Nie, Rómovia nemali dostávať drevo od vojenských lesov

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

V roku 2019 sa na internete objavila dezinformácia o tom, že vojenské lesy Rómom darujú brikety a drevo. Nie je to pravda, Vojenské lesy a majetky SR navrhli schému, podľa ktorej sa mohli nielen Rómovia, ale aj miestni obyvatelia zapojiť do spracovania drevného odpadu, a následne by im obce drevo odpredávali. Napriek plánom k samotnej realizácii projektu zatiaľ nedošlo, pre AFP to potvrdilo Ministerstvo obrany SR.

Vo februári 2019 sa na internete objavili články, podľa ktorých mali Rómovia dostávať od štátnych vojenských lesov drevo a drevné brikety zadarmo.

Ako prvý bol 3. februára 2019 publikovaný článok na stránke prehladsprav.sk s titulkom „VOJENSKÉ LESY CHCÚ DAROVAŤ DREVO RÓMOM, A TO NIE JE VŠETKO“. 

V prvom odstavci článku je najprv odcitovaný status bývalého splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza z 30. januára 2019. 

V druhom odstavci článku sa píše: „Ak teda správne rozumieme tejto informácii, zo štátneho rozpočtu (teda z daní pracujúcich) sa zabezpečia výrobné priestory. Vojenské lesy, štátny podnik, zabezpečí vlastnými zamestnancami odpadové drevo, ktoré privezie do týchto podnikov. V týchto podnikoch budú zamestnaní (?) len rómovia, ktorí si vyrobené drevené brikety vezmú domov pre vlastnú spotrebu.

Druhý článok na rovnakú tému bol zo 4. februára 2019 uverejnený na stránke magazin1.sk a bol omnoho virálnejší. Pôvodný nepravdivý titulok tohto článku znel „Rómovia budú dostávať zadarmo brikety a drevo z našich lesov“, čo dokazuje neaktualizovaný FB príspevok správcu stránky Mária Vidáka. Neskôr bol titulok upravený na novú a súčasnú verziu: „Rómovia budú dostávať brikety a drevo z našich lesov“, tá však zostáva zavádzajúca.

Falošná správa o dreve z našich lesov, ktoré budú zadarmo dostávať Rómovia, si však už žila vlastným životom a bola ďalej zdieľaná s pôvodným titulkom. Pomocou analytického nástroja na monitorovanie sociálnych sietí Crowdtangle sme zistili, že článok zdieľalo viac ako 5200 používateľov Facebooku, čo znamená, že ho museli vidieť desaťtisíce ľudí. Pôvodné tvrdenia o tom, že Rómovia majú dostávať brikety zadarmo, boli šírené napríklad vo facebookových skupinách ako ZA SUVERENITU SLOVENSKA , PROTI základniam NATO alebo Slovensko pretrvá, ak sa hodnotovo obrodí.

Snímka príspevku na FB stránke Mário Vidák - Blog vyhotovená 23. júla 2020

Dnes článok obsahuje len jeden odstavec a vložený status Ábela Ravasza. V odstavci je napísané, že Vojenské lesy a majetky SR oslovili Ravasza „s projektom, v ktorom by pre rómov vyrábali z našich lesov brikety.“ To je však stále nepravdivé.

Tvrdenia, že Rómovia mali od štátu dostávať drevo alebo že by im mal štát drevo darovať, nie sú založené na pravde a plánovaný projekt s ničím takým nepočítal. „V celom procese nikto nedostane nič zadarmo – obec spolupracuje s vojenskými lesmi, aj so svojimi občanmi, za vopred dohodnutých ekonomických podmienok,“ objasňoval Ravasz vo svojom statuse zo 4. februára 2019.

To potvrdilo pre AFP aj Ministerstvo obrany SR 24. júla 2020. „V žiadnej fáze nie je a nebol projekt výroby brikiet z drevného odpadu koncipovaný tak, aby v procese niektorý z partnerov, účastníkov či občanov dostal niečo zadarmo,“ píše sa v stanovisku MO SR. 

Nie je pravdou ani to, že vyrobené brikety mali byť určené len pre Rómov. Celú schému projektu, ktorý vychádzal z iniciatívy vojenských lesov v spolupráci s obcami v okrese Stará Ľubovňa, vysvetľujeme na základe stanoviska MO SR nižšie.

Tvrdenia z krajne pravicových webov vyvrátil taktiež novinár Vladimír Šnídl v článku a aj na svojom Facebooku. Podľa Šnídlových slov Vidák čiastočne upravil svoj článok na základe jeho upozornenia, keď z titulku vyhodil slovo „zadarmo“. O deň neskôr bol publikovaný aj článok agentúry SITA na portáli webnoviny.sk, ktorý taktiež vyvracal tvrdenia o briketách pre Rómov zadarmo.

Snímka komentárov pod FB príspevkom vyhotovená 24. júla 2020

Nahnevané komentáre pod FB príspevkami s falošným a neaktualizovaným titulkom dokazujú, že používatelia FB naozaj veria vymysleným tvrdeniam o tom, že Rómovia majú od štátu výhody, ktoré nie sú k dispozícii majorite.

Ako to bolo s projektom výroby drevených brikiet v skutočnosti

Projekt, ktorý iniciovali vojenské lesy, počítal so zapojením Rómov aj ostatných obyvateľov obcí v okrese Stará Ľubovňa do spracovania drevného odpadu, ktorého výsledkom by bola produkcia drevených brikiet. Toto palivo by patrilo obciam, ktoré by ho mohli predávať miestnym obyvateľom. Nikde sa v projekte nepočítalo s tým, že by obce ponúkali drevo, ktoré by sa mohlo využiť lepšie; malo ísť o odpad zo zbytkov po výrube a spracovaní dreva.

Cieľom projektu malo byť zamedzenie rúbaniu dreva v štátnych lesoch načierno, ku ktorému malo dochádzať v okolí osád.

O detailnejšie vysvetlenie celej schémy sme požiadali Ministerstvo obrany SR, pod ktoré spadá aj štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR (ďalej VLM). Ten obhospodaruje lesné pozemky štátu a je jeho úlohou chrániť lesné porasty.

Hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková poslala agentúre AFP stanovisko, kde celú schému vysvetlila. 

VLM podľa nej „práve v regióne Spiša zaznamenali problém s krádežami a výrubmi lesných porastov v okolí osád marginalizovaných skupín obyvateľstva“.

Preto „v januári 2019 prebehlo stretnutie zástupcov obcí z okolia Starej Ľubovne. Toto stretnutie organizoval splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz. Na stretnutí v obci Čirč generálny riaditeľ VLM Ján Jurica prezentoval projekt a postavenie jednotlivých partnerov. Obciam navrhol podporu v podobe dodávok suroviny (biomasy) na výrobu brikiet za trhovú cenu. V prípade potreby ponúkol priestory na prenájom pre umiestnenie technológie a pomoc pri nákupe technológie na výrobu. Prevádzku liniek a predaj občanom by zabezpečovali obce. Výhodou projektu je možnosť zapojiť do procesu výroby aj samotných občanov obce a tiež občanov z marginalizovaných skupín obyvateľstva,“ píše sa v stanovisku Kakaščíkovej.

V rámci projektu by tak Vojenské lesy a majetky SR ponúkli obciam možnosť prenájmu priestorov. Technológiu na spracovanie drevného odpadu (v podobe biomasy z konárov, ihličia, kôry a zvyškov) však mali obce postupne splácať samé. Touto cestou mala vzniknúť obciam možnosť zabezpečiť cenovo dostupný regionálny produkt vyrobený nie z dreva, ale z drevného odpadu a zvyškov po ťažbe. Taktiež sa tým mala znížiť miera nelegálnych výrubov v štátnych lesoch.

Na otázku, či aj naozaj došlo k spolupráci na základe opísaného modelu Kakaščíková uviedla, že k samotnej realizácii zatiaľ nedošlo. „Viacerí starostovia prejavili záujem umiestniť linku v rámci obecných sociálnych podnikov, ktoré pripravujú v nasledujúcich rokoch, prípadne z časti už prevádzkujú na iné činnosti obce,“ odpovedalo ministerstvo.

Facebookové stránky Prehľad správ a Magazín1 boli medzi siedmimi profilmi, ktoré Facebook vymazal vo februári 2020.

David Agranovich, šéf oddelenia Facebooku pre odhaľovanie globálnych hrozieb, povedal, že „tu funguje sieť stránok, ktoré sa tvária ako nezávislé spravodajské médiá, no v skutočnosti sú prepojené na jednotlivcov na pravom politickom spektre.

O siedmich stránkach, ktoré boli Facebookom vymazané, Abramovich povedal: „Stránky boli napojené na ľudí z Ľudovej strany Naše Slovensko.

Tento článok vznikol v rámci série o nepravdivých správach o rómskej komunite na Slovensku, keďže práve Rómovia sú mimoriadne častým terčom online dezinformácií.

Vyvrátili sme už správy o tom, že Rómom počas koronavírusovej karanténe štát dovážal alkohol, že štát platil Rómom v Žehre za dovážané jedlo, že Rómovia nemusia platiť za lieky, a že útočník, ktorý napadol školy vo Vrútkach bol Róm. V češtine sme vyvrátili tvrdenia o kriminalite Rómov.

RÓMOVIA