Dokument lisabonského súdu o 152 úmrtiach na Covid sa nevzťahuje na všetky obete ochorenia v krajine

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Podľa viacerých príspevkov na Facebooku a článkov z nedôveryhodných zdrojov z prelomu júna a júla 2021 mal súd v Lisabone vyniesť rozsudok, podľa ktorého krajina zaznamenala iba 152 úmrtí na Covid-19 namiesto viac ako 17 000, ako uvádzajú oficiálne zdroje. Takéto tvrdenia sú však nepravdivé: výňatok z dokumentu zdieľaného na sociálnych sieťach sa týka len úmrtí potvrdených lekármi z Národného inštitútu súdneho lekárstva a forenzných vied, ktorý podlieha portugalskému ministerstvu spravodlivosti. Drvivú väčšinu úmrtí na koronavírus v Portugalsku potvrdili lekári, ktorí nespadajú pod tento inštitút.

„MASÍVNE FALOŠNÉ ŠTATISTIKY V PORTUGALSKU ODSÚDENÉ SÚDOM !!!“ píše sa v FB príspevku z 1. júla stránky Miro Heredoš • Republika. „Tak priatelia, takto sa to robí, takto sa klame - ale súdy už pracujú !!! Aj ten portugalský, ktorý odsúdil falošne pripravené štatistiky !!! Oficiálne mŕtvych na COVID bolo v Portugalsku 17 000 ľudí. Bližšia analýza ukázala, že na COVID zomrelo 152 ľudí,“ píše Heredoš v texte. Podľa Heredoša boli „ostatní údajne mŕtvi na COVID boli len POZITÍVNE TESTOVANÍ“ a „(n)a COVID v skutočnosti zomrelo 0,9% ľudí“.

Miro Heredoš je kandidátom odídencov zo strany Kotlebovci-ĽSNS vedených europoslancom Milanom Uhríkom. Pred vstupom do nového hnutia Republika bol Heredoš známy ako šéfkuchár viacerých slovenských reštaurácií, zviditeľnil sa na jeseň 2020 ako šéf iniciatívy Bojujeme za naše gastro.

Screenshot príspevku vyhotovený 12. júla 2021

Rovnaké tvrdenie ako v texte sa opakuje aj v priloženom obrázku, v ktorom sa veľkými písmenami spomína „KORONA LOŽ“ a „FALOŠNÉ ŠTATISTIKY“. Jeho príspevok zdieľalo viac ako 640 používateľov Facebooku. O tom, že Heredoš opakovane zdieľal konšpiračné teórie, písal v apríli 2021 aj portál Infosecurity.sk.

Heredoš uvádza ako zdroj svojich tvrdení stránku akw.sk, advokátsku kanceláriu Weis & Partners a jej konateľa Petra Weisa. Ten na stránke publikoval 27. júna text s rovnakými tvrdeniami. V jeho texte, ktorý zdieľalo viac ako 700 používateľov, sa píše o rozhodnutí „administratívneho súdu v Lisabone“. Weis sa zviditeľnil v máji 2021, keď zakázal vstup do svojej advokátskej praxe zaočkovaným osobám.

Ako Heredoš, tak aj Weis, odkazujú na článok publikovaný na stránke skupiny zdravotníckych pracovníkov s názvom America’s Frontline Doctors. Dezinformácie od tejto skupiny sme v minulosti v rámci AFP už vyvracali.

Rovnaké tvrdenia publikovali aj iné dezinformačné stránky ako hlavnydennik.sk, infovojna.sk či na českej dezinformačnej stránke ac24.cz.

Obdobný obsah bol zdieľaný aj v iných jazykoch, vrátane angličtiny, španielčiny, nemčiny, francúzštiny, švédčiny, taliančiny, hebrejčiny, češtiny, bengáčiny a fínštiny.

Tvrdenia sú založené na jednom z dokumentov zo súdneho procesu s číslom „525/21.4 BELSB“ Správneho súdu lisabonského okruhu z 19. mája 2021. Konanie sa týkalo informácií týkajúcich sa ochorenia Covid-19. Údaje v dokumente zdieľanom v niektorých príspevkoch na sociálnych sieťach a článkoch môžu vyvolať dojem, že medzi 1. januárom 2020 a 18. aprílom 2021 bolo vydaných iba 152 úmrtných listov s diagnózou Covid-19.

152 potvrdených úmrtí sa však týka iba malého a špecifického množstva všetkých potvrdených úmrtí na koronavírus v Portugalsku, čo uvádza aj predmetný dokument. Pasáž z dokumentu sa totiž týka úmrtí potvrdených iba tými lekármi, ktorí pracujú v rámci portugalského ministerstva spravodlivosti, konkrétne v rámci Národného inštitútu súdneho lekárstva a forenzných vied (INMLCF).

Na strane 13 príslušného dokumentu sa (po portugalsky) píše: „Pri analýze databázy SICO sme od 1. 1. 2020 do 18. 4. 2021 dokázali overiť nasledujúce distribúcie: V rokoch 2020 až 2021 bolo lekármi, ktorí pracujú pod vedením ministerstva spravodlivosti (INMLCF), vydaných 152 úmrtnych listov v prípadoch, kde bol hlavnou príčinou smrti COVID 19, podľa nasledujúceho rozdelenia. Zo 152 úmrtných listov bolo u 132 úmrtí základnou príčinou U071 (identifikovaný vírus COVID 19) a v 20 úmrtí bolo hlavnou príčinou U072 (COVID 19 nebol identifikovaný v laboratóriu).“ Označenie U07.2 prípadov neidentifikovaných v laboratóriu znamená také prípady Covidu, ktoré boli diagnostikované napríklad prostredníctvom klinickej diagnózy.

Snímka zo stránky America's Frontline Doctors vyhotovená 12. júla 2021

Národný inštitút súdneho lekárstva a forenzných vied (INMLCF) je subjekt, ktorého funkciou je „spolupracovať so súdmi, s ‘verejným ministerstvom’ [prokuratúrou] a s orgánmi kriminálnej polície a inými službami a subjektmi, ktoré zasahujú do systému výkonu spravodlivosti, vykonávania skúšok a forenzného a súdneho lekárstva na základe žiadostí orgánov,“ ako uvádza inštitút na svojej webovej stránke.

Ide len o prípady nahlásené ministerstvom spravodlivosti

Overovací tím agentúry AFP sa pokúsil potvrdiť pravosť dokumentu na Správnom súde lisabonského okruhu, ale k predmetnému spisu nezískal prístup. Do dokumentu nebolo možné nahliadnuť ani v súdnom systéme, pretože k dispozícii sú len spisy z júna a júla 2021.

Portugalské ministerstvo spravodlivosti však pre agentúru AFP uviedlo, že oficiálny dokument, na ktorý sa príspevky na Facebooku odvolávajú, nie je v rozpore s oficiálnymi štatistikami krajiny.

Ministerstvo potvrdilo, že do 18. apríla 2021 portugalský registračný tím Generálneho zdravotného riaditeľstva (DGS, Direção-Geral da Saúde) skutočne identifikoval 152 úmrtných listov týkajúcich sa Covidu-19, ktoré vystavili lekári pracujúci pod dohľadom ministerstva spravodlivosti.

Podľa ministerstva spravodlivosti však drvivú väčšinu úmrtných listov, ktoré eviduje DGS, vydávajú lekári prepojení s ministerstvom zdravotníctva, a nie lekári pracujúci pre ministerstvo spravodlivosti.

„Žiadnu nezrovnalosť sme nenašli. Do toho istého dňa, 18. 4. 2021, bolo zaregistrovaných celkovo 16 945 úmrtí na Covid-19,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti.

Ministerstvo upozorňuje, že súdnolekárske pitvy vykonávané lekármi pod dohľadom ministerstva spravodlivosti sa vykonávajú v prípadoch „násilnej smrti alebo neznámej príčiny“.

„Inými slovami, súdnolekárske pitvy sú zamerané na podporu vyšetrovania trestných činov a nevykonávajú sa automaticky,“ vysvetlilo ministerstvo pre AFP.

Štatistiky Covidu sa zhromažďujú v inom systéme

Oficiálne údaje o šírení a obetiach ochorenia Covid-19 v Portugalsku sú konsolidované a zverejňované prostredníctvom DGS, ktorý využíva rôzne databázy na epidemiologickú kontrolu a dohľad. DGS je inštitúcia prepojená s ministerstvom zdravotníctva a má administratívne právomoci.

Jedným zo zdrojov, ktoré využíva DGS, je Národný systém epidemiologického sledovania (Sinave), ktorý poskytuje údaje o potvrdených prípadoch Covid-19.

Úmrtia v Portugalsku sa registrujú prostredníctvom informačného systému SICO, ktorý bol vytvorený v roku 2014 a sústreďuje všetky informácie o úmrtnosti v Portugalsku.

„SICO je informačný systém o úmrtnosti v Portugalsku založený na elektronickej registrácii úmrtných listov, ktoré vystavujú lekári pri výkone svojho povolania v súlade s platným právnym rámcom,“ vysvetľuje inštitúcia na svojej webovej stránke.

SICO musia používať všetci lekári v Portugalsku, preto sa v databáze, ktorú spravuje DGS, zhromažďujú úmrtné listy vydané lekármi z celej krajiny (nielen lekármi ministerstva spravodlivosti prostredníctvom INMLCF).

Dokument, z ktorého cituje webová stránka America's Frontline Doctors a iné nepravdivé príspevky, sa týka žiadosti skupiny žiadateľov (ktorých mená sú vo verejne prístupnej verzii dokumentu začiernené) adresovanej súdu, aby im DGS sprístupnil „súbor správ, stanovísk a publikácií vedeckého charakteru týkajúcich sa Covidu-19".

V dokumente sa však nikde neuvádza, že 152 úmrtí zahŕňa všetky úmrtia spojené s Covidom-19 v Portugalsku.

DGS a ministerstvo zdravotníctva (v dokumente označené ako „respondenti“) sa odvolávajú výlučne na úmrtné listy vydané prostredníctvom INMLCF na základe žiadosti žalobcov, ktorá sa týkala „informácií/správy o počte úmrtí v Portugalsku od začiatku vyhlásenej pandémie spôsobených infekciou SARS-CoV-2, pričom príčina smrti bola objektívne a právne preukázaná pitvou tiel“.

Pandemická situácia v Portugalsku

Podľa správy DGS z 13. júla 2021 Portugalsko od začiatku pandémie zaznamenalo 17 164 úmrtí na Covid-19.

Na začiatku roka 2021 Portugalsko zaznamenalo najvyššiu mieru úmrtnosti na Covid-19 v Európe.

Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) z posledného januárového týždňa tohto roka bolo v Portugalsku zaznamenaných 362,9 úmrtí súvisiacich s Covid-19 na milión obyvateľov. Počet denných prípadov začal klesať až v polovici februára.

Portugalská vláda 1. júla 2021 opäť zaviedla zákaz vychádzania v 45 obciach v krajine po tom, ako v predchádzajúcom týždni rástol počet nových prípadov ochorenia.

Článok preložil/-a
COVID-19