Prezidentka európskej komisie Ursula von der Leyen víta estónskeho prezidenta Alara Karisa v Bruseli 3. decembra 2021 ( AFP / JOHN THYS)

Európska únia nepodmienila využitie zdrojov z plánu obnovy mierou zaočkovanosti proti covidu

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Na sociálnych sieťach sa v novembri 2021 rozšírilo tvrdenie, že členské štáty EÚ, ktoré nezaočkujú v blízkej dobe 75 percent obyvateľstva proti ochoreniu Covid-19, údajne nebudú môcť čerpať prostriedky z tzv. Plánu obnovy. Nie je to pravda. Ide o chybnú interpretáciu blogu uverejneného v máji 2021 na webe London School of Economics. Európska komisia agentúre AFP potvrdila, že očkovanie nie je podmienkou čerpania prostriedkov z fondu, rovnako tvrdenie vyvrátil aj Úrad vlády SR. Okrem toho už bola pre Slovensko uvoľnená časť finančných prostriedkov.

„Ak nebude mať Slovensko v blízkej dobe 75 percent zaočkovaných, peniaze z fondu obnovy nebudú,“ píše sa v príspevku FB stránky Prinášame nádej z 24. novembra 2021, ktorý ďalej zdieľalo viac ako tisíc používateľov Facebooku.

Uvedená veta, ako aj priložený obrázok, pochádzajú z textu webu advokátskej kancelárie Weis & Partners akw.sk, na ktorom slovenský advokát Peter Weis publikuje aj svoje názory. V tomto texte 24. novembra prezentoval tvrdenie, podľa ktorého má Európska únia podmieňovať pridelenie prostriedkov z tzv. plánu obnovy (európskeho Fondu obnovy a odolnosti, pozn. red.) mierou zaočkovania. „Tu nejde o verejné zdravie, ale o rozdelenie budúcich peňazí medzi vazalov a mecenášov politikov. A Európskej únii ide o také zadĺženie štátov, z ktorého nebude cesta von,“ píše Weis v texte, „sľúbené papieriky už majú svoje určené kanály. A otrokár z EÚ tlačí na pílu a už to ani neskrýva. Politici neplnia zadané úlohy.“

Snímka nepravdivého príspevku vyhotovená 7. decembra 2021

29. novembra bol text na akw.sk editovaný, pričom do vety „Ak nebude mať Slovensko v blízkej dobe 75 percent zaočkovaných, peniaze z fondu obnovy nebudú“ bolo iba pridané slovíčko „možno“.

Weisove tvrdenia prebrali slovenské aj české weby, ktoré sme už v AFP Fakty hodnotili, ako picuscapital.sk, slovanskenoviny.sk, infovojna.sk, aeronet.cz, cz24.news ale aj iné FB stránky (tu, tu alebo tu). Celkovo zdieľalo tieto tvrdenia v slovenčine viac ako 5,5-tisíc používateľov Facebooku.

Advokátska kancelária Weis & Partners kontaktovala 5. januára 2022 agentúru AFP, pričom uviedla, že web akw.sk nie je dezinformačným webom a Peter Weis nie je antivaxer. Weis sa zviditeľnil zakázom vstupu do svojej advokátskej praxe zaočkovaným osobám a v rámci AFP Fakty sme už v minulosti vyvracali nepravdivé alebo zavádzajúce informácie zverejnené na webe akw.sk napríklad tu, tu alebo tu.

Chybne interpretovaný príspevok na blogu

Nepravdivý text odkazuje na článok dvoch ekonómov uverejnený 18. mája v blogovej sekcii na webe London School of Economics. Renato Giacon a Corrado Macchiarelli v ňom spomínajú, že by bolo dobré, aby sa prostriedky z plánu obnovy uvoľnili až vtedy, keď sa budú môcť ekonomiky jednotlivých členov EÚ po pandemických vlnách plne otvoriť.

K tomu malo podľa autorov dôjsť koncom septembra 2021, keď podľa ich odhadu „väčšina členských štátov EÚ dosiahne 75-percentnú zaočkovanosť“, zatiaľ čo niektoré krajiny strednej a východnej Európy vrátane Slovenska či Českej republiky „v tejto chvíli riskujú, že budú zaostávať“.

Giacon ani Macchiarelli nepracujú pre Európsku komisiu a ich závery nepredstavujú oficiálne stanovisko EK. Taktiež nikde v blogu netvrdia, že čerpanie prostriedkov z fondu by malo byť akýmsi spôsobom priamo naviazané na mieru vakcinácie.

Autori zavádzajúcich článkov však z uvedeného blogu vyvodili, že dosiahnutie 75-percentnej miery zaočkovania obyvateľstva bude podmienkou pre rozdelenie prostriedkov európskeho fondu. To však nie je pravda.

Očkovanie nikdy nepatrilo medzi podmienky pre rozdelenie peňazí

Európsky plán obnovy alebo Recovery and Resilience Facility (RRF) bol vytvorený ako nástroj na podporu európskych ekonomík po útlme spôsobenom pandémiou ochorenia Covid-19. Na rozdelenie finančných prostriedkov (viac ako 720 miliárd eur v pôžičkách a grantoch) je potrebné splniť 11 kritérií stanovených Európskou komisiou (tu v Prílohe V), medzi ktoré patria napríklad určenie klimatických cieľov, investície do digitalizácie, tvorba pracovných miest či ochrana životného prostredia. Očkovanie populácie proti covidu v kritériách uvedené nie je.

Pre agentúru AFP to potvrdila aj hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie v Prahe Magdaléna Frouzová. „Vyplatenie prostriedkov z fondu obnovy v žiadnom prípade nesúvisí s očkovaním,“ uviedla Frouzová 1. decembra v e-maile a dodala, že informácie v článkoch sú „nezmysly a dezinterpretácie“.

Na rovnakú skutočnosť upozornila aj dedikovaná stránka Úradu vlády SR pre plán obnovy, ktorá na hoax reagovala na Facebooku. „Vyplatenie finančných prostriedkov z plánu obnovy je podmienené plnením míľnikov a cieľov, ktoré sme si ako krajina sami stanovili, schválili a ku ktorým sme sa zaviazali. Medzi nimi sa opatrenia súvisiace s vakcináciou nenachádzajú. Aj keď očkovanie plne podporujeme a veríme, že je to jediná cesta z aktuálnej situácie, vyplatenie finančných prostriedkov naň nie je naviazané,“ uviedla stránka 6. decembra 2021.

Ciele, ktoré si stanovila slovenská vláda, sú definované v tomto dokumente z júla 2021, a patrí medzi ne napríklad posilnenie financovania vedy a výskumu, presadzovanie riešení pre udržateľnú dopravu, dekarbonizácia priemyslu a mnohé ďalšie.

Dôkazom, že zaočkovanosť nad 75 percent nemá nič spoločné s rozdeľovaním peňazí z fondu, je aj skutočnosť, že Európska komisia už vyplatila časť prostriedkov z fondu obnovy. Napríklad Českej republike vyplatila v septembri 915 miliónov eur a Slovensku v októbri približne 823 miliónov eur.

K 7. decembru 2021 bolo pritom v Českej republike plne zaočkovaných len 60 percent populácie a na Slovensku len 43 percent.

Východná časť EÚ vo vakcinácii zaostáva

Na Slovensku je aktuálne hospitalizovaných viac ako 3500 pacientov s covidom, pričom 84,92 percent z nich nie je plne zaočkovaných.

Je taktiež pravda, že východná časť EÚ vo všeobecnosti zaostáva za západnou, pokiaľ ide o mieru očkovania proti covidu.

Slovenská vláda chce kvôli tomu motivovať k očkovaniu starších ľudí nad 60 rokov, preto prišla s návrhom vyplácania hotovosti vo výške 200 alebo 300 eur podľa očkovacej dávky tým, ktorí sa v blízkej dobe nechajú zaočkovať.

7. januára 2022 Článok bol upravený o tom, ako bola AFP kontaktovaná advokátskou kanceláriou Weis & Partners.
Článok preložil/-a
VAKCÍNY COVID-19