overiť?

Kontaktujte nás