A pregnant woman receives a dose of the Moderna Covid-19 vaccine in Asuncion, Paraguay on June 19, 2021 ( AFP / Norberto Duarte)

Americká štúdia nedokazuje zvýšené riziko potratov u zaočkovaných tehotných žien

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Tisíce používateľov sociálnych sietí zdieľali v uplynulých troch týždňoch informáciu o tom, že vedci americkej zdravotníckej agentúry CDC zistili až 82-percentné riziko potratu u žien očkovaných proti Covidu v priebehu prvých dvoch trimestrov tehotenstva. Štúdia CDC však takéto závery nevyvodzuje, žiadne zvláštne riziká spojené s očkovaním v tehotenstve nenašla, a odborníci označili podobné príspevky ako „chybné“ a „nebezpečné“.

Správu začal šíriť slovenský YouTuber a výživový poradca Igor Bukovský, ktorého video uverejnené 1. júla videli na YouTube stovky tisíc používateľov. Na Facebooku sa Bukovského tvrdenia o tom, že väčšina tehotenstiev u očkovaných proti Covidu končí potratom, šírili napríklad prostredníctvom tohto príspevku zo 4. júla 2021, ktorý zdieľalo viac ako 6000 používateľov.

„Zo 127 tehotných žien v prvom trimestri, ktoré boli očkované, 104 prišlo o svoje budúce dieťa, to je 82%. Až sa toto potvrdí v ďalších štúdiách, bude to znamenať dramatické veci,“ uvádzal vo videu Bukovský s odkazom na štúdiu CDC; rovnaké tvrdenie sa opakuje aj vo facebookových príspevkoch.

Snímka FB príspevku vyhotovená 21. júla 2021

Podobné tvrdenia boli na sociálnych sieťach hojne zdieľané taktiež v angličtine či v nemčine.

Po viacerých upozorneniach o tom, že svojou interpretáciou hrubo zavádza, Bukovský svoje video stiahol a za chybu sa ospravedlnil.

Kto je MUDr. Igor Bukovský?

Igor Bukovský získal titul z medicíny na Univerzite Komenského v Bratislave. Podľa vlastných slov však nemá lekársku atestáciu, v nemocnici pracoval podľa životopisu na svojej stránke len v roku 1991, a to na geriatrickom oddelení. V rokoch 1990-1992 pôsobil ako poradca zdravotníckeho výboru slovenských národnej rady. Je propagátorom zdravej výživy a na túto tému vydal niekoľko kníh .

Od vypuknutia pandémie Covid-19 sa Bukovský začal vymedzovať voči ochranným opatreniam ako je nosenie rúšok a stal sa hlasným odporcom očkovania, o ktorom často šíri nepodložené informácie na sociálnych sieťach, kde sa teší značnej pozornosti. Proti Covidu odporúča rôzne alternatívne liečebné prostriedky ako napríklad vitamín D. Vlani v októbri s ním aj z tohto dôvodu Slovenský rozhlas ukončil spoluprácu a zrušil jeho pravidelnú reláciu Vieme, čo jeme.

Čo bolo predmetom štúdie CDC?

Tvrdenia odkazujú na túto štúdiu zverejnenú v časopise The New England Journal of Medicine (NEJM).

Štúdia použila údaje amerických databáz Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) , ďalej V-safe After Vaccination Health Checker, a nakoniec V-safe Covid-19 Vaccine Pregnancy Registry. Kombináciou týchto dát získala predbežné informácie o bezpečnostni vakcín v tehotenstve.

Štúdia síce stále prebieha, ale v momente, keď boli publikované predbežné výsledky, ukončilo svoje tehotenstvo 827 účastníčok z celkového počtu 3 900 účastníčok štúdie. Z tých porodilo živé dieťa 712 účastníčok, tj. 86.1%. Žiadna z nich neprišla o dieťa v poslednom trimestri tehotenstva. Naopak 104 (12.6%) zo sledovaných žien potratilo pred dvadsiatym týždňom tehotenstva. Všeobecne sa miera potratov v populácii pohybuje medzi 10 a 20 percentami, takže miera „spontánnych potratov“ zaznamenaná počas štúdie na úrovni 13 percent je v tomto rozmedzí.

Podľa štúdie sa riziko potratu pohybuje v štandardnom rozmedzí

V štúdii sa píše: „Aj keď to nie je priamo porovnateľné, vypočítané podiely nepriaznivých výsledkov v tehotenstve zaočkovaných osôb a u novorodencov narodených očkovaným osobám boli podobné výskytu rovnakých výsledkov v štúdiách tehotných žien vykonaných pred pandémiou Covid-19.“ V závere autori dodávajú: „Predbežné zistenia nepreukázali zjavné bezpečnostné riziká u tehotných osôb očkovaných proti Covidu vakcínami mRNA.“

Tieto predbežné výsledky sa však vzťahujú len na „už ukončené tehotenstvá“, tj. narodenie živého dieťaťa alebo rôzne formy ukončenia tehotenstva. Ženy, ktoré sú v súčasnosti ešte stále tehotné, neboli do týchto výsledkov zahrnuté. Tieto ženy však taktiež podstúpili očkovanie, takže sú súčasťou naďalej prebiehajúcej štúdie.

Vzhľadom k tomu, že väčšina z 827 žien, ktoré už tehotenstvo dokončili, bola očkovaná až v treťom trimestri, Bukovský a autori príspevkov na sociálnych sieťach ich do svojich výpočtov vôbec nezahrnuli. Počítali len tých 127 žien, ktoré boli zaočkované v prvých dvoch trimestroch gravidity. Pretože k väčšine spontánnych potratov (v tomto prípade 104) dochádza počas prvých dvoch trimestrov, autori príspevkov dospeli k záveru, že miera potratov u tehotných zaočkovaných žien dosiahla približne 82 percent.

CDC varuje proti „chybným číslam“ a „skreslenej analýze“

Hovorkyňa CDC Martha Sharan potvrdila, že informácia o 82-percentnej potratovosti u tehotných žien po očkovaní je nesprávna.

„Menovateľ 127 zahŕňa iba tehotenstvá, ktoré už skončili (narodením živého dieťaťa, spontánnym potratom, umelým prerušením tehotenstva alebo smrťou dieťaťa). Nezahŕňa prebiehajúce tehotenstvá,“ povedala pre AFP v e-maile. „Keď analýzu obmedzíme iba ukončené tehotenstvá, bude chybne zvýrazňovať predčasne ukončené tehotenstvá (tj. spontánne potraty alebo veľmi predčasné pôrody). Z tohto dôvodu je informácia o 82-percentnom podiele potratov u tehotenstva do 20 týždňov nesprávna.“

Drvivá väčšina žien v databáze však bola očkovaná v prvom trimestri tehotenstva, takže v čase spracovania analýzy CDC boli tieto osoby stále tehotné. Pripočítaním týchto žien ku 127 osobám, ktoré potratili, dôjde k prudkému poklesu celkového percenta potratov. Hovorkyňa CDC Sharan uviedla, že na údaje o potenciálnych potratoch sa pri väčšine účastníčok stále čaká a tieto informácie budú priebežne zhromažďované.

CDC na svojich webových stránkach ďalej uvádza, že tehotné a nedávno tehotné osoby sú vystavené zvýšenému riziku závažného priebehu ochorenia Covid-19. Vakcíny ich proti tomu môžu chrániť a podľa odborníkov je nepravdepodobné, že by pre tehotné predstavovali zvýšené riziko. Dáta o bezpečnosti vakcín u tehotných žien sú však stále neúplné.

Čo na to odborníci?

Podľa odborníkov, ktorí sa so štúdiou oboznámili, sú tvrdenia na sociálnych sieťach nepravdive.

Lekár Hector Chapa, člen Amerického kongresu pôrodníkov a gynekológov, agentúre AFP povedal, že údaj o 82% miere potratov u očkovaných „nemôže byť ďalej od pravdy“.

„V prípade správnej interpretácie dát tak, ako to urobili autori publikácie, výsledky nenaznačujú žiadne významné nežiaduce komplikácie v tehotenstve. (...) Preto ma celkom prekvapilo, keď som videl, ako príspevky na sociálnych sieťach úplne chybne interpretujú údaje v tom článku,“ uviedol Chapa.

Taktiež lekár Andrew Satin, riaditeľ oddelenie gynekológie a pôrodníctva na lekárskej fakulte Johns Hopkins University, uviedol, že „podiel problémových tehotenstiev a nepriaznivých výsledkov u novorodencov z registra V-safe je podobný ako v štúdiách uskutočnených pred pandémiou“.

V poslednej dobe koluje na internete množstvo dezinformácií, podľa ktorých vakcíny proti Covidu spôsobujú neplodnosť alebo ohrozujú plod počas tehotenstva. Agentúra AFP niektoré z nich vyvrátila tu, tu alebo v slovenčine tu.

Článok preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY