Anonymná stránka, ktorá prirovnala Slovensko k nacistickému táboru, nie je „médiom“, tvrdia kanadskí odborníci

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Viac ako 18-tisíc používateľov Facebooku zdieľalo vo februári 2021 správy o tom, že „kanadské médium“ malo označiť Slovensko za nacistický experimentálny tábor kvôli režimu opakovaného testovania a povinnosti preukazovať sa platným negatívnym testom napríklad pri ceste na pracovisko. Nie je to pravda, kanadskí odborníci, ktorých kontaktovala agentúra AFP, sa ohradili voči tomu, že anonymná stránka by bola spravodajským médiom. Samotný text článku obsahuje faktické chyby ohľadne pandemických opatrení.

Konšpiračný web zemavek.sk zdieľal 13. februára 2021 článok s titulkom: „V kanadskom médiu nazvali Slovensko nacistickým experimentálnym táborom“.

„Viete, kde je Slovensko? Nie? Pravdepodobne to je dôvod, prečo sa tamojšia vláda v rámci úsilia na potlačenie covidu, odvážila zmeniť túto krajinu na nacistický experimentálny tábor. Pravdepodobne si myslia, že si to nikto nevšimne a nebude to zaujímať ani svetové médiá, kvôli bezvýznamnosti krajiny,“ píše sa v texte, ktorý kritizuje slovenský režim Covid Automatu, ktorý bol vstúpil do platnosti 8. februára 2021.

Kým tento text zdieľalo na Facebooku menej ako 700 používateľov, rovnaký text zverejnený na stránke dolezite.sk v ten istý deň zdieľalo viac ako 8000.

Snímka titulku článku dolezite.sk sa šírila napríklad aj prostredníctvom FB stránky Prečo médiá mlčia alebo na súkromnom profile tu.

Snímka FB príspevku vyhotovená 24. februára 2021

Obsah s týmito tvrdeniami bol zverejnený na mnohých dezinformačných weboch, ktoré monitorujeme, napríklad: badatel.net, eurorespekt.sk, podtatransky-kurier.sk, slovanskenoviny.sk, cz24.news, infovojna.skhlavnespravy.skhlavnydennik.skmagazinslovensko.online, pravdive.eu či tadesco.org.

Celkovo tak podľa výpočtov AFP Fakty na základe dát z analytického nástroja CrowdTangle zdieľalo tieto tvrdenia v súčte viac ako 18-tisíc slovenských používateľov Facebooku.

Kanadské „médium“

Pôvodný text v angličtine pochádza z anonymizovanej stránky breaking-news.ca, na ktorej bol zverejnený 7. februára 2021. Tento text sugestívne opisuje protipandemické opatrenia slovenskej vlády. Obsahuje však aj anglické formulácie ako „our government“ (v preklade naša vláda, pozn. red.), ktoré naznačujú, že autor textu mohol byť slovenským občanom. Totožný anglický text sa v rovnaký deň objavil aj na stránke investmentwatchblog.com

Mnohé slovenské články a príspevky označili stránku breaking-news.ca za „kanadské médium“. Stránka infovojna.sk označila túto stránku za „kanadský spravodajský portál“, stránka hlavnespravy.sk dokonca za „kanadskú nezávislú tlačovú agentúru“.

Web breaking-news.ca však neobsahuje žiadnu zmienku o tom, kto za stránkou stojí, a jej články nie sú podpísané žiadnym reálnym menom. Pomocou stránky EuroDNS sme taktiež zistili, že registračné údaje o doméne boli anonymizované.

Snímka stránky EuroDNS.com, ktorá poskytuje údaje o doménach, vyhotovená 1. marca 2021. Pri všetkých registračných údajoch je hláška: „Redacted for Privacy“ (Neuvedené kvôli súkromiu, pozn. red.)

Kvôli tejto stránke sme oslovili viaceré kanadské organizácie, ktoré sa kanadským médiám venujú alebo ich priamo zastrešujú.

Brent Jolly, prezident The Canadian Association of Journalists (Asociácie kanadských novinárov), pre AFP e-mailom 18. februára uviedol, že ho „znepokojuje, že pri článkoch nie sú uvedené žiadne mená redaktorov“ a že ani na podstránke „About“ (O nás) či po kliknutí na odkaz „Donate“ (Prispieť), nie sú na stránke dohľadateľné žiadne identifikátory. „Toto je pre mňa významným varovným znamením,“ povedal Jolly o stránke pre AFP.

Organizácia National NewsMedia Council (NNC), ktorá je nezávislým etickým orgánom a ktorá združuje kredibilné kanadské médiá, neuvádza stránku breaking-news.ca ako svojho člena. 

Výkonná riaditeľka NNC Pat Perkel pre AFP 19. februára taktiež potvrdila, že na stránke nevidí dostatok „dôveryhodných indikátorov“ ako napríklad údaje o vydavateľovi a editoroch či o prispievajúcich a zdrojoch na úrovni jednotlivých článkov. „Dôležité je, že na stránke nie je uvedený žiaden kódex novinárskych princípov. Alarmujúce je aj to, že v sekcii ‘O nás’ stránka ponúka novinárske preukazy len tak na vyžiadanie,“ komentuje pre AFP Perkel.

„Na základe týchto skutočností by sme túto stránku kategorizovali skôr ako istý agregát blogov a anonymných príspevkov než ako spravodajský portál. Myslím, že je zrejmé, že stránka je politicky a sociálne zaujatá a že sa neriadi všeobecne prijímanými novinárskymi štandardmi. Článok 2b Kanadskej charty práv a slobôd ochraňuje slobodu prejavu a tlače a stránka breaking-news.ca samozrejme funguje pod touto ochranou,“ uviedla vo svojom stanovisku Perkel.

Podľa kanadskej NNC nemožno v tomto prípade hovoriť o médiu či spravodajskej agentúre. „Vo svetle spomínaných faktorov NNC nepokladá túto stránku za spravodajskú či mediálnu organizáciu alebo za zdroj dôveryhodných a spoľahlivých správ,“ uzatvára Perkel.

Stránka breaking-news.ca sa tak nedá označiť za médium v pravom zmysle slova.

Zaujímavosťou taktiež je, že anglický článok sa na sociálnej sieti šíril takmer výhradne medzi slovenským a českým publikom. Na základe dát z analytického nástroja CrowdTangle sme zistili, že link na článok breaking-news.ca bol zdieľaný na 37 verejných miestach na Facebooku (FB stránky či skupiny). Za zahraničné dajú označiť len 4 skupiny, všetky ostatné skupiny a stránky, kde bol tento link zdieľaný, nesú slovenský či český názov, resp. pochádzajú zo slovenského či českého kontextu.

Snímka výstupu z nástroja CrowdTangle vyhotovená 1. marca 2021

Najvirálnejším príspevkom, ktorý obsahoval link priamo na článok kanadskej stránky, bol príspevok FB stránky Lukáša Machalu, bývalého poradcu predsedu NR SR Andreja Danka, ktorý zdieľalo viac ako 250 používateľov FB.

Machala bol aj v minulosti známy šírením dezinformácií, v roku 2017 taktiež šéfoval služobnému úradu ministerstva školstva, odkiaľ bol však po mesiaci odvolaný. V parlamentných voľbách v roku 2020 kandidoval Machala za SNS z 27. miesta kandidátky. 

V AFP Fakty sme o Machalovi písali v súvislosti s nepravdivými štatistikami o počte úmrtí za rok 2020, ktoré šíril v januári 2021.

Oficiálna facebooková stránka strany Petra Pellegriniho HLAS - sociálna demokracia taktiež zdieľala predmetný anglický text, pričom svojím príspevkom taktiež vyzývala ľudí k podpisu referenda o predčasných voľbách.

Snímka príspevku FB stránky HLAS - sociálna demokracia vyhotovená 1. marca 2021

Nepravdy aj v texte samotnom

Predmetný text sa týka režimu pravidelného testovania či skríningu celej populácie. Text však obsahuje aj faktické chyby.

V texte sa píše, že v režime Covid Automatu od 8. februára nie je bez platného negatívneho testu dovolené „pracovať“ alebo „používať verejnú dopravu“. To však nie je pravda. 

Povinnosť preukazovať sa platným negatívnym testom sa vzťahuje iba na tých pracujúcich, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu, a teda sa musia na pracovisko presúvať. Na verejnú dopravu takáto povinnosť ani neplatila; k testom vo verejnej doprave vydalo ministerstvo zdravotníctva iba odporúčanie. Bližšie podrobnosti vysvetľujeme nižšie.

Režim Covid Automatu či „Alert systému“ vstúpil v platnosť 8. februára 2021, povinnosť preukázať sa na vybraných miestach negatívnym výsledkom antigénového či PCR testu vznikla však až 10. februára. 

Aktuálne opatrenia sú popísané na stránke korona.gov.sk, režim Covid Automatu a kritériá (epidemiologické, inštitucionálne a rizikové indikátory) sú detailne popísané v sprievodnom dokumente Ministerstva zdravotníctva SR. Jednotlivé aktuálne opatrenia sú plošne či regionálne odstupňované podľa toho, v akom stupni varovania sa nachádza jednotlivý okres.

Snímka stránky korona.gov.sk vyhotovená 2. marca 2021, červené zvýraznenie pridané agentúrou AFP

V súčasnosti (tj. v týždni od 1. do 7. marca) je až na niekoľko okresov takmer celé Slovensko v 4. alebo 3. stupni varovania, čo znamená povinnosť preukazovať sa pri ceste na pracovisko, na poštu, do banky, do knižnice, do zahraničia (alebo v iných situáciách popísaných ministerstvom zdravotníctva) negatívnym testom nie starším ako 7 dní. V druhom stupni varovania je iba 6 okresov: Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Svidník a Stropkov (povinnosť testu nie staršieho ako 14 dní). Od 8. marca budú v druhom stupni varovania iba tri okresy: Kežmarok, Tvrdošín a Medzilaborce.

Snímka regionálnej štruktúry Covid Automatu zo stránky korona.gov.sk vyhotovená 2. marca 2021

Tvrdenie z článku pochádzajúceho zo stránky breaking-news.ca, podľa ktorého režim Covid Automatu má spôsobovať, že „musíte v tejto krajine raz týždenne absolvovať povinný covid test sponzorovaný vládou, inak nemáte dovolené pracovať“, je teda nepravdivé - takáto povinnosť platí iba pre tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Na základe odhadov analýzy Národnej banky Slovenska 35% slovenských pracujúcich má v súčasnosti možnosť pracovať z domu, v Bratislavskom kraji až 54%.

Existuje taktiež zoznam výnimiek, podľa ktorého nepotrebujú test: osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace; ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, po ktorej uplynulo 14 dní; osoby, ktorým zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu a žiaci materskej, základnej (1. stupeň) či špeciálnej školy.

Plný aktuálny zoznam opatrení a výnimiek v súvislosti s povinnosťou preukazovať sa platným negatívnym testom je možné pozrieť si v tlačovej správe Ministerstva zdravotníctva SR z 1. marca 2021.

Povinnosť preukázať sa výsledkom testu sa v režime Covid Automatu nevzťahovala na verejnú dopravu. Doprava regionálnymi autobusmi, vlakmi či MHD bola a je výnimkou, na ktorú sa vzťahuje iba odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR disponovať platným negatívnym testom nie starším ako 7 dní bez ohľadu na farbu okresu (stupeň varovania). „Bez ohľadu na farby okresov je vhodné, ak cestujem MHD, aby som sa raz za 7 dní pretestoval. V tomto prípade ide o odporúčanie a výzvu ministerstva zdravotníctva, aby do MHD nastupovali ľudia len s negatívnym testom,“ píše sa na stránke ministerstva, čo potvrdila vo februári aj hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

COVID-19