Očkovanie vakcínou proti chrípke na tlačovom evente v Berlíne 29. októbra 2019 (AFP / Tobias Schwarz)

V čase pandémie COVID-19 sa objavil falošný návod, ako sa vyhnúť očkovaniu

Copyright AFP 2017-2022. Všetky práva vyhradené.

Na sociálnej sieti sa objavil príspevok ponúkajúci „návod“ na odmietnutie povinného očkovania, ktorý zdieľali tisíce Slovákov. V skutočnosti ide o náhodný text od slova do slova preložený z angličtiny, ktorý sa nezakladá na pravde.

V čase, keď sa vedecké tímy po celom svete snažia čo najskôr vyvinúť vakcínu proti vírusu SARS-Cov-2, sa na Facebooku sa objavili príspevky, ktoré zdanlivo ponúkajú spôsob, ako na návšteve u lekára odmietnuť povinné očkovanie. Tieto tvrdenia prichádzajú v čase, keď sa objavujú prvé vystrašené reakcie z toho, či nebude očkovanie proti koronavírusu povinné.

Snímka nepravdivého statusu, ktorý sa na Facebooku objavil 24. apríla 2020

Prvý príspevok s týmto tvrdením bol zverejnený 24. apríla na stránke Q Anon sk. Píše sa v ňom, že pacienti, ktorí sa chcú vyhnúť vakcinácii, by sa mali opýtať na možnosť „latrogénnej reakcie“, ktorá by mala umožniť právo na odmietnutie. Taktiež sa v príspevku tvrdí, že pacienti sa môžu opýtať, či vakcína obsahuje tzv. MRC-5, čo sú podľa príspevku „potratené embrionálne bunky a iné DNA“, na základe čoho majú ľudia vraj právo odmietnuť vakcínu z morálnych dôvodov. 

Príspevok sa tiež odvoláva na Hippokratovu prísahu, podľa ktorej sa lekári mali zaviazať k tomu, aby „neublížili pacientovi“.

Príspevok s tým istým znením bol zverejnený o deň neskôr aj na jednom súkromnom profile. Spolu tieto dva príspevky zdieľalo takmer 5-tisíc ľudí a objavil sa v skupinách ako Chemtrails, Za národné, kresťanské a sociálne Slovensko či na stránke AntiKiska.

Pôvod textu

Text slovenského príspevku je prekladom textu, ktorý sa šíril na sociálnych sieťach v angličtine zhruba o týždeň skôr ako v slovenčine, tj. v polovici apríla, napríklad v Spojených štátoch, Kanade či Austrálii, a o ktorom sme už v AFP písali.

Snímka FB príspevku vyhotovená 22. apríla 2020

Vidíme, že text slovenského FB príspevku je preložený takmer od slova do slova podľa obrázku, ktorý koloval Facebookom v angličtine. V slovenskom preklade je pridaná naviac zmienka o výhrade vo svedomí lekára, ktorá však v tomto kontexte nedáva zmysel.

Že ide o nešikovný preklad z angličtiny, naznačujú aj slovné spojenia ako „mandátne služby“ či „priepustka z väzenia na vakcíny“, ktoré v slovenčine taktiež nedávajú veľký zmysel.

Taktiež, slovenský preklad spomína „latrogénnu reakciu“. Nič také v skutočnosti neexistuje a v anglickom texte sa spomína tzv. „iatrogénna reakcia“. Prívlastok „iatrogénny“ znamená spôsobený lekárom alebo v dôsledku zdravotnej starostlivosti. Iatrogénne choroby či poškodenia sú teda podmienené lekárskym zásahom - ako v prípade vakcinácie. Chyba najskôr vznikla pri preklade a podobnosti písmen veľké „I“ (ako Ivan) a malé „l“ (ako les či lúka).

Očkovanie môže mať vedľajšie účinky, v drvivej väčšine sú tieto však len minimálne, najčastejšie vo forme zvýšenej teploty či mierneho podráždenia pokožky v mieste vpichu. „Každá liečba či lekársky zákrok prináša aj riziko vedľajších účinkov či komplikácií,“ povedal hovorca amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Richard Quarterone pre AFP. Dodal však, že takéto riziká by mali byť citlivo porovnávané s tým, aký vplyv na zdravie a budúcnosť dieťaťa môže mať to, že nebude imunizované pomocou očkovania.

V príspevku sa takisto tvrdí, že „všetky vakcíny“ obsahujú tzv. MRC-5 a opisuje ich ako „potratené embrionálne bunky“. To nie je pravda. MRC-5, alebo bunkový kmeň Medial Research Council č. 5, je bunková kultúra používaná na pestovanie a množenie rôznych typov vakcín v laboratóriách. Objavené boli v 60. rokoch aj pomocou fetálnych buniek z ľudského plodu. Odvtedy však MRC-5 neboli produkované pomocou fetálnych tkanív.

Podľa stránky The History of Vaccines, vzdelávacieho nástroja College of Physicians of Philadelphia, boli celkovo počas vývoja vakcín použité dva ľudské plody, oba pochádzali z interrupcií vykonaných na základe slobodnej voľby matky, tieto nesúviseli s výskumom očkovania.

MRC-5 sa používa v niektorých vakcínach, ale nie vo všetkých. Čo sa týka povinných vakcín, podľa prehľadu vakcín Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) sa kultúra MRC-5 nachádza iba vo vakcínach Priorix a M-M-RVaxpro, tj. vakcínach MMR, ktoré slúžia na ochranu proti osýpkam, mumpsu (zápalu príušníc) a rubeole (ružienke).

Nepravda

Okrem jednotlivých detailov ako „iatrogénna reakcia“ či „MRC-5“, ktoré v príspevku nie sú uvedené korektne, je podstatné predovšetkým to, že príspevok nie je pravdivý ako celok. Žiadny z krokov spomínaných v príspevku nie je dostatočným dôvodom na akési „odpustenie“ povinného očkovania.

Právne predpisy, ktoré upravujú problematiku očkovania na Slovensku sú najmä Zákon č. 355/2007 Z.z. a Vyhláška MZ SR č. 585/2008. Podľa nich slovenská legislatíva rozlišuje medzi povinným a dobrovoľným očkovaním (napríklad proti chrípke, HPV, kiahňam, kliešťovej encefalitíde apod.).

V čase písania tohto článku Úrad verejného zdravotníctva nevedel zaujať stanovisko k tomu, či by sa mohla prípadná vakcína proti COVID-19 stať súčasťou povinných očkovaní. Profesor Vladimír Krčméry, infektológ a bývalý člen permanentného krízového štábu vlády, však v rozhovore zo 4. mája pre Aktuality.sk uviedol: „Očkovanie proti chrípke ani proti koronavírusu nebude povinné, neviem si to predstaviť. To neunesie žiaden zdravotný systém, aby sa zaviedlo povinné očkovanie pri týchto dvoch chorobách, pretože ak by sa malo zaviesť povinne, muselo by sa hradiť zo zdravotného poistenia.“ 

Na otázku, či sa on sám dá zaočkovať, keď príde vakcína, odpovedal: „Samozrejme. Posledných 15 rokov sa tiež každý rok nechám zaočkovať proti chrípke.

Na Slovensku sa dnes povinne očkuje proti desiatim prenosným chorobám; sú nimi záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusový zápal pečene typu B (žltačka typu B), hemofilové invazívne nákazy, detská obrna, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, ružienka a mumps. Prvé očkovania sú naplánované na prvé dva roky života, následne dochádza pri niektorých chorobách k pravidelnému preočkovaniu.

Pokiaľ na to nie sú vážne zdravotné dôvody či kontraindikácie, podľa zákona sú fyzické osoby povinné podrobiť sa povinnému očkovaniu. Za povinné očkovanie maloletých sú zodpovední ich rodičia či zákonní zástupcovia. Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur pre jedného rodiča (obaja spolu 662 eur).

Príslušný obvodný lekár je povinný hlásiť skutočnosť, že rodič dieťaťa odmieta povinné očkovanie príslušnému oddeleniu RÚVZ a zaznamenať túto skutočnosť do zdravotného záznamu dieťaťa.

Agentúra AFP kontaktovala aj pediatra MUDr. Branislava Chrenku, MHA. Spomínaná MRC-5 sa podľa Chrenku nachádza iba v živých vakcínach, takže aj keby mal niekto výhrady voči používaniu kultúry MRC-5, „nie je dôvod odmietať očkovania neživými vakcínami ako Infanrix Hexa, Boostrix polio či vakcínu na pneumokoky.“ Taktiež, lekári síce podľa Chrenku skladajú Hippokratovu prísahu, „táto však nemá právne implikácie. Tie majú iba ústava, zákony a nižšie právne normy.“ Chrenka pre AFP potvrdil, že povinnosť hlásiť rodičov, ktorí odmietajú dať svoje dieťa zaočkovať, je daná legislatívou. 

Nemám veľa rodičov ktorí odmietli očkovanie. Tak, ako funguje slobodná voľba lekára, verím aj v slobodnú voľbu pacienta, takže s rodičmi, ktorí odmietajú očkovanie, sa slušne rozlúčim a nájdu si pediatra, ktorý rešpektuje ich rozhodnutie. To má samozrejme legislatívne obmedzenia ako pridelený obvod, z ktorého nemožno pacientov odmietnuť mať v starostlivosti. Mám tiež pacientov, ktorí nemôžu byť očkovaní kvôli medicínskej indikácii. To plne akceptujem,“ dodáva Chrenka.

COVID-19