Henry Kissinger nenabádal v roku 2009 k povinnému očkovaniu za účelom kontroly populácie

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Stovky slovenských používateľov Facebooku zdieľali v priebehu ostatného roku a pol údajný citát Henryho Kissingera, ktorý mal podporovať povinné masové očkovanie s tým, že ľudia následne ľahšie prijmú aj iné radikálne kroky ako genetickú modifikáciu či sterilizáciu detí. Napriek tomu, že ide o starší hoax, vymyslený citát sa slovenským Facebookom šíril aj v októbri 2021. Kissingerova kancelária uviedla, že sa jedná o „úplný výmysel”. O tom, že by podobný výrok bývalý americký minister zahraničných vecí niekedy vyslovil, neexistuje žiadny dôkaz a komisia, pred ktorou mal slová predniesť, vôbec neexistuje.

„Keď stádo príjme nevyhnutné povinné očkovanie, bude to koniec hry! Prijmú úplne všetko - násilné darovanie krvi alebo darovanie orgánov - pre spoločenské blaho. Môžeme geneticky modifikovat' deti a sterilizovat' ich pre spoločenské blaho. Ovládnite myseľ oviec a budete ovládať' celé stádo,“ píše sa v príspevku FB stránky Nezávislé Jednotné Slovensko z 27. októbra 2021.

Tento citát mal podľa príspevku predniesť Henry Kissinger pred „Radou WHO pre eugeniku“ v roku 2009.

Snímka nepravdivého FB príspevku vyhotovená 2. novembra 2021

Rovnaký citát sa v slovenčine šíril aj v marci 2020 či februári 2021. Objavil sa aj na slovenskom dezinformačnom webe gloria.tv v júli 2021. Tím AFP Fakty identifikoval viac ako 50 individuálnych URL adries, na ktorých sa tvrdenie v slovenčine objavilo.

V niektorých príspevkoch sa explicitne uvádza, že Kissinger mal údajne citát predniesť 25. februára 2009.

Originál v angličtine sa na sociálnych sieťach začal šíriť v marci 2020 (AFP našla na Facebooku desiatky podobných príspevkov v angličtine), rovnaké tvrdenia sa nedávno virálne šírili aj v češtine, keď ich z jediného príspevku zdieľalo viac ako 2300 používateľov.

„Je to absolútny výmysel,” povedala vlani AFP v e-maile Kissingerova asistentka Courtney Glick z newyorskej poradenskej firmy Kissinger Associates.

Eugenika bolo hnutie usilujúce sa o reguláciu ľudskej populácie s cieľom reprodukovať dedičné rysy, ktoré zástancovia hnutia považovali za žiaduce, a naopak redukovať tie, ktoré sa považovali za nežiaduce. Eugenika bola v histórii opakovane používaná na ospravedlnenie rasizmu a rasových teórií. Avšak v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) neexistuje a ani nikdy neexistovala akási „Rada pre eugeniku“, ani žiaden podobný subjekt.

Ani po dôkladnom prehľadaní Kissingerových prejavov a rozhovorov vo verejných záznamoch či v jeho osobných archívoch sa AFP nepodarilo nájsť žiadny podobný citát ani z 25. februára 2009, ani z roku 2009, ani z iného obdobia. Žiadna zmienka o takomto prejave sa neobjavila ani v médiách.

Kissinger síce 6. februára 2009 prehovoril na 45. bezpečnostnej konferencii v Mníchove, ale hlavnou témou jeho vystúpenia bolo jadrové zbrojenie, nie témy spomenuté v príspevkoch zdieľaných na Facebooku.

Podľa niektorých príspevkov v angličtine Kissinger údajný citát predniesol už v roku 1974, keď rečnil na tému populačného rastu. Tento prejav, ktorý bol Bielym domom odtajnený v roku 1989, však neobsahuje žiadne z tvrdení, ktoré sa objavili na Facebooku.

„Výrobcovia vakcín zarobia miliardy a mnohí z vás, dnes prítomní v tejto sále, sú investormi. Toto je prínos bez straty zisku! Zriedime stádo a oni nám budú ešte platiť za službu na ich ničenie,“ mal Kissinger ďalej povedať podľa zdieľaných FB príspevkov.

Tento falošný citát je súčasťou širšej dezinformačnej kampane, podľa ktorej sa svetové elity snažia o depopuláciu planéty pomocou pandémie ochorenia Covid-19 alebo vakcíny proti Covidu. O týchto konšpiráciách sme už písali mnohokrát, napríklad tu, tu alebo tu.

Kissinger sa k vakcínam krátko vyjadril v tomto rozhovore pre Die Welt z apríla 2021 v odpovedi na otázku, či protipandemické opatrenia môžu viesť k viac autoritárskej spoločnosti. Podľa jeho slov môže očkovanie pomôcť k tomu, aby nebolo potrebné dlhodobo udržiavať ďalšie obmedzenia:

„Aby sme sa teda vrátili k otázke politickej stability, pokiaľ očkovanie úspešne zníži výskyt ochorenia, pandémia bude vnímaná prevažne ako prekonaný zdravotný problém. Nebezpečenstvo nie je ani tak v tom, že núdzové opatrenia prijaté v boji proti pandémii pretrvajú, ako skôr v tom, že ak bude pretrvávať vysoká miera infekcie na oboch stranách Atlantiku, budeme svedkami krízy dôvery v lídrov a inštitúcie.“

Článok preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY