Európska patologická asociácia nevyhlásila, že „nikto nezomrel na koronavírus“

Copyright AFP 2017-2022. Všetky práva vyhradené.

V príspevkoch na Facebooku a článkoch na dezinformačných weboch sa tvrdí, že patológovia počas online seminára organizovaného Európskou patologickou asociáciou dospeli k záveru, že „nikto nezomrel na koronavírus“. Toto tvrdenie zdieľali tisíce Slovákov. Asociácia ho však popiera a záznamy z diskusie takúto zmienku neobsahujú.

„Neexistuje jediný dôkaz, že niekto zomrel na koronavírus,“ znie titulok článku na dezinformačnom webe Zem a vek z 19. júla 2020, ktorý zdieľalo na Facebooku viac ako 3-tisíc používateľov. „Na rozdiel od chrípky nespôsobuje koronavírus smrť,“ uvádza sa v článku.

Totožné tvrdenia a formulácie sa objavili aj v článkoch na dezinformačných weboch Infovojna (600 zdieľaní) či napalete.sk (6600 zdieľaní) alebo vo facebookových príspevkoch napríklad tu alebo tu.

Snímka FB príspevku vytvorená 5. októbra 2020

„Hlavný záver patológov zo Švajčiarska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska je, že koronavírus nie je smrtiaci. Nikto nezomrel na koronavírus! Tvrdenie, že človek zomrel na koronavírus, musí byť podložené jednoznačnou príčinou, ktorá viedla k smrti bez akýchkoľvek iných život nezlučiteľných chorôb. Takéto prípady neexistujú,“ píše sa ďalej v článku.

Snímka FB príspevku vytvorená 5. októbra 2020

Táto dezinformácia sa šírila pomocou FB stránok a skupín ako Priatelia Ruska v Slovenskej Republike, KOTLEBOVCI - Ľudová strana Naše Slovensko (Oficiálna skupina) alebo Slovenské hnutie obrody Slovensko.

Vo všetkých predmetných príspevkoch a článkoch sa spomína bulharský patológ Stojan Alexov, ktorý sa mal semináru Európskej patologickej asociácie zúčastniť ako predseda „Bulharskej asociácie patológie“. Práve od neho totiž pochádzajú tieto nepravdivé tvrdenia.

V článkoch sa tiež spomína, že „Svetová zdravotnícka organizácia urobila chybu, keď vyhlásila pandémiu, pretože neexistoval žiaden pádny dôvod. V Bulharsku boli vykonané iba tri pitvy, pretože WHO nariadila, aby ich nevykonávali“ a že Alexov aj kvôli tomu označil WHO za „zločineckú lekársku organizáciu“.

Ako to bolo so seminárom patológov 

Predmetný seminár organizovala Európska spoločnosť pre patológiu (European Society of Pathology, nesprávne preložená ako „Európska patologická asociácia“) na tému „COVID-19: Bezprecedentné denné výzvy v patologických laboratóriách naprieč Európou“. Seminár prebiehal online 8. mája 2020 a celá diskusia je k dispozícii na Youtube kanáli ESP.

Hostia diskusia boli skutočne zo Švajčiarska (Holger Moch), Francúzska (Paul Hofman), Nemecka (Gustavo Baretton), Talianska (Mattia Barbareschi) a Španielska (Xavier Matias-Guiu). Neprišli však k záveru, že by na COVID-19, ochorenie spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2, nikto nezomrel. Diskutovali o „reorganizácii patologických oddelení“ z dôvodu pandémie, „správe a manažmente vzoriek COVID-19“, „manažmente úmrtí spojených s COVID-19“ a „dopade COVIDu-19 na molekulárne testovanie na ľudských vzorkách“.

Počas záverečnej časti seminára profesor Moch uviedol, že „každý pacient s COVID-19 má individuálnu príčinu smrti. Podľa môjho názoru by sme mali robiť pitvy a vychádzať z pitevných nálezov, či pacient zomrel s ochorením COVID-19 alebo kvôli nemu.“

„Myslím si, že klinický obraz COVIDu je heterogénny, ale lekári rozoznávajú pacientov, ktorí majú COVID a ktorí zomreli kvôli COVIDu. Existuje podskupina pacientov, ktorí zomreli na COVID-19. Existujú ale aj iné situácie, keď COVID infikuje pacientov s rakovinou, leukémiou a potom sa to začína prekrývať. V týchto prípadoch je ťažké povedať, čo sa stalo,“ dodal Xavier Matias-Guiu.

ESP poprela všetky tvrdenia Bulharskej spoločnosti pre patológiu

Tvrdenia z uvedených dezinformačných článkov a príspevkov podľa všetkého pochádzajú z článku publikovaného na stránke Bulharskej spoločnosti pre patológiu 13. mája 2020, ktorý nesie titulok „Ľudia umierajú s koronavírusom a nie NA koronavírus“.

Keď článok pomocou automatického Google prekladača preložíme do slovenčiny, vidíme pasáže ako: „Stoyan Aleksov je predsedom Bulharskej asociácie pre patológiu a ako taký sa zúčastňuje na seminári Európskej asociácie pre patológiu. Hlavným záverom patológov zo Švajčiarska, Francúzska, Nemecka, Talianska a Španielska je, že koronavírus nie je smrteľný. Nikto nezomrel na koronavírus! Tvrdenie, že človek zomrel na koronavírus, musí vyvolať zápalovú reakciu, ktorá viedla k smrti, bez ďalších životne nezlučiteľných chorôb. Takéto prípady neexistujú.“ Napriek tomu, že je tento preklad plný chýb a nezmyselných formulácií, ide o takmer rovnaké formulácie, ktoré sú uvedené aj v predmetných článkoch.

Stojan Alexov však v rámci spomínaného seminára ESP nediskutoval. Európska spoločnosť pre patológiu vydala k celej veci v júli stanovisko, v ktorom vyvracia Alexovove tvrdenia.

V stanovisku sa píše: „Ako bolo povedané v dvoch webinároch ESP venovaných tejto téme (8. mája a 25. júna 2020), šokujúce pitevné nálezy pozorované v pľúcach a iných orgánoch pacientov s ochorením COVID-19 nie sú vysvetliteľné ako účinok akejkoľvek súbežnej choroby a naopak nasvedčujú, že príčinou smrti v týchto prípadoch bol nový koronavírus (SARS-CoV-2).“

„V súlade s tým pitevné štúdie pacientov s COVID-19 preukázali prítomnosť nového koronavírusu (SARS-CoV-2) v rôznych tkanivách, hlavne v pľúcach a vnútornej výstelke ciev (endotel). Existujú dôkazy o špecifickej koagulopatii spojenej s COVID-19, ktorá môže spôsobiť smrteľný tromboembolizmus,“ uvádza sa v stanovisku. Stanovisko je podpísané Holgerom Mochom, prezidentom ESP a jedným z rečníkov seminára.

ESP tak vo svojom stanovisku vyvracia tvrdenia bulharského patológa pôvodne uvedené v článku na bulharskej stránke ako aj vo videorozhovore Alexova s doktorom Stoychom Katsarovom, ktoré bolo pripojené k bulharskému článku. Toto video sa šírilo aj po slovenskom Facebooku, napríklad na stránke Chemtrails Slovensko.

Tvrdenia boli vyvrátené aj stránkou HealthFeedback, ktorá sa venuje vyvracaniu vedeckých dezinformácií. 

V slovenčine dezinformáciu v auguste vyvrátilo aj Ministerstvo zdravotníctva SR a portál DISI (Digital Infospace Security Initiative).

V septembri vydala Spolková asociácia nemeckých patológov štúdiu, v ktorej predstavila zhromaždené výsledky 26 patologických ústavov a 154 pitiev. „Vo viac ako troch štvrtinách pitiev bolo ochorenie COVID-19 zdokumentované ako závažné alebo jediné smrteľné ochorenie,“ uvádza sa v štúdii.

Článok preložil/-a
COVID-19