Zdravotníci očkujú svojho kolegu vo Fakultnej nemocnici v Nitre 26. decembra 2020. ( AFP / VLADIMIR SIMICEK)

Štúdie nedokazujú, že očkovaní pacienti, ktorí sa nakazia Covidom, majú väčšiu virálnu nálož ako neočkovaní

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.
 

Stovky slovenských používateľov Facebooku zdieľali koncom augusta 2021 články, podľa ktorých má vedecká štúdia dokazovať, že zaočkovaní ľudia majú 251-krát väčšiu virálnu nálož vírusu SARS-CoV-2 ako nezaočkovaní, a má byť tak „ďalšou štúdiou, ktorá poukazuje na zlyhanie vakcín“. Ide o dezinterpretáciu štúdie, čo potvrdili aj samotní autori štúdie a pre AFP aj ďalší odborníci. V predmetných článkoch sa píše aj o ďalších štúdiách, ktorých výsledky boli zavádzajúco dezinterpretované.

„Štúdia v Lancete: Plne zaočkovaní zdravotníci majú 251-krát väčšiu virálnu nálož. Ohrozujú nezaočkovaných pacientov ako presymptomatickí superprenášači,“ píše sa v nadpise článku webu hlavnespravy.sk z 31. augusta 2021.

„Skupina pre klinický výskum Oxfordskej univerzity v auguste publikovala v odbornom časopise Lancet štúdiu, o prelomových infekciách medzi zdravotníckymi pracovníkmi,“ pokračuje článok, pričom cituje „štúdiu“ z časopisu Lancet. Nižšie v článku je tento výskum označený ako „Chau a spol. vo Vietname“.

Snímka zavádzajúceho FB príspevku vyhotovená 6. septembra 2021

Deň predtým, ako bol predmetný článok publikovaný v rámci „redakčného“ obsahu Hlavných Správ, bol identický článok publikovaný Janou Tutkovou, slovenskou pro-life aktivistkou, v blogovej sekcii tohto portálu.

Tvrdenia o 251-krát väčšej virálnej náloži u zaočkovaných nakazených Covidom kolujú aj v mnohých jazykoch, napríklad v češtine, nemčine či francúzštine. Takéto tvrdenia sú však nepravdivé, čo potvrdili aj samotní autori predmetnej štúdie a ďalší experti, ktorých agentúra AFP oslovila. AFP dané tvrdenia už vyvrátila v angličtine aj češtine.

Základ pôvodného blogu Jany Tutkovej pochádza z článku uverejneného 23. augusta na webe anti-vakcinačnej organizácie Children’s Health Defense patriacej známemu americkému anti-vaxerovi Robertovi F. Kennedymu. Tento článok napísal americký kardiológ Peter McCullough, ktorý sa v minulosti zviditeľnil sériou nepravdivých tvrdení, ktoré predniesol v Senáte štátu Texas.

V krátkom článku Jany Tutkovej sa spomínajú aj ďalšie štúdie, ktoré majú vraj „potvrdzovať, že očkovaní roznášajú deltu rovnako ako neočkovaní“, a to napríklad štúdie označené ako „Riemersma et al. 2021, Chia et al. 2021 v Singapure“ či „nová štúdia z Izraela“ a „ďalšia štúdia z Kataru“.

Spoločným prvkom všetkých spomínaných štúdií je, že ich autorka článku používa na spochybnenie dôležitosti a účinnosti očkovania, avšak v skutočnosti dezinterpretuje ich závery. Okrem toho taktiež pri všetkých opomína fakt, že, rovnako ako prvá štúdia z časopisu The Lancet, aj všetky ostatné sú „preprintové“ štúdie. To znamená, že neprešli riadnym recenzným procesom alebo tzv. „peer review“, čo je štandardný postup pre vedecké publikácie, pri ktorom výskum hodnotia a pripomienkujú experti z danej vedecekej oblasti.

V našom článku tieto tvrdenia a jednotlivé štúdie postupne rozoberáme.

Štúdia nedokazuje, že očkovanie zvyšuje virálnu nálož

Údaj o 251-krát „vyššej virálnej náloži zaočkovaných“ má pôvod v preprintovej štúdii s názvom „Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam“ publikovanej na serveri spadajúcom pod lekársky časopis The Lancet.

Ako sme písali vyššie, už titulok článku Hlavných správ napovedá, že podľa štúdie v renomovanom medicínskom časopise mali vraj „(p)lne zaočkovaní zdravotníci majú 251-krát väčšiu virálnu nálož“ a títo vraj „(o)hrozujú nezaočkovaných pacientov ako presymptomatickí superprenášači“. Inde v článku sa píše, že „ide o ďalšiu štúdiu, ktorá poukazuje na zlyhanie vakcín“.

To však v skutočnosti zo štúdie vôbec nevyplýva, čo hovoria aj sami jej autori v tomto vyhlásení, kde okrem iného zdôrazňujú, že „dôrazne podporujú vakcináciu“ ako nástroj v boji proti Covidu.

V tejto predbežnej štúdii vedci skúmali mieru infekcie delta variantom medzi pracovníkmi infekčného oddelenia nemocnice vo Vietname. Všetci boli očkovaní proti Covidu vakcínou AstraZeneca.

V období medzi 11. a 25. júnom 2021 vyšiel 69 z 900 zdravotníkov v nemocnici pozitívny test na SARS-CoV-2, pričom bola u všetkých zistená prítomnosť variantu delta. Z nich sa 62 zúčastnilo klinických testov a všetci sa bez problémov zotavili.

„Dezinterpretácia dát,“ tvrdia autori vietnamskej štúdie

Číslo 251 sa objavuje hneď v abstrakte článku: „Virálne nálože u pacientov s nákazou delta variantom boli 251-krát vyššie ako u pacientov nakazených staršími kmeňmi vírusu v období marec-apríl 2020.“

Inými slovami: vedci pozorovali, že očkovaní zdravotníci nakazení delta variantom mali ďaleko vyššiu virálnu nálož než ľudia nakazení pôvodnými kmeňmi koronavírusu zo začiatku pandémie - keď vakcíny proti koronavírusu ešte vôbec neboli k dispozícii.

Autori štúdie vo vyššie spomínanom vyhlásení taktiež uviedli, že účelom štúdie bolo porovnať rôzne kmene vírusu, a nie zistiť rozdiely medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. „Rozdiely medzi virálnou náložou boli spôsobené schopnosťou delta variantu spôsobovať vyššiu virálnu nálož v tele. Nemali nič spoločné s vakcináciou infikovaných,“ napísali. „Tvrdenie, že očkovaní ľudia majú vo svojom dýchacom trakte 251-krát vyššiu virálnu nálož vírusu SARS-CoV-2 než neočkovaní je teda dezinterpretáciou našich dát,“ píše sa vo vyhlásení.

Účelom štúdie teda nebolo porovnávať virálne nálože medzi očkovanými a neočkovanými, ale zistiť, nakoľko agresívny je delta variant a analyzovať virálnu nálož u jeho nositeľov.

„Cieľom tejto štúdie bolo zmerať virálnu nálož u ľudí nakazených delta variantom v porovnaní s ľuďmi nakazenými pôvodným kmeňom vírusu v roku 2020,“ povedal pre AFP 25. augusta Frédéric Altare, imunológ a riaditeľ výskumu vo francúzskom Národnom ústave zdravia a lekárskeho výskumu INSERM. „Vedci zistili, že ľudia nakazení delta variantom nesú 250-krát vyššiu virálnu nálož, tj. ďaleko väčšie množstvo vírusu ako tomu bolo u ľudí nakazených vlani. Je síce pravda, že to zisťovali iba u zaočkovaných ľudí, ale ich očkovanie nie je príčinou tak vysokej vírusovej nálože.“

Šéf infekčného oddelenia parížskej nemocnice Henri-Mondor, profesor Jean-Daniel Lelièvre, k tomu dodáva: „Porovnávať virálne nálože u zaočkovaných ľudí s náložami u nezaočkovaných bez toho, že by sa skúmali tie isté kmene vírusu, je ako porovnávať hrušky s jablkami.“ Dodal, že sa jedná o „dezinterpretácii vedeckých dát“.

Na základe tejto preprintovej štúdie teda nie je možné určiť, či majú očkované osoby väčšíiu virálnu nálož ako nezaočkovaní. Až do chvíle, kým sa vyskytol delta variant vírusu, totiž rôzne štúdie (napr. 1, 2, 3) naopak poukazovali na to, že vakcíny vírusovú nálož znižujú, ako pre AFP v inom článku uviedla imunologička ústavu INSERM Claude-Agnès Reynaud.

Ostatné predbežné štúdie: Očkovanie zvyšuje odolnosť proti koronavírusu

Všetky štyri ostatné preprintové štúdie, ktoré sa spomínajú v článku, sa zhodujú na tom, že očkovanie je zrejmou prevenciou pred ťažkým priebehom ochorenia Covid-19, a to primárne pre tých, ktorí sa ešte koronavírusom nenakazili, respektíve, pre tých s pridruženými ochoreniami. Zistenia autorov týchto štúdií sú v článku Hlavných správ zavádzajúco dezinterpretované alebo vytrhnuté z kontextu.

Čo sa týka virálnej nálože, iba jedna zo štúdií dochádza k záveru, že virálna nálož počas infekcie je rovnako dlho obdobná pri reinfikovaných pacientoch (takých, ktorí v minulosti prekonali Covid a vytvorili si prirodzenú imunitu) a pri zaočkovaných pacientoch, ktorí sa nakazia koronavírusom. Na tomto mieste si ich prejdeme konkrétnejšie.

Singapurská štúdia:

„Dve nedávno opublikované odborné štúdie (Riemersma et al. 2021, Chia et al. 2021 v Singapure) potvrdili, že očkovaní roznášajú deltu rovnako ako neočkovaní,“ píše sa v druhom odseku článku. Ide o doslovný preklad rovnakej formulácie zo spomínaného článku amerického kardiológa McCullougha.

Predbežná štúdia vedcov zo Singapuru (Chia et al. 2021) bola 28. júla publikovaná na portáli Medrxiv určenom práve pre publikáciu preprintových štúdií a skúmala 218 infikovaných delta variantom koronavírusu. V časti o výsledkoch štúdie sa spomína, že pravdepodobnosť potreby napojenia na kyslík pri očkovaných pacientoch v prípade infekcie Covid-19 bola „výrazne nižšia“. Virálne nálože boli síce v čase diagnózy „podobné medzi skupinami očkovaných a neočkovaných“, virálna nálož však časom „rýchlejšie klesala u zaočkovaných“.

„mRNA vakcíny sú vysoko účinné pri prevencii symptomatického a závažného priebehu ochorenia COVID-19 spojeného s infekciou B.1.617.2 (delta variant koronavírusu, pozn. red.). Očkovanie je spojené s rýchlejším poklesom úrovne virálnej RNA nálože a silnou sérologickou odpoveďou. Kľúčovou stratégiou na kontrolu pandémie COVID-19 zostáva očkovanie,“ píšu autori v závere singapurskej štúdie.

Wisconsinská štúdia:

Štúdia označená ako „(Riemersma et al 2021)“ bola publikovaná na Medrxiv 31. júla 2021 a skúmala dáta o 291 pacientoch infikovaných koronavírusom v štáte Wisconsin v USA. Autori tejto štúdie skutočne prichádzajú k záveru, že pri porovnaní virálnych náloží medzi nezaočkovanými pacientmi a tými, ktorí sa infikovali po očkovaní, nenašli rozdiel. „Naše výsledky, aj keď predbežné, naznačujú, že ak sa očkovaní jedinci nakazia delta variantom, môžu byť zdrojom prenosu SARS-CoV-2 na ostatných,“ píše sa v štúdii.

Vôbec z toho však neusudzujú, že by boli vakcíny zbytočné, alebo že by malo ísť o „zlyhanie vakcín“, ako sa píše v článku Hlavných správ. Naopak, autori v závere práce píšu, že „aj keď vakcíny naďalej poskytujú vynikajúcu ochranu pred závažnými chorobami a úmrtnosťou, trvanlivosť tejto ochrany nemožno spoľahlivo predpovedať“. Preto odporúčajú, aby sa aj očkovaní jedinci - obzvlášť tí, ktorí sa vo svojom povolaní či komunite môžu vystavovať vo zvýšenej miere vírusu SARS-CoV-2 - naďalej často podrobovali testovaniu.

Izraelská a katarská štúdia:

Nižšie v článku sú citované dve ďalšie štúdie ako dôkaz, že vakcíny nefungujú: „Nová štúdia z Izraela potvrdzuje, že zaočkovaní vakcínou Pfizer boli až 27-násobne viac ochoreli na covid s príznakmi a 13-násobne viac boli nakazení delta variantom ako tí, ktorí covid prekonali a majú prirodzenú imunitu. Ďalšia štúdia z Kataru zas ukázala, že tí s prirodzenou imunitou majú aj nižšiu virálnu nálož, keď sa nakazia, ako zaočkovaní, keď sa nakazia.“

Skutočne, obe preprintové štúdie naznačujú možné prínosy prirodzenej imunity oproti imunite v dôsledku očkovania. Avšak článok Hlavných správ celkom ignoruje fakt, že prirodzená imunita - získaná prostredníctvom prvotnej infekcie - so sebou nesie závažné riziko ťažkého priebehu ochorenia, ktorý sa môže skončiť zdravotnými komplikáciami až smrťou.

Ani na jednom mieste sa v článku Hlavných správ nespomínajú riziká spojené s prvotnou infekciou delta variantom koronavírusu. Tie adresuje napríklad článok odborného časopisu Science, ktorý zasadzuje celú preprintovú štúdiu izraelských vedcov do širšieho kontextu. Odborníci pripomínajú, že štúdia síce dokazuje výhody imunity získanej prirodzenou cestou po prekonaní ochorenia, to ale nič nemení na tom, že očkovanie zostáva kľúčovým spôsobom, akým ochrániť tých najzraniteľnejších.

Naviac, obe štúdie v skutočnosti ukazujú aj prínosy očkovania. Výsledky izraelskej štúdie vedcov z Maccabi Healthcare Services naznačujú, že tí s prirodzenou imunitou „získali ešte vyššiu ochranu proti delta variantu“ po jednej dávke vakcíny proti ochoreniu Covid-19.

Autori predbežnej štúdie z Kataru publikovane 30. júla 2021 taktiež na Medrxiv zistili, že očkovaní majú nižšiu virálnu nálož ako tí, ktorí sa prvotne infikovali vírusom SARS-CoV-2, a preto sú aj menej infekční - s menšou pravdepodobnosťou prenášajú chorobu ďalej. V závere štúdie uvádzajú: „Prelomové infekcie u očkovaných osôb alebo u osôb, ktoré v minulosti prekonali ochorenie, mali podstatne nižšiu infekčnosť ako prvotné infekcie u nezaočkovaných osôb.“

Vakcíny sú účinné proti delta variantu

Pôvodné kmene vírusu identifikované na začiatku pandémie boli nahradené infekčnejšími variantmi. Americké CDC odhaduje, že delta variant je viac ako dvakrát tak infekčný ako predchádzajúce dominantné kmene (napríklad alfa variant). Podľa najnovších informácií zverejnených Úradom verejného zdravotníctva SR mal „(d)elta variant vírusu SARS-CoV-2 v mesiaci august takmer výhradné zastúpenie v populácii. Laboratóriá ho sekvenovaním potvrdili v takmer 99% pozitívnych vzoriek“.

Podstatné však je, že očkovacie látky stále poskytujú vysokú ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia. V aktualizácii z 15. septembra CDC poznamenáva, že nové údaje naznačujú, že schválené vakcíny proti Covid-19 sú účinné proti hospitalizáciám a úmrtiam spôsobeným delta variantom.

To dokladá aj realita zo slovenských nemocníc. „Skúsenosti z našich nemocníc hovoria o tom, že očkovaní pacienti nekončia v najťažších stavoch na ventilátoroch. Aj keď Covid dostanú, mávajú ľahší priebeh. Malá časť z nich, ktorá sa dostane do nemocnice, tam býva kratšie, majú jednoduchší priebeh a takmer vždy sa vyhnú pľúcnej ventilácii,“ píše Ministerstvo zdravotníctva pri videu s Jakubom Hložníkom, primárom anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke, z 19. septembra:

Ku dňu 23. september 2021 ministerstvo uviedlo dáta o hospitalizáciách pacientov s Covidom: „V nemocniciach je hospitalizovaných 442 pacientov, potvrdené ochorenie má 332 ľudí. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných 83,25% ľudí.“

Článok preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY