Čeľaď koronavírusov bola objavená v 60. rokoch, avšak prvý prípad nového koronavírusu SARS-CoV-2 bol zaznamenaný v roku 2019

Copyright AFP 2017-2022. Všetky práva vyhradené.

Tisíce používateľov zdieľali v auguste a v septembri 2020 nepravdivé príspevky o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 je v skutočnosti niekoľko desiatok rokov starý. Súčasťou príspevkov je obrázok textu v maďarčine, v ktorom sa píše, že prítomnosť koronavírusu u človeka bola objavená v roku 1965. V popisoch týchto príspevkov sa tak nepravdivo naznačuje, že súčasná pandémia „Corony“ je tu s nami už 55 rokov.

„Ľudia zdieľajte. Corona vírus vôbec nie je nová choroba je tu s nami už niekoľko desiatok rokov. Prečo to doposiaľ nik nedramatizoval? Lebo až teraz si z toho vytvorili biznis a hlavne zotročenie národov,“ píše sa v príspevku používateľky, ktorá ho uverejnila 31. augusta 2020 v skupine Som proti povinnému očkovaniu !!! INICIATÍVA KOŠICE.

Snímka FB príspevku vyhotovená 28. augusta 2020

Súčasťou príspevku je snímka pasáže istého textu v maďarčine.

Tím AFP Fakty dohľadal, že ide o časť článku pôvodne uverejneného 4. januára 1976 v maďarskom medicínskom žurnáli Orvosi Hetilap. Celé vydanie aj s predmetnou pasážou na strane 50 je k dispozícii tu.

Strana 50 vydania medicínskeho žurnálu Orvosi Hetilap zo 4. januára 1976, na ktorej je uvedená pasáž zdieľaná na Facebooku. Dátum vyhotovenia snímky 28. september 2020

Okrem iného sa v maďarskom texte píše, že „od roku 1965 je známe, že koronavírus môže u ľudí spôsobovať ochorenie horných dýchacích ciest“.

Text FB príspevku priamo nespomína ani ochorenie COVID-19, ani nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý toto ochorenie spôsobuje. Príspevok celkovo nerozlišuje medzi jednotlivými kmeňmi vírusov z čeľade Coronaviridae a ochoreniami, ktoré spôsobujú.

Kontextom v popise príspevku (zmienka o tom, že „doposiaľ vírus nik nedramatizoval“) sa však vytvára dojem, že ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom je tu s nami už desaťročia. Príspevok zdieľalo ďalej takmer 900 FB používateľov.

Takéto tvrdenie je však nepravdivé.

Obrázok so zavádzajúcim tvrdením sa virálne šíril medzi maďarskými používateľmi ešte v polovici augusta. Napríklad tento príspevok má v súčasnosti viac ako 7200 zdieľaní. 

Iné verzie toho istého obrázku boli v septembri zdieľané tu alebo tu (v češtine). V týchto príspevkoch sa spomína, že „Corona je tu už 55 rokov“, ale doposiaľ „nikto nezatváral hranice, letiská, školy a pod.“

Ako je to s koronavírusmi v skutočnosti

Ako sa uvádza na stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, termínom koronavírusy označujeme čeľaď RNA vírusov Coronaviridae, ktoré cirkulujú vo viacerých zvieracích druhoch. „Koronavírusy patria k veľkej rodine vírusov spôsobujúcich spravidla ľahké až stredne závažné ochorenia horných dýchacích ciest, napríklad bežné prechladnutia,“ uvádza sa vo vyhlásení na webových stránkach amerického Národného ústavu pre alergie a infekčné ochorenia NIAID.

To, že tieto vírusy môžu napadnúť aj človeka, bolo zistené v 60. rokoch minulého storočia, pričom podľa Slovenskej akadémie vied je nový koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 „v poradí siedmym identifikovaným koronavírusom, ktorý infikuje človeka“.

Infografika ECDC, ktorá ukazuje druhové členenie siedmich známych koronavírusov. Snímka obrazovky vyhotovená 28. septembra 2020

SARS-CoV-2 (pôvodne označovaný ako 2019-nCoV) bol prvýkrát zaznamenaný v čínskom Wuchane na jeseň minulého roka. ECDC uvádza, že časová analýza posledného spoločného predka vírusu naznačuje, že pandémia začala medzi 6. októbrom a 11. decembrom 2019. Analýza ukazuje, že vírus sa nachádzal v severnom Taliansku už 18. decembra 2019. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) o novom ohnisku „virálneho zápalu pľúc“ vo Wuchane informovala 31. decembra 2019.

Na Slovensku bol prvý prípad ochorenia COVID-19 zaznamenaný 6. marca 2020.

Časová os zobrazujúca vývoj pandémie COVID-19 spôsobenej novým koronavírusom, infografika AFP z 28. septembra 2020

Štyri zo siedmich známych koronavírusov spôsobujú u ľudí len mierne ochorenia - virózy, prechladnutia či nádchy. Okrem najnovšieho SARS-CoV-2 však stoja za zmienku najmä dva staršie vírusy, SARS a MERS. Práve tie spôsobili epidémie vysoko smrteľných a nákazlivých respiračných ochorení za ostatné dve desaťročia.

Koronavírus SARS-CoV je predchodcom nového koronavírusu SARS-CoV-2. V rokoch 2002 až 2003 spôsobil epidémiu ochorenia SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) v juhovýchodnej Ázii, predovšetkým v Hongkongu, Číne a na Taiwane. „Ochorenie prebiehalo prevažne ako ťažká atypická pneumónia. Hlavné príznaky sú vysoká teplota (nad 38°C), suchý kašeľ, krátky dych, ťažkosti s dýchaním,“ uvádza ÚVZ SR. Tento vírus prešiel na človeka z cibetky a celkovo sa nakazilo viac ako 8000 ľudí v 33 krajinách.

Koronavírus MERS-CoV spôsobujúci ochorenie MERS (Middle East Respiratory Syndrome) sa rozšíril v krajinách Blízkeho Východu v roku 2012. „Ochorenie sa prejavuje horúčkou, kašľom a dýchavičnosťou. U niektorých chorých ľudí boli zaznamenané tráviace ťažkosti. V ťažkých prípadoch môže vyústiť do zápalu pľúc a multiorgánového zlyhania, ktoré môže končiť úmrtím,“ píše sa na stránke ÚVZ SR. Podľa ECDC prešiel na človeka tento vírus z ťavy, pričom ochoreniu podľahlo 30-40% nakazených.

COVID-19