Nie, nemecká vláda „nepriznala“, že pandémia bola podvod. Údajný Scholzov tweet je falošný

  • Uverejnené 6. mája 2024 o 17:19
  • Aktualizované dňa 6. mája 2024 o 17:22
  • Článok prečítate za 6 min
  • Autor: Robert BARCA, AFP Slovensko
Od vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu začiatkom roka 2020 bolo zaznamenaných viac ako 704 miliónov prípadov ochorenia Covid-19 a niečo vyše sedem miliónov úmrtí na túto chorobu. Napriek tomu odporcovia očkovania a konšpirátori opakovane šíria tvrdenia o tom, že pandémia bola spôsobená človekom alebo zinscenovaná. V apríli 2024 sa na sociálnych sieťach objavili príspevky, podľa ktorých vraj bola nemecká vláda „nútená priznať“, že žiadna pandémia neexistuje a že očkovacie kampane boli „vojenskou psychologickou operáciou“. Takéto príspevky sa odvolávajú na nedávno zverejnené zápisy zo zasadnutí krízového štábu nemeckého Robert Koch Institut, inštitútu pre verejné zdravotníctvo, ktorý dohliadal na reakciu Nemecka na pandémiu. Tieto príspevky sú však nepravdivé. Agentúra AFP skontrolovala príslušné dokumenty, avšak nenašla žiadnu stopu ani dôkaz, ktoré by takéto tvrdenia potvrdzovali.

„Nemýlili sme sa. Mrzí ma iba to, že nám mnohí neverili. Nemecká vláda priznáva: ŽIADNA ‚pandémia‘ NENASTALA,“ znie slovenský popis tohto či tohto facebookového príspevku, ktoré dovedna zdieľalo viac ako 1 300 používateľov.

„(S)polková vláda bola nútená priznať, že takzvaní ‚konšpirační teoretici‘ mali počas pandémie Covid vo všetkom PRAVDU. Podľa údajov nem. vlády sa v skutočnosti nejednalo o žiadnu pandémiu, ale len o PRÍSNE PRIPRAVENÚ VOJENSKÚ PSYCHOLOGICKÚ OPERÁCIU, ktorej cieľom bolo vymyť mozgy más, aby prijali experimentálnu vakcínu s katastrofálnymi následkami,“ píše sa v uvedených príspevkoch.

Image
Snímka nepravdivého FB príspevku vyhotovená 3. mája 2024

Oba príspevky obsahujú fotografiu nemeckého kancelára Olafa Scholza a zdanlivú snímku jeho vlastného príspevku na platforme X (v minulosti známej ako Twitter) s popisom: „Covid bol psy-op na testovanie dodržiavania mRNA a lockdownov. Žiadna pandémia nebola.“ Agentúra AFP hľadala takýto tweet pomocou vyhľadávania kľúčových slov „site:twitter.com/Bundeskanzler psy-op compliance“ v Googli, to však neprinieslo žiadne výsledky. Takýto tweet sa nám nepodarilo nájsť ani v archívnych verziách Scholzovho účtu X, ktoré sú dostupné prostredníctvom online archivačného nástroja Wayback Machine. V nemeckých médiách sme nenašli žiadne zmienky o takejto správe. To všetko naznačuje, že obrázok Scholzovho tweetu bol zmanipulovaný.

Podobné tvrdenia o pandémii sa objavili aj v češtine, gréčtine či u francúzskeho politika Nicolasa Dupont-Aignana.

Takéto tvrdenia sú však nepravdivé, vyvrátené boli aj ďalšími organizáciami overujúcimi fakty, napríklad DPA, AAP, Maldita, Myth Detector alebo THIP.

Pôvod tvrdení

Slovenské príspevky sú prekladom textu uverejneného na webovej stránke „The People's Voice“, ktorá je rebrandom stránky „News Punch“ (v minulosti známej ako „Your News Wire“). O tejto stránke informovala opakovane agentúra AFP, ako aj ďalšie organizácie zaoberajúce sa kontrolou faktov, z dôvodu, že produkuje a šíri dezinformácie (tu, tu, tu, tu, tu). Vidíme, že obrázok Scholzovho tweetu taktiež pochádza z predmetného článku The People's Voice - podobne vyzerajúce ilustračné obrázky majú aj ďalšie články z tohto zdroja, niektoré s ďalšími nepodloženými anti-vakcinačnými odkazmi, napríklad tu alebo tu.

Vo svojom texte s nepravdivými tvrdeniami o nemeckej vláde sa The People's Voice odvoláva na nemecký časopis Multipolar a jeho novinára Paula Schreyera, ktorý 20. marca 2024 uverejnil článok o tzv. „Protokoloch RKI“.

Podľa Schreyera boli zápisy zo stretnutí pandemického krízového štábu pôvodne utajené a Robert Koch Institut (RKI) - nemecká federálna vládna agentúra a výskumný ústav zodpovedný za kontrolu a prevenciu chorôb, ktorý formálne podlieha nemeckému ministerstvu zdravotníctva - ich poskytol až po neúspešnej infožiadosti, na základe ktorej naň bola následne podaná žaloba. 

Na konci článku z Multipolar je hypertextový odkaz na 456 pdf súborov obsahujúcich viac ako 2000 strán zápisníc zo zasadnutí nemeckého pandemického krízového štábu z obdobia od januára 2020 do apríla 2021. Viac ako tisíc z týchto poskytnutých strán obsahuje začiernené časti s menami či údajmi, ktoré RKI nezverejnil.

V marci 2020 RKI oznámil sprísnenie pandemického rizikového stupňa z „mierneho“ na „vysoké“, čo podľa Schreyera nevychádzalo z vlastného hodnotenia RKI, ale „z politických pokynov externého aktéra - ktorého meno je v zápisoch začiernené“. Inými slovami, Schreyer vo svojom článku tvrdí, že rozhodnutie zvýšiť rizikový stupeň v súvislosti s pandémiou nebolo založené na vedeckých dátach, ale išlo o politické rozhodnutie.

Iné dôveryhodné nemecké médiá o tejto téme podrobne informovali (tu, tu, tu) len niekoľko dní po zverejnení predmetných dokumentov a nenašli žiadne dôkazy o nesprávnom postupe alebo vonkajšom politickom vplyve na rozhodnutie RKI. „Nie je neobvyklé, že časti dokumentov sú začiernené. Prax však vždy vedie k špekuláciám o chýbajúcich pasážach a ponecháva veľký priestor pre nepodložené tvrdenia,“ napísala o prípade tlačová agentúra DPA.

O týchto okolnostiach sa však nedočítate ani v článku The People's Voice, ani v nepravdivých FB príspevkoch. Namiesto toho sa príspevky odvolávajú na ekonóma Stefana Homburga, ktorý 21. marca 2024 na svojom účte X rozšíril tieto tvrdenia v angličtine. Ako vysvetľujeme nižšie, z pôvodného kontextu vytrhol niekoľko pasáží z dokumentov a na základe nich tvrdil, že „viac ako 2 000 strán ukazuje, že celá ‚pandémia‘ bola len podvod“. 

Skutočný kontext: Zápisy zo stretnutí štábu v začiatkoch pandémie

V Homburgových tweetoch, ktoré sa neskôr stali základom pre nepravdivé anti-vakcinačné príspevky či články, sa nachádzali tri z kontextu vytrhnuté pasáže z dokumentov RKI (tu, tu).

Prvý obrázok sa týka časti, na ktorú poukázal aj Schreyer a ktorá sa nachádza na šiestej strane zápisnice zo zasadnutia krízového štábu z 16. marca 2020 (v 80. pdf súbore zverejnených dokumentov, zvýraznené nižšie). Uvádza sa v nej, že „cez víkend bolo pripravené zvýšenie pandemického rizikového stupňa“, ku ktorému má dôjsť počas týždňa. Riadok pokračuje: „Rizikový stupeň bude zverejnený, keď dá [začiernené meno osoby] signál.“

Image
Snímka z dokumentu RKI vyhotovená 3. mája 2024, červené označenie pridané agentúrou AFP

Tvrdenia o tom, že rozhodnutie je výsledkom vonkajšieho politického vplyvu, adresoval RKI vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnil 25. marca 2024 (archív). „V rôznych médiách sa objavili špekulácie, že aktualizácia rizikového stupňa nebola vykonaná nezávisle. To nie je pravda. V skutočnosti sa vo vete ‚Rizikový stupeň bude zverejnený, keď dá [začiernené meno osoby] signál‘ spomínal interný zamestnanec RKI.“

Agentúra AFP nevedela toto konkrétne tvrdenie nezávislo overiť, zo znenia pôvodného dokumentu zápisnice vyplýva len to, že súhlas konkrétnej osoby chýbal na zverejnenie aktualizovaného rizikového stupňa. Nič v zápise zo zasadnutia zo 16. marca 2020 však nenaznačuje, že by „pandémia bola podvod“ alebo že to „nemecká vláda priznala“.

Zasadnutie krízového štábu 16. marca 2020 sa konalo v čase, keď v Európe a vo svete prudko rástol počet nových prípadov ochorenia Covid-19. Napríklad podľa denných správ RKI bolo 4. marca 2020 v Nemecku hlásených 262 potvrdených prípadov, pričom 16. marca 2020 to bolo už 6 012 prípadov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už 11. marca 2020 vyhlásila šírenie ochorenia Covid-19 za pandémiu - teda za ochorenie, ktorého šírenie už nie je obmedzené alebo lokalizované v rámci ohraničeného územia a nie je možné jednoducho zamedziť jeho ďalšiemu šíreniu. Na Slovensku bola 12. marca 2020 vyhlásená mimoriadna pandemická situácia a 16. marca 2020 bol vyhlásený núdzový stav.

RKI vo svojom vyhlásení vysvetlila, že zápisnice z jej zasadnutí „odrážajú diskusiu a rozhodnutia krízového štábu v príslušnom čase s vtedajšou úrovňou poznania. Nie vždy sa  v dokumentoch uvádzajú konkrétne súvislosti a databázy údajov, pretože tie boli k dispozícii na iných miestach, napríklad v denných a týždenných správach (stále prístupných na webovej stránke RKI) alebo v iných publikáciách. Preto je potrebné protokoly vždy vnímať a interpretovať v ich kontexte.“

Na ďalšom obrázku, ktorý zdieľal Homburg, je zachytená časť zo zápisu zasadnutia štábu z 8. januára 2021, nájdeme ju v pdf súbore č. 366 na 10. strane. Vo svojom tweete Homburg zvýraznil slovo „naratív“ vo vete „Rozlúčime sa s naratívom o kolektívnej imunite prostredníctvom očkovania?“, pričom dôvodil, že má ísť o potvrdenie, že „‚kolektívna imunita‘ bola vnímaná len ako naratív“.

Zo širšieho kontextu dokumentu však vyplýva, že predmetná veta sa v zápise objavuje ako súčasť kapitoly „Aktualizácia k očkovaniu“ pod podnadpisom „Kolektívna imunita“ a ako taká bola vytrhnutá z pôvodného kontextu. Podľa dokumentu sa prítomní rečníci na stretnutí venovali viacerým témam; jednou z nich bola diskusia o účinnosti nových vakcín proti covidu, ktoré sa v tom čase používali len niečo vyše dvoch týždňov. Kapitola „Aktualizácia k očkovaniu" má rozsah tri a pol strany.

Na treťom obrázku od Homburga vidíme pasáž s vyznačenou vetou: „Nepriame negatívne účinky lockdownov v dôsledku výpadkov v liečbe tuberkulózy, pozastavenie rutinných očkovacích programov. Očakáva sa zvýšenie detskej úmrtnosti. Niektoré dôsledky lockdownov sú závažnejšie ako samotné ochorenie COVID.“ Týmto Homburg vytváral dojem, že následky lockdownov boli v Nemecku horšie ako následky vírusového ochorenia.

V skutočnosti však táto časť pochádza zo zápisu zo zasadnutia štábu zo 16. decembra 2020 (pdf súbor č. 350, strana 5), pričom celá predmetná sekcia sa podľa uvedeného dokumentu týka výhradne „priebehom pandémie v Afrike“. Zo širšieho kontextu dokumentu je zrejmé, že členovia štábu diskutovali o vplyve lockdownov na všeobecnú zdravotnú starostlivosť vo viacerých afrických krajinách, kde tuberkulóza alebo detské choroby ako detská obrna alebo osýpky predstavujú vážnejšiu hrozbu ako v Európe - tej sa daná časť vôbec netýkala.

Agentúra AFP prešla všetky dokumenty, ktoré boli vytrhnuté z kontextu a dezinterpretované s cieľom šíriť zavádzajúce tvrdenia. S použitím vyhľadávania podľa kľúčových slov sme sa tiež snažili nájsť „priznanie“ nemeckej vlády či RKI, že pandémia bola „psychologická operácia“. Nenašli sme však žiadne dôkazy o takýchto skutočnostiach.

Máte tip na správu, ktorú by sme v AFP mohli overiť?

Kontaktujte nás