Doctor Dmitry Cheboksarov (R) wearing personal protective equipment (PPE) works in the intensive care unit for the COVID-19 coronavirus patients at Vinogradov City Clinical Hospital in Moscow on May 17, 2020. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (AFP / Dimitar Dilkoff)

Ruskí lekári nezistili, že Covid-19 je baktéria aktivovaná 5G žiarením, ktorá sa dá liečiť aspirínom

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Na sociálnych sieťach od februára 2021 kolujú príspevky o ruských lekároch, ktorí údajne zistili, že Covid-19 neexistuje a že ľudia v skutočnosti zomierajú na baktérie aktivované 5G. Na takéto ochorenie pritom mala byť dostupná liečba prostredníctvom aspirínu či paracetamolu. Nie je na tom nič pravdy, pre AFP to potvrdilo Ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie.

„Rusko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá vykonala pitvu (post mortem) mŕtvoly Covid-19 a po dôkladnom vyšetrovaní zistila, že Covid-19 neexistuje ako vírus. Je to globálny podvod ľudia zomierajú kvôli ‘zosilneným elektromagnetickým žiarením 5 G (jed)’,“ píše sa v FB príspevku, ktorý zdieľal používateľ sociálnej siete 16. februára 2021. 

Snímka FB príspevku vyhotovená 9. marca 2021

V zdieľanom texte, ktorý je podľa nezmyselných štylistických formulácií a gramatických chýb pravdepodobne automaticky vygenerovaným prekladom, sa ďalej píše, že „(r)uskí lekári porušili zákon Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý nedovoľuje odhaľovať pitvy na telesá ľudí, ktorí zomreli na Covid - 19 po období vedeckého objavovania nemožno predpokladať, že ide o vírus, ale baktériu, ktorá spôsobuje smrť, ktorá vedie k tvorbe krvných zrazenín v žilách a nervov, kvôli ktorým pacient zomiera baktérie. (...) Pri oboznámení sa s týmto výskumom ministerstvo zdravotníctva Ruska okamžite zmenilo liečebný protokol na Covid-19 a podalo aspirín svojim pozitívnym pacientom.“ V príspevku sa ako liečba choroby uvádza aj tzv. „Aprin“, „Empromak“ či „Paracetamol“

Tento príspevok zdieľalo ďalej viac ako 400 používateľov, rovnaké tvrdenia sa však objavili aj tu, tu a na ďalších profiloch. Podľa výpočtov agentúry AFP tieto tvrdenia v slovenčine zdieľalo viac ako 1500 používateľov sociálnej siete.

Príspevok s týmto znením sa objavil aj na FB stránke Juraj Baleja - Národný Front Slovenska, reagovala naň aj stránka slovenskej polície venujúca sa vyvracaniu dezinformácií, ktorá ho označila za „nového lídra v rebríčku najšialenejších hoaxov“. Medzičasom bol tento príspevok vymazaný. Jeho snímka však doteraz visí napríklad na ruskej sociálnej sieti V Kontakte.

Tvrdenia taktiež cirkulovali aj v iných jazykoch, napríklad v chorvátčine, rumunčine a turečtine.

Všetky príspevky majú spoločné to, že ako zdroj tvrdení uvádzajú „Ministerstvo zdravotníctva Ruska“.

Pre overenie sa agentúra AFP obrátila na Ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie. Od tlačového odboru obdržala 2. marca 2021 email v znení: „Na vašu žiadosť vás informujeme, že Ministerstvo zdravotníctva Ruska takéto vyhlásenia nikdy nevydalo. Tieto informácie nie sú pravdivé a sú typickým príkladom falošných správ.“

Snímka emailu od ruského ministerstva zdravotníctva z 2. marca 2021 adresovaného moskovskej redakcii AFP

Covid-19 nie je bakteriálne ochorenie a nemá nič spoločné s 5G

V texte sa píše, že „(Covid-19) nie je vírus, ale jednoducho baktéria vystavená žiareniu 5 G.“

Covid-19 je ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. Nový vírus bol identifikovaný v januári 2020 v Číne a jeho genetický kód bol zdokumentovaný a zverejnený.

Odborníci odmietli tvrdenia, že by 5G technológia spôsobila nový koronavírus alebo by akokoľvek súvisela s pandémiou ochorenia Covid-19. AFP Fakty ešte v apríli 2020 vyvrátili tvrdenia o „zvláštnych súvislostiach medzi 5G a koronavírusom“. Agentúra AFP sa venovala tejto téme aj v iných jazykoch, napríklad tu alebo tu.

„Technológia, ktorá je základom pre mobilný signál a bezdrôtový prenos dát, vrátane siete 5G, nemá žiadny vplyv na imunitný systém,“ uviedol pre AFP v e-maile z 9. novembra 2020 Srdja Jankovič, imunológ v univerzitnej detskej nemocnici v Belehrade.

„Objavili sa tvrdenia, že vystavenie elektromagnetickým poliam (EMF) generovaným zariadeniami 5G môže jednak spôsobiť COVID-19 alebo aj zvýšiť jeho závažnosť. Tieto tvrdenia nie sú podložené žiadnymi dôkazmi (ani extrémne slabými dôkazmi) a veľké množstvo vedeckých poznatkov týkajúcich sa EMF relevantných pre 5G ukazuje, že tieto tvrdenia nemajú oporu v realite. Vystavenie EMF z 5G zariadení nespôsobuje COVID-19, ani nemá žiadny vplyv na proces choroby alebo zdravotné výsledky tých, ktorí sú infikovaní novým koronavírusom (SARS-CoV-2), ktorý spôsobuje COVID-19,“ uviedla Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP).

Technológia 5G nebola v Rusku doposiaľ ani zavedená. Uskutočnili sa len malé súkromné experimenty a telekomunikačné spoločnosti sa zatiaľ iba pripravujú na jej zavedenie. Rusko je však zatiaľ veľmi ďaleko od toho, aby svojim občanom ponúkala 5G infraštruktúru vo väčšom merítku. Národný program ruskej vlády „Digitálna ekonomika Ruskej federácie“ plánuje, aby mali hlavné mestá pokrytie 5G sieťou do roku 2024, avšak naplneniu takéhoto cieľa stojí v ceste viacero prekážok.

Mýtus o 5G a Covide bol vyvrátený aj Európskou komisiou. 

Aspirín a antibiotiká nie sú liekom na Covid-19

Keďže Covid-19 je spôsobený vírusom, nemožno ho vyliečiť antibiotikami, ktoré pôsobia iba na baktérie. Podľa WHO „by sa antibiotiká nemali používať na prevenciu alebo liečbu (Covidu). Ak ste však hospitalizovaní kvôli ochoreniu COVID-19, môžete dostávať aj antibiotiká, pretože je možná bakteriálna koinfekcia.“

Vo svete bolo schválených niekoľko vakcín, avšak doposiaľ nie je známy žiadny osvedčený liek na Covid-19. Klinické skúšky a štúdie však prebiehajú po celom svete. Napríklad klinické skúšky Solidarity zahŕňajú takmer 12 000 pacientov v 500 nemocničných zariadeniach vo viac ako 30 krajinách. Aspirín je predmetom štúdií, ktoré skúmajú jeho účinok prevencie zrážania krvi pri liečbe pacientov s Covidom-19, nebolo však ohlásené, že by bol liekom.

Okrem známych liekov ako Paracetamol a Aspirín sú v texte spomínané aj ďalšie. Liek Aprin  obsahujúci látku Azatioprinum, ktorá je súčasťou na Slovensku registrovaného imunosupresíva Imuran. Tento liek je na lekársky predpis. „Pri užívaní Imuranu existujú potencionálne riziká, preto by mal byť predpisovaný iba v prípadoch, kedy je zabezpečené dostatočné sledovanie možných toxických účinkov v priebehu terapie,“ píše sa v príbalovom letáku.

Názvom „Empromak“ je pravdepodobne myslený liek Emprox, komerčný názov pre látku Cefpodoxim, ktorú na slovenskom trhu obsahuje liek Forexo. Toto antibiotikum je taktiež len na lekársky predpis.

V minulosti sme v AFP Fakty už vyvrátili napríklad nepravdivé správy o tom, že proti Covidu zaberá ruský liek Arbidol.

Pitvy neboli Svetovou zdravotníckou organizáciou zakázané

Taktiež nie je pravda, že by ruskí lekári „porušili“ akési nariadenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) týkajúce sa pitiev alebo že by boli prvými, ktorí vykonali pitvu pacientov zosnulých na Covid-19. WHO nemá právomoc zakázať pitvy v ktorejkoľvek krajine. Úlohou WHO je zhromažďovanie a zdieľanie informácií, prípadne vydávanie odporúčaní. Organizácia vydala špeciálne pokyny, ako bezpečne vykonávať pitvy u pacientov, ktorí zomreli na tento vysoko nákazlivý vírus. Posledná dostupná aktualizácia dokumentu s týmito pokynmi bola uverejnená 4. septembra 2020.

O tom, ako prebieha pitva pacienta, rozprával vo viacerých rozhovoroch aj patológ Michal Palkovič pôsobiaci na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v sekcii súdneho lekárstva a patologickej anatómie a na Ústave patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave: 

Aktualizácia 12. marec 2021: Doplnené informácie o aspiríne.
Článok preložil/-a
5G COVID-19