Tvrdenia spochybňujúce snahu ministerky sprístupniť očkovanie nie sú založené na pravde

Viac ako tri roky po vypuknutí pandémie Covid-19 medzinárodné zdravotnícke orgány odhadujú, že vakcíny proti koronavírusu zachránili na celom svete milióny životov, no na internete sa stále šíria nepravdivé a zavádzajúce informácie o ich bezpečnosti. Nová slovenská ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková 27. októbra 2023 oznámila plán na zvýšenie dostupnosti očkovania proti ochoreniu Covid-19. Krátko po tomto oznámení sa na sociálnych sieťach objavili virálne príspevky, podľa ktorých sú vakcíny neúčinné, nebezpečné a sú súčasťou takzvanej „depopulačnej agendy 2030“. Takéto tvrdenia sú však nepravdivé. Účinnosť vakcín bola preukázaná a údajné riziká boli vyvrátené vedeckými štúdiami, čo pre AFP potvrdili aj odborníci.

Krátko po nástupe Zuzany Dolinkovej do funkcie ministerky zdravotníctva 27. októbra 2023 sa na facebookovej stránke rezortu objavil príspevok (archívny odkaz), podľa ktorého ministerka „hľadá také riešenia, ktorými sa dosiahne väčšia kapacita očkovania a skrátenie čakacích lehôt na očkovanie naprieč Slovenskom“.

Podľa príspevku ministerstva sa situácia zmenila po skončení výnimočného stavu 15. septembra 2023 (archívny odkaz), odkedy boli „zásadným spôsobom obmedzené zákonné možnosti štátu intervenovať a priamo manažovať proces očkovania proti ochoreniu Covid-19. Aj preto je dnes možné očkovanie len v nemocnicach, ktorých zriaďovateľom je štát.“ Výnimočný stav bol vyhlásený v marci 2020 s nástupom pandémie.

Dolinková sa stala ministerkou 25. októbra 2023 ako nominantka strany Hlas-SD po septembrových voľbách, po ktorých vznikla vláda pod vedením premiéra Roberta Fica zo strany Smer-SD. Okrem nej a Hlasu-SD je súčasťou vlády aj Slovenská národná strana.

Na príspevok ministerstva na Facebooku reagoval politický analytik a majiteľ výskumnej agentúry Polis Jan Baránek (archívny odkaz), ktorý v minulosti opakovane spochybňoval protipandemické opatrenia a na internete zdieľal nepravdivý obsah. Vo svojom príspevku tvrdil, že vakcíny sú neúčinné a nebezpečné pre zdravie.

„V čase, keď nie len svetové, ale už aj naše médiá prinášajú informácie o ‚nevysvetliteľnom‘ náraste úmrtí mladých ľudí na srdcovo-cievne ochorenia, keď čítame o tzv. turborakovinách, keď je explicitne dokázané, že celé očkovanie sa minulo účinkom, tak v tomto čase nová ministerka zdravotníctva ešte dokonca narieka,“ napísal v tomto príspevku na Facebooku z 28. októbra 2023, ktorý mal stovky zdieľaní.

Takéto tvrdenia však nie sú presné, ako agentúre AFP vysvetlili viacerí odborníci. Mylnosť týchto tvrdení potvrdzujú aj viaceré nedávno publikované vedecké štúdie.

Image
Snímka nepravdivého príspevku na Facebooku vyhotovená AFP 8. novembra 2023

Príspevok Jána Baránka v ten istý deň citovalo portál Infovojna na svojej webovej stránke, na Facebooku a na Telegrame. Obsah pochádzajúci z tohto zdroja agentúra AFP v minulosti opakovane hodnotila ako nepravdivý (napríklad tu, tu alebo tu). Predmetný článok z Infovojny s Baránkovými vyjadreniami sa následne objavil na sociálnych sieťach aj priamo skopírovaný napríklad tu.

Infovojna citovala aj Mariána Tkáča, ktorý v minulosti viedol Národnú banku Slovenska či Maticu slovenská, avšak AFP jeho obsah nedávno hodnotila ako nepravdivý. Dolinkovej plán dáva Tkáč do súvislosti s plánom OSN s názvom Agenda 2030, ktorú označuje za „depopulačnú“. V skutočnosti je Agenda 2030 plánom na zníženie chudoby vo svete.

Odborníci pre agentúru AFP potvrdili, že očkovanie je účinné proti závažným formám Covid a úmrtiam, že tvrdenia o vedľajších účinkoch sú zavádzajúce a že neexistuje žiaden dôkaz o súvislosti medzi očkovaním a nárastom prípadov rakoviny.

Nepravdivým tvrdeniam o účinnosti vakcín alebo vedľajších účinkoch očkovania sa nedávno venovala agentúra AFP tu alebo tu. Všetky články s tvrdeniami z oblasti zdravia nájdete tu.

Vakcíny sú účinné proti závažným formám covidu

Napriek tvrdeniu, že „celé očkovanie sa minulo účinkom“, odborníci zdôrazňujú, že očkovanie bolo účinné pri predchádzaní závažných foriem covidu a úmrtí.

Infektológ Peter Sabaka odmietol tvrdenie z príspevku v rozhovore pre agentúru AFP cez WhatsApp zo 7. novembra 2023. Počas tohto rozhovoru Sabaka poukázal na túto štúdiu (archívny odkaz), v ktorej sa uvádza, že očkovanie zabránilo novej vlne vypuknutia covidu v New Yorku a zabránilo viac ako ôsmim tisícom úmrtí.

„Zo Slovenska takéto regionálne údaje nemáme, ale Baránek už dlho šíri nezmysly o covide,“ napísal Sabaka.

„Očkovanie bolo rozhodne účinné, dnes o tom máme množstvo dôkazov. Účinnosť očkovania pri prevencii úmrtí v druhej a tretej vlne prevyšovala 90 percent a máme dôkazy o tom, že vakcíny zachránili celosvetovo milióny životov,“ dodal.

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zverejnených v apríli 2023 (archívny odkaz) vakcíny proti covidu zachránili od konca roka 2020 v Európe viac ako milión životov. Európsky región WHO zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska a niekoľkých krajín z Kaukazu a Strednej Ázie, členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Odhadovaný počet zachránených ľudí vypočítali na základe počtu úmrtí a podaných vakcín v 26 štátoch. Podľa WHO od vypuknutia pandémie pred takmer štyrmi rokmi zomreli na COVID-19 v európskom regióne viac ako dva milióny ľudí. Z výskumu vyplýva, že 96 % všetkých zachránených životov bolo u dospelých vo veku od 60 rokov.

Christian Bogdan, profesor infekčnej imunológie na Erlangensko-norimberskej univerzite Friedricha Alexandra a člen Stáleho výboru pre očkovanie (STIKO) pri nemeckom Inštitúte Roberta Kocha, v e-maile agentúre AFP zo 7. októbra 2023 uviedol, že účinnosť všetkých vakcín proti Covid-19 používaných v Nemecku (a teda aj na Slovensku), vrátane vektorových vakcín, ktoré sa v súčasnosti už nepodávajú, je nesporná.

„Dokazujú to nielen schvaľovacie štúdie, ale aj početné postmarketingové štúdie. Vakcíny proti Covid-19 však chránia predovšetkým pred závažnejšími ochoreniami (napríklad pred zápalom pľúc) a nie pred ľahšími problémami, ako sú infekcie horných dýchacích ciest.“

V americkej štúdii uverejnenej v januári 2023 v časopise Vaccine dospeli autori k záveru, že u ľudí očkovaných proti Covidu-19 sa nezvýšilo riziko úmrtnosti na iné choroby v porovnaní s tými, ktorí neboli očkovaní. Bolo to bez ohľadu na to, aká vakcína bola použitá.

Štúdia sa uskutočnila vo väčšom rozsahu ako predchádzajúce výskumy na túto tému (od decembra 2020 do augusta 2021) a zahŕňala niekoľko miliónov ľudí - až tri percentá populácie USA.

V štúdii (archívny odkaz) z Juhokalifornskej univerzity (USC) a Brownovej univerzity zverejnenej 31. októbra 2023 dospeli autori k záveru, že len počas prvých ôsmich mesiacov očkovacej kampane v 141 krajinách sa do augusta 2021 podarilo odvrátiť 2,4 milióna nadbytočných úmrtí. Ďalších 670-tisíc životov mohlo byť zachránených, ak by sa vakcíny prerozdeľovali spravodlivo.

Agentúra AFP sa tvrdeniami o neefektívnosti očkovania zaoberala aj v tomto článku o príspevku miliardára Elona Muska na sieti X, ktorý videli desiatky miliónov ľudí.

Vakcína znižuje riziko kardiovaskulárnych komplikácií

Pokiaľ ide o tvrdenie o „nevysvetliteľnom náraste úmrtí mladých ľudí na kardiovaskulárne ochorenia“, odborníci vysvetľujú, že riziko kardiovaskulárnych komplikácií je vyššie pri samotnom Covide-19 ako po podaní vakcín proti nemu.

Tomáš Szemes, vedúci Centra genomiky a bioinformatiky vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave, v emaile pre agentúru AFP z 23. októbra 2023 uviedol, že „u mladých mužov bol výskyt myokarditídy po očkovaní výrazne nižší ako pri Covide-19“.

„Vieme z kontrolovaných štúdií a tiež z praxe, že takmer všetky lieky, vrátane vakcín, majú vedľajšie účinky. Avšak v porovnaní so staršími technológiami, ich mRNA vakcíny majú veľmi zriedkavo. Podstatné je, že benefit vakcín (vysoká účinnosť a tým výrazné zníženie výskytu dlhých, ťažkých a smrteľných foriem Covid-19) vysoko prekonáva riziko spojené so zriedkavými vedľajšími účinkami, a to vo všetkých vekových kategóriách. Okrem toho, rovnaké komplikácie sa vyskytujú aj u pacientov s Covidom-19, avšak výrazne častejšie,“ povedal Szemes.

Na základe štúdie (archívny odkaz) uverejnenej v máji 2022 bolo zistené, že po vakcíne Moderna ochorelo na myokarditídu 9 až 28 zo 100 000 mužov vo veku od 16 do 24 rokov a po vakcíne Pfizer 4 až 7 zo 100 000. Prípady boli „veľmi zriedkavé“ a najčastejšie sa vyskytovali u mužov v spomínanej vekovej kategórii. Väčšina prípadov mala mierny priebeh.

Agentúra AFP sa v tomto článku zaoberala zavádzajúcimi tvrdeniami o údajných vedľajších účinkoch a ukázala, že vakcíny proti covidu môžu mať nežiaduce účinky, ktoré sú však zriedkavé a vo všeobecnosti nie sú závažné.

Žiadna súvislosť medzi vakcínou a rakovinou

Ďalšie tvrdenie zdieľané na sociálnych sieťach šíri takzvanú teóriu „turbo rakoviny“, podľa ktorej sa po očkovaní urýchľuje rast nádorov, najmä u mladých pacientov. Podobné tvrdenia sa objavili už v 50. rokoch minulého storočia a neskôr (archívny odkaz), keď podľa vtedajších nepodložených tvrdení viedla vakcína proti detskej obrne v nasledujúcich desaťročiach k nárastu počtu prípadov rakoviny.

Znovu sa objavila pri vakcínach proti covidu napriek tomu, že napríklad americký Národný onkologický inštitút (archívny odkaz) na svojej webovej stránke uvádza: „Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by vakcíny Covid-19 spôsobovali rakovinu, viedli k recidíve alebo progresii ochorenia.“

Agentúra AFP sa v tomto článku z júla 2023 zaoberala nepodloženými tvrdeniami, že vakcína proti covidu spoločnosti Pfizer spôsobuje „turbo rakovinu“. V tom čase sa na sociálnych sieťach v rôznych jazykoch šírila pochybná štúdia na myšiach, ktorá mala podľa odborníkov množstvo chýb a bola uverejnená v nedôveryhodnom časopise.

Úrad verejného zdravotníctva SR (archívny odkaz) zaraďuje osoby „s liečbou rakoviny (alebo po liečbe v nedávnom období)“ medzi „skupiny s osobitným zreteľom na očkovanie“. Odporúča im preto dať sa zaočkovať.

Veľké štúdie (archívny odkaz) preukázali, že pacienti s rakovinou sú vystavení vysokému riziku komplikácií Covid-19.

OSN nechce, aby sa svet vyľudnil

V článku na Infovojne je citovaný aj blog Mariána Tkáča pôvodne uverejnený na webovej stránke Extraplus.

V blogu Tkáč používa nepravdivé tvrdenia, ktoré predtým vyvrátila aj agentúra AFP. Nie je pravda, že šéf Svetového ekonomického fóra (WEF) Klaus Schwab má nacistických predkov, Veľkým reštartom nemyslí zničenie všetkého, čo ľudstvo vytvorilo, Yuval Noah Harari nie je jeho poradcom.

V blogu Tkáč tiež tvrdí, že podpora očkovania je súčasťou „depopulačnej Agendy 2030“.

Agenda 2030 sa stala častým terčom dezinformačných správ, napríklad podľa jednej z nich vlády plánujú zatvárať občanov do „15-minútových miest“ a obmedzovať ich pohyb. V tomto prípade sa šíril falošný zoznam cieľov Agendy.

V skutočnosti sa v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj stanovuje 17 cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 a ktoré sú zamerané na „odstránenie chudoby, zníženie nerovností a podporu udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ekosystémami, ako aj na udržateľný, inkluzívny a spravodlivý hospodársky rast", uvádza OSN na svojej webovej stránke (archívny odkaz). Členské štáty OSN sa dohodli na cieli odstrániť chudobu udržateľným spôsobom na zasadnutí v septembri 2015, čím aktualizovali predchádzajúcu Agendu 21.

Image

Žiaden z cieľov neobsahuje plány na vyľudnenie, ako nepravdivo tvrdí Tkáč v blogu.

Agentúra AFP o Tkáčovi písala v septembri 2023, keď zverejnil nepravdivé video o hlasovaní OSN o pandemickej dohode. Tvrdil, že členské štáty organizácie sa vzdávajú svojej suverenity, pričom už vtedy spomenul Agendu 2030.

Máte tip na správu, ktorú by sme v AFP mohli overiť?

Kontaktujte nás