Žena v rúšku kráča okolo newyorského ústredia spoločnosti Pfizer 9. novembra 2020 (AFP / Kena Betancur)

Články o šiestich úmrtiach počas klinických skúšok vakcíny Pfizer proti COVID-19 sú zavádzajúce

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Desaťtisíce slovenských používateľov Facebooku zdieľali v decembri články, ktoré dezinterpretujú správy o klinických skúškach vakcíny od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv. Aj keď je pravda, že počas niekoľkomesačného testovania, ktorého sa zúčastnilo viac ako 40-tisíc dobrovoľníkov, naozaj šesť ľudí zomrelo, podľa správy regulačného úradu ani jedno úmrtie nesúviselo s podanou vakcínou. Tvrdenia vyvrátilo aj slovenské ministerstvo zdravotníctva.

9. decembra 2020 bol na portáli hlavnespravy.sk zverejnený článok s titulkom „Pri testovaní vakcíny americkej firmy Pfizer zomrelo v USA šesť testovaných osôb“. 

V perexe článku sa píše: „Testovanie spoločnej vakcíny amerického farmaceutického gigantu Pfizer a nemeckej spoločnosti BioNTech nedopadlo dobre v prípade šiestich testovaných osôb. Exitus šiestich účastníkov testovania potvrdila americká federálna agentúra pre kontrolu potravín a liečiv (FDA – Food and Drug Administration).“

Pomocou analytického nástroja Crowdtangle sme zistili, že len tento článok zdieľalo na Facebooku takmer 6,4-tisíc ľudí.

Totožný text bol však neskôr zverejnený aj na viacerých iných slovenských weboch: slovenskespravy.sk (viac ako 12-tisíc zdieľaní), megarecepty.sk (2,8-tisíc zdieľaní), bajecnezeny.sk (1,3-tisíc zdieľaní) a alianciazanedelu.sk (60 zdieľaní). Celkovo tak tvrdenia o úmrtiach počas klinických skúšok vakcíny Pfizer zdieľalo viac ako 22-tisíc slovenských používateľov Facebooku.

Snímka FB príspevku vyhotovená 17. decembra 2020

Samotné tvrdenie o tom, že počas klinických skúšok vakcíny Pfizer-BioNTech proti COVID-19 zomrelo v Spojených štátoch šesť osôb, nie je nepravdivé, avšak spôsob, akým je dezinterpretované v slovenskom texte, je zavádzajúci.

Bulvárny titulok je čiastočne korigovaný až v druhom odseku, v ktorom sa pravdivo uvádza, že „v štyroch smrteľných prípadoch dostali testované osoby placebo, dve obete dostali originálnu vakcínu“. Slovenský text taktiež uvádza, že „jeden z dvoch dobrovoľníkov, ktorí dostali skutočnú vakcínu, trpel silnou obezitou a aterosklerózou. Zomrel tri dni po aplikácii prvej dávky preparátu. Druhej testovanej osobe sa zastavilo srdce po 60 dňoch od aplikácie druhej dávky originálnej vakcíny.“ Toto tvrdenie uvádzame na pravú mieru nižšie.

Keďže nikde v slovenských článkoch sa však už neuvádza, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) vylúčil, že by čo i len jedno úmrtie akokoľvek súviselo s podanou vakcínou, tieto články sme vyhodnotili ako čiastočne nepravdivé.

Ako to bolo s klinickými skúškami vakcíny od spoločnosti Pfizer v skutočnosti

Podľa dokumentu amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) zverejneného 10. decembra sa klinických skúšok vakcíny proti COVID-19 od Pfizer-BioNTech zúčastnilo od 29. apríla 2020 do 14. novembra 2020 43 448 dobrovoľníkov. 

V dokumente sa uvádza, že približne polovici z nich bola podaná vakcína s očkovacou látkou, polovici bolo podané placebo vo forme fyziologického roztoku.

Snímka z dokumentu FDA vyhotovená 17. decembra 2020

V dokumente sa píše, že počas sledovaného obdobia zomrelo 6 účastníkov klinickej skúšky, dvaja z očkovanej skupiny, štyria po podaní placeba. 

„Obaja príjemcovia vakcíny boli vo veku >55 rokov; jeden utrpel zástavu srdca 62 dní po očkovaní č. 2 a zomrel o 3 dni neskôr a druhý zomrel na artériosklerózu 3 dni po očkovaní č. 1. Príjemcovia placeba zomreli na infarkt myokardu (n=1), hemoragickú cievnu mozgovú príhodu (n=1) alebo z neznámych príčin (n=2); tri zo štyroch úmrtí sa vyskytli v staršej skupine (>55 rokov).

Všetky úmrtia predstavujú udalosti, ktoré sa v bežnej populácii vyskytujú v daných vekových skupinách, v ktorých ku nim došlo, v podobnej miere,“ píše sa v dokumente FDA.

Snímka z dokumentu FDA vyhotovená 17. decembra 2020

FDA však vydal aj dlhšiu a detailnejšiu správu popisujúcu vedľajšie účinky a podrobnosti o jednotlivých úmrtiach. V tejto sa explicitne píše: „Žiadne z týchto úmrtí nebolo prešetrovacím orgánom vyhodnotené ako súvisiace s výkonom štúdie.“

Snímka z dokumentu FDA vyhotovená 17. decembra 2020

Na túto skutočnosť upozorňovalo ešte 13. decembra formou FB statusu aj Ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo o úmrtiach píše: „(...) v akejkoľvek skupine vyše 40 000 ľudí v populácii (podobného vekového zloženia), sa v priebehu niekoľkých mesiacov vyskytnú podobné úmrtia. Keď sa informácia o týchto úmrtiach podáva bez jasného vysvetlenia, že tieto úmrtia nie sú spojené so samotným testovaním, vytvára sa tým falošný obraz o rizikách vakcíny.“

Článok preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY