Darovať krv po vakcíne proti Covid-19 môžete po 2 až 4 týždňoch podobne ako aj pri iných očkovaniach

Copyright AFP 2017-2022. Všetky práva vyhradené.

Tisíce ľudí zdieľalo v apríli a máji 2021 na Facebooku nepodložené správy, podľa ktorých ľudia očkovaní proti koronavírusu nemôžu darovať krv. Takéto tvrdenia sú nepravdivé, po očkovaní proti Covid-19 môžu ľudia darovať krv po dvoch, resp. štyroch, týždňoch rovnako ako v prípade iných vakcín. Informácie pre AFP poskytol vedúci lekár Národnej trasfúznej služby SR.

Viac ako 2000 používateľov Facebooku zdieľalo príspevok súkromného profilu zo 16. apríla 2021 so znením: „Očkovaný nemôže darovať ani krv. Takže je už v podstate krypel‼️“

Snímka FB príspevku vyhotovená 5. mája 2021

Ďalších 1500 používateľov zdieľalo iný príspevok súkromného profilu z 3. mája 2021, v ktorom bolo napísané: „Dnes som sa objednal na darovanie krvi. Viete, že očkovaní darovať krv nemôžu? Kde budeme brať krv keď bude väčšina zaočkovaná???“ Aj keď príspevky nespomínajú konkrétne očkovanie proti Covidu, z kontextu a komentárov je zrejmé, že sa týkajú práve týchto nových vakcín.

Snímka FB príspevku vyhotovená 5. mája 2021

Ani v jednom prípade sa pri správach o darcovstve krvi nejedná o pravdivé tvrdenie. Osoba zaočkovaná proti ochoreniu Covid-19 nemôže na základe informácií od Národnej transfúznej služby SR darovať krv maximálne niekoľko týždňov, pričom podobne je tomu aj pri iných vakcínach, ktoré sa bežne používajú dlhé roky.

Rovnaké tvrdenie sa objavilo aj tu spoločne s fámou, podľa ktorej sú všetci zaočkovaní „použití na klinické testy“ a ktorú sme v AFP Fakty vyvrátili tu ešte v marci. Prípadne sa obdobné tvrdenie objavilo aj tu spolu s nepravdivým tvrdením, podľa ktorého zaočkovaní v Nemecku nemajú nárok na životnú poistku - toto tvrdenie vyvrátili naši nemeckí kolegovia.

Celkovo tak podobné nepravdivé správy v slovenčine zdieľalo najmenej 3800 používateľov Facebooku.

Ako je to v skutočnosti

„Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 14 dní po aplikácii očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi) (a) najskôr 28 dní po aplikácii očkovacej dávky vektorových vakcín (AstraZeneca, Johnson&Johnson),“ píše sa v usmernení pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou na stránke Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky. 

Téme sa venovala napríklad verejnovprávna RTVS v reportáži z 22. decembra 2020.

„Dva týždne po podaní očkovacej látky si organizmus vytvorí protilátky a je úplne bezpečné krv darovať,“ hovorí v reportáži RTVS epidemiologička a prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková. V čase televíznej reportáže schválila Európska lieková agentúra len mRNA vakcínu Pfizer. bola jedinou vakcínou schválenou Európskou liekovou agentúrou mRNA vakcína Pfizer.

AFP oslovila s otázkami aj priamo Národnú transfúznu službu SR (NTSSR). 

„Rozdielnosť v intervale po očkovaní súvisí s odlišnosťou imunitnej odpovede po vakcinácii iným typom vakcín. Akonáhle budú nové informácie na základe ďalších skúseností s vakcináciou, odporúčania môžu byť zmenené,“ uviedol v emaile z 5. mája MUDr. Mirko Peprný, hlavný odborník MZ SR pre transfúziológiu a vedúci lekár NTSSR.

Peprného sme sa opýtali aj na to, ako je to pri iných typoch povinných očkovaní, ktoré ľudia na Slovensku bežne podstupujú. „Aj po iných očkovaniach je možné darovať krv a jej zložky, takisto s rôznym časovým odstupom podľa druhu vakcinácie. Napr. po vakcíne s oslabenými vírusmi alebo baktériami (rubeola, osýpky, mumps a i.) je to 1 mesiac; po vakcínach obsahujúcich neaktívne (usmrtené) vírusy (besnota, chrípka a i.) alebo anatoxín (tetanus) je možné darovať po 48 hodinách, ak je darca zdravý,“ povedal.

Inými slovami rovnako ako v prípade vektorovej vakcíny proti Covid-19 AstraZeneca či Johnson&Johnson, aj pri MMR vakcíne s oslabenými vírusmi (osýpky, mumps, rubeola) je doba pre darovanie krvi približne 1 mesiac.

Omnoho dlhšie časové intervaly sú, ak je vakcína podávaná po uhryznutí zvieraťom v prípade besnoty či pri úraze v prípade tetanu. „V takýchto situáciách po vakcinácii proti besnote po uhryznutí je to až 12 mesiacov a po vakcinácii proti tetanu po poranení 6 mesiacov,“ uviedol Peprný.

Dva najvirálnejšie FB príspevky vyvrátila aj policajná FB stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR (tu a tu). Príspevok uverejnený 3. mája bol po vyvrátení políciou zmazaný.

COVID-19 VAKCÍNY