Žiakov, ktorí si rúško v škole zložia a odmietajú nasadiť, ministerstvo odporúča izolovať od ostatných do príchodu rodiča

Copyright AFP 2017-2022. Všetky práva vyhradené.

Viac ako tisíc používateľov zdieľalo v septembri tvrdenia asistenta europoslanca Milana Uhríka, podľa ktorých ministerstvo školstva odporúča riaditeľom škôl, aby „zatvárali deti bez rúšok na samotku“. Príspevok je zavádzajúci, keďže zveličuje vo výklade odporúčania ministerstva. Pred samotným vstupom žiakov do školy sa má prekrytie horných dýchacích ciest kontrolovať. Materiál ministerstva v skutočnosti len radí, aby boli deti dočasne odizolované, pokiaľ si rúško počas vyuťovania zložia a odmietajú opätovne nasadiť, aby sa tak pred ochorením Covid-19 chránili ostatní žiaci.

„DETI BEZ RÚŠOK MAJÚ BYŤ ZATVÁRANÉ NA SAMOTKY,“ píše sa v príspevku na FB stránke Lukáš Kopáč • Republika z 3. septembra 2021, ktorý zdieľalo viac ako 900 používateľov Facebooku.

Súčasťou príspevku je obrázok, kde je výraznými kapitálkami napísané: „Ministerstvo školstva odporúča: Dieťa bez rúška musí na samotku! Ak je to nevyhnutné, asistuje aj polícia. Stop korona totalite!“.Snímka zavádzajúceho FB príspevku vyhotovená 7. septembra 2021

V popise príspevku sa ďalej píše: „Covidopati z Ministerstva školstva SR vydali ďalší odporný paškvil s názvom Manuál pre riaditeľov k školskému semaforu v školskom roku 2021/2022“. Tento materiál má podľa Kopáča odporúčať „riaditeľom zatvárať maloleté deti, ktoré si v škole nenasadia rúško na ‘nevyhnutný čas’ do osobitnej miestnosti.“

Kopáč v zhrnutí svojich zistení ďalej píše: „1. Ak dieťa odmietne v škole nosiť rúško, pôjde na samotku.“ Rovnakú myšlienku zopakuje aj v treťom bode zhrnutia: „3. Ak sa predsa len maloleté, podotýkam MALOLETÉ dieťa rozhodne slobodne sa nadýchnuť, poputuje na samotku. Ako najväčší vyvrheľ a zločinec.“

Lukáš Kopáč je asistentom europoslanca a predsedu ultrapravicového hnutia Republika Milana Uhríka.

Rovnaké tvrdenia sa šírili aj tu alebo tu. Tieto tvrdenia zapadajú do naratívov hnutí, ktoré bagatelizujú hrozbu pandémie ochorenia Covid-19, a šíria tvrdenia, podľa ktorých je nosenie rúška hrozbou pre organizmus. Obdobné posolstvo posielal cez Facebook aj Marián Kotleba, predseda strany ĽSNS (,z ktorej Uhrík so svojimi kolegami v zime odišli a založili nové hnutie), keď 1. septembra 2021 vyzýval rodičov, aby nedávali svojim deťom do školy rúška.

Agentúra AFP v minulosti vyvracala mýty rúškach napríklad tu alebo tu.

Ako povedal Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), nosenie rúška je dôležitým nástrojom, ktorý zabraňuje šíreniu vírusu.

Niektoré pasáže, ktoré spomína Kopáč v príspevku, sa naozaj nachádzajú v tzv. „Manuáli pre riaditeľov k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU v školskom roku 2021/2022“. Jeho tvrdenia sú však zavádzajúce, čo potvrdil aj Tomáš Kostelník, hovorca ministerstva školstva. „Informácia, že ministerstvo ‘odporúča zatvárať deti bez rúšok na samotku’ je nepravdivá. Ide o myšlienku ‘vytrhnutú z kontextu’,“ uviedol Kostelník.

Dôvody, prečo tomu tak je, vysvetľujeme nižšie.

Vyhláška ÚVZ a odporúčania ministerstva

Tzv. Školský semafor predstavuje prehľad opatrení k 1. septembra 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu a vyhlášok ÚVZ. Plné znenie Školského semaforu ako aj spomínaného Manuálu pre riaditeľov je k dispozícii na stiahnutie na web stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (manuál je prílohou Semaforu).

Keďže sa ešte minulý školský rok vyskytlo viacero prípadov, kedy boli na školy podané žaloby zo strany rodičov kvôli dodržiavaniu a vymáhaniu epidemiologických opatrení, Manuál pre riaditeľov obsahuje celistvý návod, ako čeliť vyhrážkam od rodičov, ktorí nechcú, aby ich dieťa nosilo na tvári rúško.

Kopáčov príspevok samotný opomína niekoľko vecí, ktoré vysvetľujeme nižšie.

Po prvé príspevok nespomína fakt, že podľa Školského semaforu musia mať školopovinné deti a žiaci podľa platnej vyhlášky ÚVZ prekryté horné dýchacie cesty už pri vstupe do školy, resp. takúto ochranu musia zabezpečiť ich rodičia či zákonní zástupcovia, inak nebudú do školy vôbec vpustené. Strana 12 Školského semaforu spomína povinnosti rodičov: „Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami...)“. To je v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ SR z 12. augusta 2021. Prvý odsek vyhlášky „nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov”; podľa odseku 3 v prípade žiakov v škole a pedagogických zamestnancov možno použiť namiesto respirátora rúško, šál alebo šatku.

Predmetné odporúčanie Manuálu pre riaditeľov sa vzťahuje iba na žiakov, ktorí si až po vstupe do školy zložia rúško a odmietajú si ho opätovne nasadiť. Ani v tomto prípade však nemajú ísť žiaci „na samotku“ automaticky, ako sa píše v príspevku.

Manuál len radí, že takýto žiak by mal byť izolovaný od ostatných žiakov v „osobitnej miestnosti“ do príchodu rodiča, ak trvá na tom, že si rúško nenasadí, a to na „nevyhnutný čas“, kým škola kontaktuje rodičov, aby si po dieťa prišli. Keď sme sa na tento čas pýtali, Kostelník odpovedal: „Má ísť o čas medzi zložením ochrannej pomôcky na prekrytie horných dýchacích ciest do príchodu zákonného zástupcu žiaka, ktorý buď prevezme tohto žiaka zo školy, alebo zabezpečí nasadenie a ďalšie používanie ochrannej pomôcky na prekrytie horných dýchacích ciest žiakom.“

Snímku z predmetného odseku manuálu prikladáme nižšie:

Snímka prvého odseku Manuálu pre riaditeľov vyhotovená 8. septembra 2021

V podobnom duchu tvrdenia komentuje aj ministerstvo. „Z uvedeného vyplýva, že cieľom tohto usmernenia ministerstva nie je svojvoľné ‘zatváranie detí na samotku’, ide o opatrenie vo vzťahu k všetkým žiakom, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v škole s cieľom ochrany ich zdravia, pričom nemožno vyžadovať splnenie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest ochrannou pomôckou len od niektorých žiakov. Zároveň je potrebné poukázať aj na charakter tohto opatrenia, keďže osobitná miestnosť nemá byť zriaďovaná ako „samotka“, má ísť o miestnosť len na zabezpečenie dočasnej izolácie,“ uviedol Kostelník pre AFP.

Podľa manuálu má tento postup slúžiť na zabezpečenie práva na vzdelanie a „práva na život a zdravie ostatných žiakov a tiež zamestnancov školy mať zabezpečenú ochranu pred nákazlivou chorobou“, pričom má právnu oporu. Na inom mieste sa v manuáli spomína príklad, podľa ktorého súd rozhodol v neprospech rodiča, ktorý školu žaloval za „porušovanie ľudských práv“ v súvislosti s povinným nosením rúška (63C/41/2021). Podľa rozhodnutia Okresného súdu Bratislava III z 1. júna 2021 v tejto veci nebolo navrhovateľovi z jeho práv vôbec odopreté. „Súd nevidí dôvod, pre ktorý by u navrhovateľa došlo k porušeniu jeho práva na vzdelanie, keďže aj on je povinný správať sa tak, aby neohrozoval zdravie ostatných žiakov tým, že bude mať prekryté dýchacie cesty,“ píše sa v spise dostupnom tu. Iné prípady, v ktorých súdy rozhodli v neprospech rodičov požadujúcich, aby ich dieťa nemuselo v školách nosiť rúško, boli popísané tu.

Ministerstvo v manuáli pripomína, že vyhlášky ÚVZ sú všeobecne záväzné, majú oporu v legislatíve aj Ústave, a v prípade, že by sa rodič napríklad vyhrážal riaditeľovi školy, ten má právo privolať políciu či podať podnet na príslušnú prokuratúru.

Kontaktovanie polície je podľa ministerstva „na posúdení individuálneho skutkového stavu príslušným riaditeľom školy“. Malo by ísť o situáciu, ktorá nastane až po vyčerpaní všetkých predchádzajúcich krokov (upozorňovanie, dohovor a iné), ktoré sa majú vykonať na účel dosiahnutia účelu všeobecnej ochrany zdravia.

Príspevok taktiež opomína fakt, že rovnaká povinnosť týkajúca sa povinného prekrytia horných dýchacích ciest platili pre žiakov už na jar, keď sa znovu otvorili školy. Slovensko je jednou z krajín EÚ, ktoré mali podľa Denníka N takmer najdlhšie zavreté školy (tu, tu) - tie sa po zimnej druhej vlne koronavírusu spôsobenej variantom alfa, ktorá si vyžiadala viac ako 11-tisíc obetí, otvorili pre niektoré deti až v marci 2021, pre väčšinu až v apríli.

COVID-19