Video s riaditeľom pražskej nemocnice je viac ako rok staré; jeho porovnanie s chrípkou je neaktuálne

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Viac ako 20-tisíc používateľov zdieľalo koncom júna 2021 video s riaditeľom pražskej nemocnice Miloslavom Ludvíkom, v ktorom tvrdí, že chrípková epidémia v roku 2019 mala viac obetí ako Covid-19. Súčasťou príspevku bol popis, podľa ktorého je video „dôkazom“, že pandémia je „falošná“. Video je však z apríla 2020, tj. len krátko po tom, ako Česko prekonalo miernu prvú vlnu Covidu. Nič z videa v skutočnosti nedokazuje, že pandémia je vymyslená.

„VYMYSLENÁ PANDÉMIA: Jednoduchý dôkaz o falošnej kovidovej pandémií,“ píše sa v popise príspevku z 24. júna 2021, ktorý zdieľalo viac ako 20-tisíc používateľov sociálnej siete.

Súčasťou príspevku je video, ktoré videlo viac ako 183-tisíc používateľov. Vo videu vystupuje riaditeľ pražskej Fakultnej nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, politik za českú stranu ČSSD, ktorý v minulom roku neúspešne kandidoval do českého senátu.

Podľa toho, čo Ludvík vo videu hovorí, v Českej Republike malo zomrieť na Covid len 215 ľudí. „Ten vírus je len neuveriteľne marketingovo schopný,“ povie Ludvík na konci videa po tom, ako vo videu hovorí o preceňovaní nebezpečenstva ochorenia, čím zdanlivo opakuje populárny naratív vyskytujúci sa na sociálnej sieti, ktorý zľahčuje hrozbu pandémie koronavírusu.

Snímka FB príspevku vyhotovená 6. júla 2021

Relácia však nebola odvysielaná v júni 2021, ale 26. apríla 2020 - video z FB príspevku je teda viac ako 14 mesiacov staré a bolo vytrhnuté z kontextu. To však ani z príspevku, ani z videa samotného nie je jasné a jeho celkové vyznenie je tak zavádzajúce. Dvojminútové video v skutočnosti pochádza z diskusnej relácie Českej televízie Otázky Václava Moravce.

V čase natáčania relácie Česko prešlo naozaj relatívne ľahkou prvou vlnou ochorenia Covid-19, a to aj vďaka pandemickým opatreniam, ktoré boli v začiatku pandémie v marci 2020 zavedené. Koncom apríla 2020 nové úmrtia na Covid klesali a pandemická situácia sa v lete ustálila podobne ako aj na Slovensku. To sa však zmenilo v septembri 2020, keď začali nové prípady aj úmrtia na Covid exponenciálne rásť:

Sám Ludvík sa ochorením Covid-19 nakazil a v novembri 2020 bol aj hospitalizovaný v nemocnici, ktorú sám vedie. V skutočnosti Covid usmrtil v Českej Republike viac ako 30-tisíc ľudí a na Slovensku viac ako ako 12,5-tisíc.

Chrípková epidémia 2019 vs. Covid

Napriek tomu, že video s Ludvíkom je neaktuálne, povie v ňom viacero tvrdení a stanovísk, na ktoré sme sa v AFP Fakty bližšie pozreli.

Ludvík na začiatku videa porovnáva počty nakazených a obetí pri sezónnej chrípkovej epidémii a pri Covide-19. Hovorí, že za poslednú chrípkovú epidémiu v roku 2019, ktorá trvala 6 týždňov, sa v Česku „nakazilo 996 000 ľudí a zomrelo 1 500 ľudí“. Následne povie: „Oproti tomu čísla covidové boli včera (...) 7 273 nakazených a 215 mŕtvych. Ja myslím, že toto veľmi pekne ukazuje, akým spôsobom sa s tými číslami pracuje.“

Na základe správy českého Štátneho zdravotného ústavu (SZU) skutočne v sezóne 2018/2019 „za 6 epidemických týždňov vyhľadalo praktického lekára s akútnou respiračnou infekciou a chrípkou celkom 996-tisíc osôb“. Správa uvádza, že ťažký priebeh chrípky vyžadujúci intenzívnu starostlivosť (tzv. SARI, Severe Acute Respiratory Infection) si v danej sezóne vyžiadal najmenej 195 hlásených úmrtí. Na inom mieste však SZU uvádza, že v Českej republike umiera na chrípku „priemerne približne 1500“ ľudí ročne.

Koncom apríla 2020 bol skutočne počet obetí Covidu v Česku taký, ako hovorí Ludvík vo videu, tj. napríklad ku dňu 25. apríla evidoval český štatistický úrad 222 obetí, čo je len o málo viac ako Ludvíkových 215.

Avšak od začiatku pandémie ku dňu 5. júl 2021 Česká republika eviduje 1 668 040 prípadov ochorenia Covid-19 a 30 310 úmrtí. Aj keď Ludvíkovo porovnanie Covidu s chrípkou nebolo v tom čase nepravdivé, jeho tvrdenia sa ukázali ako príliš optimistické, keďže koronavírus dokázal zabiť oveľa viac ľudí ako bežná sezónna chrípka.

Viacerí odborníci už v októbri 2020 pre agentúru AFP uviedli, že Covid-19 je oveľa nebezpečnejší ako chrípka. Slovenské ministerstvo zdravotníctva v novembri 2020 upozorňovalo na to, že porovnávanie počtu úmrtí chrípky a Covidu je nekorektné.

Smrtnosť Covidu 1%?

Podľa ďalšieho Ludvíkovho tvrdenia z videa je „smrtnosť všetkých koronavírusových infekcií 1,0“, pričom podľa vlastných slov citoval z bližšie nešpecifikovaného francúzskeho výskumu, ktorý skúmal všetky koronavírusové infekcie medzi rokmi 2013 a 2019. Takéto číslo by znamenalo, že zo 100 nakazených zomrie 1 človek.

Nepravdivé tvrdenia o smrtnosti Covidu-19 sme vyvracali už v novembri minulého roku, samotná WHO, ktorú Ludvík spomína aj v iných častiach relácie, bola pri odhadovaní celkovej smrtnosti Covidu len veľmi zdržanlivá.

Smrtnosť pri epidémiách sa zvyčajne definuje pomocou dvoch čísel, tzv. Infection Fatality Rate (IFR), ktorá predstavuje odhadovaný podiel úmrtí medzi všetkými nakazenými osobami, a tzv. Case Fatality Rate (CFR), t. j. celkový počet úmrtí vydelený počtom pozitívne testovaných osôb. Nie je pritom úplne jasné, na ktorú z týchto dvoch štatistík Ludvik vo videu odkazuje, a tvrdenia založené len na miere IFR môžu byť samy osebe mätúce a zavádzajúce.

S otázkami ohľadne smrtnosti Covidu-19 a chrípky sme sa obrátili na epidemiológa Petra Sabaku z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. „Čo sa týka smrtnosti ochorenia COVID-19, to sa udáva od 0,5 do 1% nakazených, čo je násobne viac ako pri chrípke, pri ktorej je to minimálne 10 až 50-krát menej,“ uviedol pre AFP 6. júla 2021 a poukázal na výsledky akademických štúdií o smrtnosti Covidu-19 a chrípky.

Podobné čísla prezentovala WHO už v októbri 2020. Keď sa agentúra AFP na tlačovej konferencii spýtala práve na túto tému, Maria Van Kerkhove, ktorá je vo WHO zodpovedná za manažment krízy ochorenia Covid-19, odpovedala, že „celkovo sa IFR (Covidu-19) pohybuje okolo 0,6%“. Ďalej dodala: "Možno sa to nezdá veľa, ale je to oveľa viac ako v prípade chrípky".

Viacero vedeckých štúdií uvádza, že aj pri štatistike CFR treba byť opatrný, keďže môže viesť k dezinterpretácii skutočnej hrozby (tu či tu). CFR sa mení v čase, závisí od vekovej skupiny, zdravotnej starostlivosti v danej krajine či od pandemických opatrení.

Reálne pozorované dáta z Johns Hopkins University za obdobie od 22. januára 2020 vypovedajú o tom, že v Česku bola CFR ochorenia Covid-19 počas doby pandémie na úrovni 1,8% a na Slovensku až 3,2%.

Reprodukčné číslo osýpok a Covidu

Posledným Ludvíkovým výrokom vo videu je jeho porovnanie tzv. základného reprodukčného čísla (R0) pri ochorení osýpok (v češtine spalničky) a Covidu. Ludvík uviedol, že R0 Covidu je 1,8 až 3,9, zatiaľčo R0 pri osýpkach je 18.

Základné reprodukčné číslo vyjadruje počet osôb, ktoré jedna nakazená osoba nakazí ďalej. Pokiaľ je jeho hodnota vyššia ako 1, počet nakazených rastie, pokiaľ je hodnota nižšia ako 1, počet nakazených klesá.

Je pravda, že viaceré zdroje uvádzajú R0 pri osýpkach až 18, čo je jedna z najvyšších mier, akú ľudstvo pri infekčných chorobách zaznamenalo.

Odhady R0 pri Covide sa vyhodnocujú spätne z reálnych dát a rôznia sa v čase i naprieč krajinami. Situáciu naviac komplikujú nové infekčnejšie varianty koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré majú vyššie R0. James Gallagher, redaktor BBC venujúci sa vede a zdravotníctvu, uvádza, že kým pôvodný variant koronavírusu pôvodne identifikovaný v Číne mal R0 na úrovni 2,4-2,6 (viac tu), variant Alfa pôvodne identifikovaný v Británii mal R0 4-5 (viac tu) a variant Delta pochádzajúci z Indie má pravdepodobne R0 až na úrovni 5-8.

Odhliadnuc od reprodukčného čísla toho či onoho variantu Covidu, Ludvík v štúdiu Českej televízie pri porovnaní Covidu s osýpkami opomenul fakt, že proti osýpkam sa očkuje v Česku aj na Slovensku každé dieťa po dovŕšení 14 mesiacov v rámci pravidelného povinného očkovania MMR vakcínou (kombinovaná očkovacia látka proti osýpkam, mumpsu a ružienke), a tak sa vírus osýpok - až na niektoré lokálne ohniská - vo vyspelom svete takmer vytratil.

Na túto skutočnosť poukázal aj infektológ Sabaka. „Nemá zmysel porovnávať R0 pri osýpkach a ochorení Covid-19, pretože samo o sebe nevypovedá nič o sile samotnej epidémie. Je pravda, že R0 pri osýpkach je R0 12 až 18, čo je násobne vyššie ako pri COVID-19, ale proti osýpkam je populácia preočkovaná, a práve preto v rozvinutých krajinách epidémie osýpok vznikajú len sporadicky. R0 chrípky je pritom pod 2, pričom každý rok v zime vyvolá epidémiu,“ uviedol pre AFP.

Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza, že najúčinnejšou prevenciou pred osýpkami je práve očkovanie, pričom „dve dávky vakcíny MMR zabezpečia približne 97% účinnosť, jedna vakcína približne 93% účinnosť v prevencii osýpok“.

COVID-19