Muž očkovaný vakcínou Pfizer-BioNTech v očkovacom centre v nemeckom Norimbergu 18. marca 2021 (AFP / Christof Stache)

Hitparáda nepravdivých a nebezpečných antivakcinačných hoaxov vyvrátená

Copyright AFP 2017-2022. Všetky práva vyhradené.

Kompilácia nepravdivých tvrdení kontroverzných lekárov a aktivistov, ktorí sa postavili proti očkovaniu, získala v apríli 2021 na Facebooku viac ako 75-tisíc zdieľaní napriek tomu, že ich tvrdenia boli už v minulosti odhalené a vyvrátené mnohými expertmi oslovenými agentúrou AFP a ďalšími fact-checkerskými organizáciami.

Ľudia „môžu zomrieť aj mesiace po očkovaní“, očkovacia kampaň je „experimentom na ľuďoch“, očkovacia látka „bráni mladým ženám otehotnieť“, vakcíny „obsahujú bunky potratených embryí“. Takéto a mnohé ďalšie tvrdenia sú obsahom virálneho videa z 18. apríla 2021, ktoré sa virálne šírilo na Facebooku.

Snímka FB príspevku FB vyhotovená 3. mája 2021

Ich základné posolstvo prezentované v rôznych podobách a za zvukov dramatickej hudby je namierené proti očkovacím látkam na Covid-19. Tvrdenia predstavujú skutočné nebezpečenstvo, pretože práve očkovanie je v súčasnosti hlavnou metódou boja proti pandémii, ktorá si vyžiadala viac ako 3,2 miliónov mŕtvych po celom svete, pričom na bezpečnosti (1, 2) a účinnosti vakcín (1, 2, 3) je jednoznačná vedecká zhoda.

Vo videu, ktoré podľa našich zistení zdieľali desaťtisíce FB používateľov, by ste však márne hľadali vedecké dôkazy pre dramatické výroky, ktoré v ňom zaznejú. Vzhľadom na jeho široký dosah na sociálnych sieťach a na skutočnosť, že AFP už v minulosti odhalila všetky tvrdenia, sme sa rozhodli uviesť jednotlivé tvrdenia po jednom a poskytnúť stručný prehľad s odkazmi na naše minulé články s cieľom dokázať, že ani videu ako celku, ani autorom jednotlivých vyhlásení nemožno dôverovať.

1. Mnoho ľudí môže zomrieť kvôli mRNA vakcínam - Nepodložené

„Írska imunologička a molekulárna biologička varuje, že mnoho očkovaných proti Covid-19 môže v dôsledku nových mRNA vakcín zomrieť až niekoľko mesiacov po očkovaní,“ hovorí hlas na začiatku videa, pričom odkazuje na írsku imunologičku Dolores Cahill.

Podobné tvrdenie vyhlási americký lekár Rashid Buttar neskôr vo videu: „Všetci ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať, budú čeliť skutočnému nebezpečenstvu. Buď zomrú, alebo ochorejú ... budú hromadne zomierať.“

Túto konšpiračnú teóriu odmietli ako zavádzajúcu a nepodloženú mnohí experti, ktorých AFP citovala. Okrem toho AFP vyvrátila aj ďalšie nepodložené tvrdenia Dolores Cahill tu alebo tu.

Tretia fáza klinických skúšok vakcín Moderna a Pfizer (dvoch mRNA vakcín) začala v júli 2020 (1, 2) a zahŕňala v oboch prípadoch okolo 30 000 dobrovoľníkov starších ako 18 rokov. Výsledky účinnosti a nepriaznivé účinky pozorované po podaní oboch dávok boli prvýkrát zverejnené v novembri 2020 (1, 2). V oboch prípadoch boli ako najbežnejšie účinky hlásené únava, bolesť hlavy a bolesť či opuch v mieste vpichu. Obidve vakcíny tak boli považované za bezpečné a bola im udelená autorizácia (1, 2) v rámci núdzového režimu súvisiaceho s pandémiou Covid-19 od Európskej liekovej agentúry (EMA). S oboma vakcínami sa očkuje aj na Slovensku.

Tieto dve mRNA vakcíny sú navrhnuté tak, aby obsahovali molekulu tzv. messenger RNA obsahujúcu inštrukciu na výrobu tzv. spike proteínu. Tento proteín sa nachádza na povrchu vírusu SARS-CoV-2 a to, že je súčasťou očkovacej látky, slúži na to, aby imunitný systém  vírus rozpoznal po tom, ako sa dostane do tela. EMA vysvetľuje: „Keď je osoba zaočkovaná, niektoré bunky tela prečítajú mRNA inštrukciu a dočasne budú produkovať spike proteín. Imunitný systém následne rozozná tento proteín ako cudzí a začne vyrábať protilátky a aktivuje T bunky (biele krvinky), aby proteín začali ničiť.“ Avšak mRNA zo samotnej vakcíny v tele zostane iba krátko, „krátko po očkovaní sa v tele rozpustí“.

Dolores Cahill, profesorka medicíny na University College v Dubline (UCD), ktorá bola predsedníčkou euroskeptickej krajne pravicovej Írskej strany slobody do marca 2021, vyhlásila rôzne nepravdivé tvrdenia o pandémii vo viacerých videách a vystúpeniach.

Od jej vyhlásení sa ešte v júni 2020 dištancovala Európska komisia. Samotná univerzita sa po výzve študentov dištancovala od jej názorov v stanovisku, podľa ktorého jej vyhlásenia neodrážajú pozíciu univerzity.

Cahill spolu s ďalšími ľuďmi vo videu (Carrie Madej, Andrew Kaufman a Elke de Klerk) je členkou takzvanej „Svetovej aliancie doktorov“ (World Doctors Alliance), medzinárodnej skupiny lekárov a zdravotníkov, ktorá sa podľa svojho webu snaží o „ukončenie všetkých lockdownov a súvisiacich škodlivých pandemických opatrení“. Členmi tejto skupiny sú viacerí hlasní antivakcinační aktivisti a popierači Covidu. AFP vyvrátila viaceré z ich nepravdivých tvrdení ešte v novembri 2020.

Snímka z FB videa vyhotovená 3. mája 2021

Rashid Buttar dostal niekoľko pokarhaní od Lekárskej komory Severnej Karolíny (NCMB) a dostal taktiež varovanie od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv za obchodovanie s neschválenými, nesprávne označenými a falšovanými prípravkami. Agentúra AFP vyvrátila niektoré jeho nepravdivé tvrdenia - napríklad o tom, že človek očkovaný proti chrípke bude mať pozitívny výsledok testu na Covid, alebo o prepojeniach Covidu s technológiou 5G. „S radosťou môžem potvrdiť, že v jeho prípade ide o nepodložené nezmysly,“ uviedol Dr. John Sanders, šéf infekčného oddelenia v nemocnici Wake Forest Baptist Health v Severnej Karolíne.

2. Očkovanie je hromadný experiment na ľuďoch - Nepravda

„Nová vakcína s RNA je najnebezpečnejšou vakcínou vôbec. To, že táto vakcína bola dokonca schválená pre klinické testovanie, je trestuhodné. Toto sú pokusy na ľuďoch. To, čo sa teraz deje, bude zločinom proti ľudskosti. Považujem tieto génové vakcíny za experiment na ľuďoch, ktorý je zakázaný,“ hovorí v prvých minútach videa Sucharit Bhakdi, kontroverzný mikrobiológ thajsko-nemeckého pôvodu.

Vo videu sa jedno z hlavných posolstiev - že očkovanie proti Covid-19 je „masívnym ľudským experimentom“ - opakuje hneď niekoľkokrát. Po Bhakdim obdobné tvrdenie zopakujú aj Walter Weber, Carrie Madej a Lee Merritt.

Termín „experiment“ je široko používaný antivakcinačným hnutím, aby vykreslil očkovaciu kampaň ako nebezpečnú operáciu, ktorá nebola úplne schválená vedeckými regulačnými orgánmi po dostatočne dlhom klinickom testovaní. Takéto tvrdenie je však nepravdivé, vyvrátili sme ho v tomto článku.

Mnoho vedcov aj výrobcov mRNA vakcín vysvetlilo, ako technológia mRNA funguje. Agentúra AFP v minulosti vyvrátila viaceré nepravdivé tvrdenia o mRNA vakcínach vo francúzštine, nemčine, španielčine aj slovenčine.

Bhakdiho tvrdenia pochádzajú z videa, v ktorom tvrdil, že do klinických skúšok vakcín boli zapojení iba mladí ľudia. To ale nie je pravda. Napríklad podľa agentúry EMA sa do štúdie vakcín Pfizer zapojilo celkovo približne 44 000 ľudí, a to vo veku od 16 do 75 rokov.

Bhakdi, ktorý je v súčasnosti už na dôchodku, v minulosti pôsobil na nemeckej Johannes Gutenberg Universität v Mainzi. Univerzita 28. októbra 2020 zverejnila vyhlásenie, v ktorom uviedla, že jeho „zavádzajúce alebo nepravdivé“ názory na Covid-19 inštitúcia nezdieľa.

Je pravda, že tretia fáza klinických skúšok vakcín na Covid, ktoré sa už dnes používajú, nie je formálne ukončená. Výskumné laboratóriá budú naďalej monitorovať dobrovoľníkov, ktorí boli od začiatku súčasťou klinického testovania, a to po dobu 1 až 2 rokov. Výsledky prvej a druhej fázy a predbežné výsledky tretej fázy však poskytli dostatok dôkazov, podľa ktorých výhody prevencie ďaleko prevažujú v porovnaní s rizikami nežiaducich účinkov. Túto skutočnosť konštatovali s ohľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu americké aj európske regulačné orgány (FDA a EMA) a schválili použitie vakcín v decembri 2020.

V marci 2021 sme vyvrátili tvrdenie, podľa ktorého mali byť všetci zaočkovaní súčasťou experimentálnych klinických skúšok. V našom článku spomíname, že EMA zverejnila prehľad sprievodných dokumentov pre všetky povolené vakcíny, kde uvádza dôvody a trvanie monitorovacieho obdobia jednotlivých vakcín (Pfizer, AstraZeneca, Moderna a Johnson&Johnson).

Napríklad v dokumente o očkovacej látke od Pfizeru sa ohľadne doby ochrany píše: „V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Osoby zaočkované v rámci klinického skúšania sa budú ďalej sledovať počas 2 rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.“

Nižšie v dokumente sú bližšie špecifikované konkrétne dôvody, pre ktoré majú byť údaje o dobrovoľníkoch z klinických skúšok naďalej vyhodnocované počas doby dvoch rokov: „Keďže očkovacej látke Comirnaty bolo udelené povolenie na uvedenie na trh s podmienkou, spoločnosť, ktorá očkovaciu látku Comirnaty uvádza na trh, bude naďalej poskytovať výsledky z hlavného skúšania, ktoré pokračuje 2 roky. Toto skúšanie a ďalšie štúdie poskytnú údaje o trvaní ochrany, o spoľahlivosti očkovacej látky pri prevencii ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, o spoľahlivosti ochrany ľudí s oslabeným imunitným systémom, ako aj detí a tehotných žien a či sa ňou predchádza ochoreniu bez príznakov. Nezávislými štúdiami očkovacích látok COVID-19, ktoré budú koordinovať orgány EÚ, sa okrem toho poskytne viac informácii o dlhodobej bezpečnosti a prínose očkovacej látky pre širokú verejnosť.“

Snímky zo sprievodných dokumentov EMA pre štyri schválené vakcíny v rámci EÚ, koláž vyhotovená 24. marca 2021

Zatiaľ čo pre spoločnosti Pfizer, Moderna a Johnson&Johnson trvá obdobie, počas ktorého sú dobrovoľníci sledovaní v klinických skúškach, dva roky, pre spoločnosť AstraZeneca je to iba jeden rok. Pfizer a Moderna sú mRNA, AstraZeneca a Johnson&Johnson sú založené na technológií vírusového vektoru.

S otázkami sme sa v marci obrátili aj na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa ŠÚKLu, odmietla, že by súčasné očkovanie na Slovensku bolo súčasťou klinického testovania vakcín a pre AFP vysvetlila ďalšie okolnosti.

„Ľudia očkovaní na Slovensku v žiadnom prípade nie sú súčasťou klinických skúšaní. Klinické skúšania, ktoré momentálne ešte prebiehajú v rôznych krajinách, zahŕňajú dobrovoľníkov, ktorým bola podaná vakcína ešte pred jej registráciou. Klinické skúšania prebiehajú dlhšiu časovú dobu najmä pre sledovanie dlhodobej účinnosti a teda toho, ako dlho chráni očkovanie pred ochorením COVID-19,“ uviedla.

Jurkemíková pre AFP tiež potvrdila, že na Slovákoch neprebieha žiadne klinické testovanie vakcín proti Covidu: „Klinické skúšanie má svoje prísne pravidlá a na Slovensku ho schvaľuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv a príslušná etická komisia. Každý účastník klinického skúšania podpisuje tzv. informovaný súhlas a musí byť oboznámený s priebehom a podmienkami klinického skúšania. Na Slovensku žiadne klinické skúšanie s vakcínami proti COVID-19 neprebieha.“

Od začiatku očkovania sú nežiaduce účinky očkovacích látok podrobne monitorované liekovými agentúrami, v prípade Slovenska ŠÚKLom. SÚKL na týždennej báze prehľady očkovania spolu so štatistikami o hlásených nežiaducich účinkoch. K 29. aprílu 2021 dostalo na Slovensku 1 046 119 osôb prvú dávku vakcíny a 466 326 osôb dostalo druhú. Hlásených bolo 3 945 podozrení na nezávažné nežiaduce účinky, pričom 216 z nich bolo vyhodnotených ako závažné.

Prehľad nežiadúcich účinkov najčastejšie hlásených ŠUKL, snímka obrazovky urobená 3. mája 2021

3. Vakcína môže zmeniť váš genetický materiál či DNA - Nepravda

„Táto vakcína by určite mohla navždy zmeniť váš genetický materiál, váš genetický kód, vašu DNA. A nevieme, čo to so sebou prinesie, experiment na ľuďoch,“ hovorí vo videu holandská lekárka Elke de Klerk.

„Nová vakcína je genetická manipulácia,“ hovorí neskôr vo videu nemecký lekár Walter Weber. Podobné tvrdenia opakuje Vernon Coleman v závere videa: „Je to forma génovej terapie (...) Vakcína má vplyv na ľudský genóm.“

„Toto sú experimentálne biologické látky. Ani to nechcem nazývať vakcínou. A poukazujem na vojenskú stránku: toto je dokonalá binárna chemická zbraň. Nemôžem vedieť, na čo presne je mRNA naprogramovaná,“ hovorí Lee Merritt, americká ortopedička a chirurgička.

Andrew Kaufman, ďalšia postava z videa, hovorí: „Ako ľudia v sebe prirodzene nemáme žiadnu cudziu DNA. (...) V podstate tak meníte niečo z našej ľudskosti a robíte z nás niečo, čo je svojím spôsobom nad rámec človeka. Vnímam to teda ako pokus urobiť z nás geneticky modifikovaný organizmus.“

Myšlienka, že mRNA vakcíny môžu zmeniť ľudskú DNA, je veľmi populárna v rámci antivakcinačného hnutia. Je však nepravdivá, agentúra AFP vyvrátila podobné tvrdenia vo viacerých článkoch v angličtine (1, 2, 3), poľštine, nemčine, francúzštine, španielčine a taktiež v slovenčine.

V skutočnosti má mRNA, alebo mediátorová RNA, len obmedzenú životnosť. „Je isté, že už po veľmi krátkej dobe, keď syntéza antigénov (bielkovín) spôsobí tvorbu protilátok, dôjde k deštrukcii očkovacej RNA,“ vysvetlil pre AFP genetik Axel Kahn, predseda Národnej protirakovinovej ligy.

„To, že vakcína obsahuje kyselinu ribonukleovú, teda RNA, nijakým spôsobom nemôže ovplyvniť ľudskú DNA. Vakcína obsahuje len časť genetickej zložky vírusu, ktorá dáva telu pokyny na tvorbu rovnakej bielkoviny, aká je na povrchu koronavírusu. A tá je zodpovedná za imunitnú odpoveď. Ak sa nakazíme koronavírusom, dostaneme do organizmu oveľa väčšie množstvo RNA, ktorá sa v našom organizme ďalej množí,“ citovalo ešte v novembri 2020 ministerstvo zdravotníctva slovenskú epidemiologičku Zuzanu Krištúfkovú.

Holandská lekárka Elke de Klerk sa zviditeľnila počas minulej jesene niekoľkými vyhláseniami, ktoré sa ukázali ako nepodložené. V októbri povedala na konferencii v Berlíne, že „nejde o pandémiu“ a že holandskí lekári vo veci žalujú holandskú vládu. Avšak žiadna žaloba neexistovala a Holandská kráľovská lekárska asociácia (KNMG) sa dištancovala takýchto vyhlásení - agentúra AFP sa tvrdeniam venovala vo februári. De Klerk tiež tvrdila, že 87 000 holandských zdravotných sestier odmietlo očkovanie. Toto tvrdenie sa tiež ukázalo ako nepravdivé.

Lee Merritt, ortopedičke a majiteľke kliniky v Nebraske, ktorá okrem iných služieb ponúka aj odstránenie tetovania, sa kvôli jej nepravdivým vyjadreniam venovali viaceré fact-checkingové organizácie. Americký portál PolitiFact vyvrátil jej januárové interview, v ktorom tvrdila, že vakcína bola distribuovaná pred schválením federálnou agentúrou FDA. Poľský portál Konkret24 sa venoval jej nepodloženým vyhláseniam, podľa ktorých mal byť vírus SARS-CoV-2 biologickou zbraňou. 

Andrew Kaufman, je americký psychiater a kontroverzný konšpiračný teoretik, ktorý je presvedčený, že pandémia neexistuje.

4. Vakcína spôsobuje u žien sterilitu - Nepravda

„To, čo sa teraz odohráva, je genetickým experimentom,“ hovorí Wolfgang Wodarg. „Môže sa stať, že mladé ženy nebudú môcť mať deti, ak prijmú vakcínu alebo sa im narodia postihnuté deti,“ pokračuje neskôr vo videu.

Wodarg je povolaním lekár, bývalý člen nemeckej strany SPD , ktorú zastupoval aj v Spolkovom sneme, a známy korona-skeptik. Jeho tvrdenie pochádza z videa, ktoré zverejnil v decembri 2020 a ktoré sme v AFP vyvrátili. Obdobné tvrdenia sme vyvrátili aj v marci 2021.

Wodarg tvrdí, že „protilátky, ktoré bojujú so spike proteínmi koronavírusu, môžu tiež bojovať so syncytínom“, ktorý je produkovaný pri tvorbe placenty počas tehotenstva.

Vzťahuje sa na malú časť špeciálneho proteínu, ktorý sa vyskytuje ako v spike vírusu, tak pri tvorbe placenty počas tehotenstva. Stručne povedané: očkovanie proti koróne by podľa jeho názoru mohlo tiež spustiť imunitnú reakciu proti vlastnej placente matky. Stručne povedané: očkovanie proti koróne by podľa Wodarga malo tiež spustiť imunitnú reakciu proti vlastnej placente matky.

AFP sa na toto tvrdenie pýtala nemeckého Biochemického inštitútu Maxa Plancka. Šéf výskumnej skupiny pre imunitné regulácie Peter Murray v telefonickom rozhovore označil tvrdenie za „číru špekuláciu“. Pre AFP vysvetlil: „Pravdepodobnosť imunitnej reakcie z vakcíny voči špecifickým endogénnym proteínom je extrémne nízka. Telo má veľmi efektívny a presný postup na odlíšenie cudzích bielkovín od vlastných bielkovín, ktoré sú vo vlastnom tele - imunitný systém nenapáda žiadne bielkoviny vo vlastnom tele.

Wolfgang Wodarg prezentuje svoje predstavy o pandémii Covid-19 presvedčivým spôsobom, avšak jeho koncepcie vychádzajú z vratkých faktických základov. Ešte v marci 2020 sa im podrobne venoval časopis Der Spiegel. Záver ich zistení je opatrný, ale jasný: „Ak sa absurdné individuálne názory porovnajú s uznávanými skutočnosťami na rovnakom základe, vznikne nesprávny dojem, takzvaná nepravdivá rovnováha alebo váha.“ Jeho tvrdenia vyvrátila aj nemecká organizácia na kontrolu faktov Correctiv.

5. Vakcíny obsahujú nanotechnológiu a nanorobotov - Nepravda

„(Vakcína) spôsobuje trvalé a neznáme genetické zmeny v tele človeka,“ hovorí Carrie Madej vo videu a opakuje tak nepodložené tvrdenie o genetických zmenách. Pokračuje však aj neskôr vo videu: „Týmito vakcínami tiež prijímame nanotechnológie do tela a ich robotické účinky nás spájajú s rozhraním umelej inteligencie.“

Carrie Madej je americká lekárka žij[ca v Dominikánskej republike. Predstavuje sa ako internistka a osteopatka využívajúca aj „tradičnú a holistickú medicínu“. Minulý rok zverejnila niekoľko videí obviňujúcich vakcíny Covid-19 z mnohých škodlivých účinkov. Jej tvrdenia vyvrátila BBC v júli 2020 a AFP v januári 2021.

Jej tvrdenie o vakcíne obsahujúcej nanotechnológiu je nepravdivé - v AFP sme ho vyvrátili v decembri 2020.

Nanotechnológia je manipulácia alebo vytváranie materiálov a zariadení v atómovom meradle. Nanočastice sú mikroskopické častice, ktoré merajú menej ako 100 nanometrov.

Profesor Nigel McMillan z Griffith University uviedol pre AFP, že lipidové nanočastice nachádzajúce sa vo vakcíne mRNA Covid-19 sú formou ochrany pre účinnú látku mRNA pri jej vstupe do ľudských buniek: „Tieto (Lipidové nanočastice) sa skladajú z tukov, ktoré sa buď prirodzene vyskytujú vo vašom tele (napr. cholesterol) alebo majú rastlinný pôvod (ako margarín).“ 

Ale ako McMillan vysvetlil v e-maile z 8. decembra 2020, v súčasnosti neexistuje „žiadna taká technológia“, ktorá by umožňovala obalenie robotov alebo počítačov v lipidových nanočasticiach nachádzajúcich sa v nových vakcínach mRNA.

Podobné tvrdenia boli vyvrátené aj portálom Politifact v marci 2021.

6. Vakcína obsahuje bunky potratených plodov - Nepravda

„Súčasná vakcína je geneticky laboratórne modifikovanou, Okrem genetickej modifikácie vakcíny obsahujú: embryo potratených detí, kontaminantnú RNA, ľudské DNA, DNA opice - rakovinotvorná, DNA myši, DNA papilomavírusu. Nenechajte sa očkovať!“ vášnivo vysvetľuje vo videu gynekológ Roberto Petrella.

Taliansky lekár, ktorý nahral niekoľko konšpiračných videí o pandémii vyvrátených agentúrou AFP v angličtine, srbčine, poľštine a španielčine, uvádza medzi inými aj tvrdenie, že vakcíny obsahujú bunky potratených plodov alebo embryí, tj. tvrdenie, ktoré bolo mnohokrát odmietnuté vedcami a odborníkmi.

Tvrdenie o tom, že tkanivo pochádzajúce z potratených ľudských plodov je súčasťou nových vakcín proti koronavírusu, sme v slovenčine vyvrátili ešte v decembri 2020. Množstvo vakcín za posledné polstoročie bolo vyvinutých pomocou bunkových kultúr, ktoré boli odvodené niekoľkých ľudských plodov v 60. rokoch. Tieto kultúry však boli odvtedy opakovane replikované, resp. klonované, a slúžia iba na namnoženie aktívnej zložky vakcín. Preto je nepravdivé tvrdiť, že súčasné vakcíny obsahujú pôvodné tkanivo z plodu. To isté platí pre nové vakcíny Covid-19.

„Právne problémy s používaním takýchto kultúr nie sú – nie je možné zakázať ich predaj alebo používanie. Pri výrobe vakcíny k žiadnym ďalším potratom nedochádza,“ uvádza ŠÚKL.

7. Covid-19 nie je nebezpečnejší ako chrípka - Nepravda

„Covid-19 je choroba, ktorá nie je nebezpečnejšia ako chrípka,“ hovorí Vernon Coleman, britský spisovateľ a bývalý praktický lekár, ktorý už nemá oprávnenie na lekársku prax.

Coleman šíri konšpiračné teórie, ktoré označili za nepravdivé fact-checkerské organizácie ako PolitiFact, Factcheck.org či Mimikama.

Jeho tvrdenie, podľa ktorého je Covid v podstate na úrovni chrípky, a ktoré spomenie na konci predmetného virálneho FB videa, vyvrátila agentúra AFP  v angličtine, francúzštine alebo holandčine, ale aj v slovenčine už v novembri 2020. Covid je v skutočnosti oveľa nebezpečnejší a smrtnejší ako chrípka, a to najmä pre seniorov.

„Podľa všetkých dostupných ukazovateľov má Covid-19 oveľa vyššiu smrtnosť ako sezónna chrípka,“ tvrdí epidemiologička Sibylle Bernard-Stoecklin, ktorá pracuje pre Santé Publique France, francúzsku národnú agentúru pre verejné zdravie. A to aj napriek tomu, že v súvislosti s Covidom sa dodržiavajú oveľa prísnejšie opatrenia ako je nosenie masiek, časté umývanie rúk, udržiavanie rozostupov či zákazy vychádzania.

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) taktiež potvrdzuje, že Covid-19 je oveľa nákazlivejšou chorobou ako chrípka. „Aj keď sa Covid-19 a chrípka šíria podobným spôsobom, Covid-19 je nákazlivejší v určitých častiach populácie a vekových skupinách. Bolo tiež hlásených viac prípadov hromadnej infekcie. To znamená, že vírus, ktorý spôsobuje Covid-19, je schopný sa ľahšie a rýchlejšie šíriť medzi ľuďmi v priebehu času,“ uvádza CDC.

8. Ďalšie zábery a scény uvedené vo videu - Nepravda / Vytrhnuté z kontextu

Toto video obsahuje aj ďalšie scény a zábery, ktoré u divákov vyvolávajú strach a paniku z očkovania. Niektoré obsahujú zavádzajúce údaje alebo údaje vytrhnuté z kontextu. Na iných sú scény údajných nežiaducich účinkov alebo alergických reakcií, ktoré sú však vo viacerých prípadoch vytrhnuté z kontextu.

Kla.tv

Po prvé, úvodná snímka s Dolores Cahillovou a tiež klipy obsahujúce nadpisy správ s počtom nežiaducich účinkov a úmrtia, ktoré je možné vidieť neskôr na videu, pochádzajú zz videafebruára 2021. takzvanej „kla-tv“.

Kla.tv je švajčiarsko-nemecká online televízia, ktorá je známa šírením dezinformácií a konšpirácií. Podľa správy NewsGuardtech, organizácie kontrolujúcej médiá, je Kla.tv mediálnou platformou patriacou pod „Organische Cristus Generation“ (OCG). OCG je švajčiarska sekta, ktorej antisemitský vodca Ivo Sasek šíri konšpiračné teórie o teroristických útokoch, homosexualite, eurokríze či klimatickej zmene. Mnohé z jeho teórií boli vyvrátené kredibilnými nemeckými médiami ako Zeit alebo Tagesschau. Kla.tv je tiež v zozname francúzskej databázy monitorujúcej konšpiračné médiá Conspiracy Watch.

Snímky z FB videa, na ktorých vidno zábery kla.tv vyhotovené 29. apríla 2021

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), americké, európske aj národné orgány mnohých krajín oficiálne uvádzajú, že očkovanie je najlepšou metódou na zníženie a zastavenie úmrtí spôsobených vírusom SARS-CoV-2. Agentúra AFP citovala mnoho zdrojov, ktoré poukazujú na to, že očkovanie nie je nebezpečnejšie ako samotné ochorenie Covid-19.

Jedným z najvýraznejších a najviditeľnejších dôkazov je priebeh pandémie v Izraeli, krajine s viac ako polovicou populácie úplne zaočkovanej. 22. apríl 2021 bol prvým dňom od začiatku pandémie, kedy v Izraeli nezomrel ani jeden človek na Covid-19.

Za posledný týždeň bolo v Izraeli hlásených iba 14 úmrtí Covid, v porovnaní s rekordne vysokým týždňom (17.-23. január), keď bol počet obetí dosiahol 414 podľa oficiálnych údajov zverejnených na stránke John Hopkins University.

Zábery s nežiaducimi účinkami

Po druhé, pri viacerých záberoch z videa sú titulky, podľa ktorých majú tieto zábery zachytávať nežiaduce účinky či alergické reakcie po očkovaní.

Tak to je napríklad pri Tiffany Dover, zdravotnej sestre, ktorá krátko po očkovaní v decembri 2020 omdlela. Veľkým titulok „Zomrela !!!“, ktorý sa vo videu zjaví, maľuje dramatický obraz. AFP sa však prípadom zaoberala už v decembri 2020 a ako sa ukázalo, Dover má predchádzajúce a nesúvisiace zdravotné okolnosti, ktoré jej spôsobujú časté mdloby. „Mám históriu tzv. prehnanej vagálnej reakcie, čo znamená, že keď cítim akúkoľvek bolesť - napríklad si zadriem triesku alebo sa potknem a narazím si prst - môžem hneď omdlieť,“ uviedla pre televíznu stanicu WRCB Chattanooga. „Za posledných šesť týždňov som omdlela pravdepodobne šesťkrát ... je to pre mňa bežné,“ povedala Dover. Podľa článku Yahoo News z februára 2021 čelila Dover početným prípadom obťažovania na sociálnych sieťach od anti-vaxerov, ktorí boli presvedčení, že po očkovaní zomrela.

Snímka FB videa vyhotovená 3. mája 2021

Ďalším príkladom je Shawn Skelton, žena z amerického štátu Indiana, ktorú na videu vidno, ako sa na dvoch miestach nekontrolovateľne trasie, najskôr na nemocničnom lôžku, neskôr na lavičke. Skelton tvrdila, že jej nekontrolovateľná triaška prišla po očkovaní vakcínou Moderna. Podľa januárových článkov fact-checkingových portálov Politifact a Leadstories.com pre jej tvrdenie neexistujú dôkazy a neexistuje záznam o takomto nepriaznivom účinku v štáte Indiana pre danú šaržu tejto vakcíny. Samotná Skelton odmietla všetky žiadosti o vystúpenie v kredibilných médiách. O tom, ako sa jej príbeh virálne šíril internetom, písal aj časopis Wired.

Okolo času 06:25 môžeme vo videu pozorovať dievča, ktoré sa v kŕči trasie na nemocničnom lôžku. Záber dopĺňa veľký červený titulok: „mRNA vakcína = experiment na ľuďoch“. V skutočnosti, ako informovala AFP Kórea, ide o viac ako 6 rokov starý záber, ktorý niekto zneužil a nesprávne interpretoval. Záber pochádza z kazašského mesta Zhanaozen a dievča, ktoré vidíme, bolo do nemocnice prijaté po očkovaní proti osýpkam.

Aktualizácia 6. máj 2021: Upravený počet zdieľaní FB videa.
VAKCÍNY COVID-19