Vakcinačné Covid-19 centrum v meste Mississauga v Kanade 15. mája 2021 ( AFP / Cole BURSTON)

Kanadský vedec dezinterpretoval výsledky japonskej štúdie a širi nepravdy o následkoch očkovania proti Covidu

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Používatelia sociálnych sietí na celom svete zdieľali tvrdenia kanadského imunológa Byrama Bridla, podľa ktorého sú mRNA vakcíny proti koronavírusu nebezpečné, pretože sa ich prostredníctvom šíri v krvnom obehu „toxický“ spike proteín, čo následne spôsobuje jeho hromadenie v orgánoch, krvné zrazeniny, neplodnosť či poškodenie srdca a mozgu. Tieto tvrdenia sú nepravdivé a podľa odborníkov, ktorých oslovila AFP, sú výsledkom nesprávnej interpretácie dvoch štúdií. Testy, ktoré uskutočnili oficiálne inštitúcie v Európe alebo USA, taktiež dospeli k záveru, že tento proteín je neškodný.

„Spike proteín sa po očkovaní dostáva, ako sa nečakalo, do krvného riečištia. Tento proteín je spojený s krvnými zrazeninami, poškodeniami srdca a mozgu i rizikami pri kojení detí a následkami na plodnosť,“ píše sa v článku webu Hlavné správy z 4. júna 2021, v ktorom je citovaný kanadský imunológ Byram Bridle. Tento článok zdieľalo na Facebooku viac ako 600 používateľov.

Obdobné tvrdenia sa však objavili na spomínanej stránke aj o dva dni neskôr, a to v omnoho dlhšom a virálnejšom článku, v ktorom je zrekapitulovaný rozhovor Bridla pre americkú rozhlasovú stanicu Global News z 28. mája. Tento článok už zdieľalo viac ako 2800 používateľov sociálnej siete.

Snímka FB príspevku vyhotovená 28. júna 2021

Rovnaké tvrdenia sa však objavili aj na ďalších dezinformačných slovenských weboch ako zemavek, slovanskenoviny, inenoviny, infovojna či hlavnydennik. V českom jazyku sa tvrdenia šírili z populárnej dezinformačnej stránky otevrisvoumysl. Celkovo tím AFP Fakty na základe dát z analytického nástroja Crowdtangle napočítal, že tvrdenia zdieľalo viac ako 4-tisíc slovenských FB používateľov.

Bridlove argumenty sú však plné nepravdivých alebo zavádzajúcich obvinení a hrubo skresľujú výsledky citovanej japonskej štúdie - tieto zistenia preukázali naši nemeckí kolegovia z AFP Faktencheck.

V spomínanom rozhovore Bridle tvrdí, že získal ako jeden z prvých prístup k predtým údajne neverejnej japonskej štúdii spoločnosti Pfizer. Tá mala podľa jeho slov hodnotiť predchádzajúce závery ohľadne bezpečnosti mRNA vakcín proti Covid-19 od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna ako mylné.

Na jej základe uvádza Bridle niekoľko tvrdení: „Spike proteín sa dostáva do krvného obehu, kde cirkuluje niekoľko dní po očkovaní. Keď sa dostane do krvi, hromadí sa v mnohých tkanivách, napríklad v slezine, kostnej dreni, pečeni, nadobličkách, a čo ma obzvlášť znepokojuje, hromadí sa v pomerne vysokých koncentráciách vo vaječníkoch.“

Z toho Bridle vyvodzuje, že komplikácie môžu zahŕňať krvné zrazeniny, problémy so srdcom, poškodenie mozgu, neplodnosť a tiež, že kojenci sú ohrození prostredníctvom materského mlieka.

Kto je Byram Bridle?

Byram Bridle je profesorom imunológie na University of Guelph v Kanade. Publikácie vo vedeckej databáze PubMed ukazujú, že Bridle je skutočne aktívny vo výskume rakoviny a virológie.

Okrem toho sa Bridle opakovane objavoval ako jeden z odborníkov tzv. lekárskej aliancie (CCCA) pridruženej k organizácii s názvom Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC), ktorá sa zviditeľnila svojimi kritickými názormi na pandmické opatrenia. Zavádzajúce tvrdenia FLCCC vyvrátil americký fact-checkerský tím AFP už v tomto článku z januára 2021.

Agentúra AFP sa 10. júna obrátila na kanadskú organizáciu Science Up First, aby posúdila Bridlove tvrdenia a CCCA. Science Up First je združenie výskumníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a odborníkov v oblasti vedeckej komunikácie, ktoré s podporou kanadskej vlády bojuje proti falošným správam o koronavíruse šíriacim sa po internete.

Hovorkyňa združenia napísala v e-maile: „Hoci nemáme žiadne prepojenie s Byramom Bridlom, sme si vedomí dezinformácií, ktoré šíri on a jeho aliancia. Robíme všetko pre to, aby sme dokázali, že sú nesprávne.“ Tu je príklad, ako Science Up First vyvrátila dezinformácie o spike proteínoch.

Bridle v rozhovore pre Global News prisľúbil, že poskytne dôkazy pre svoje tvrdenia. Na stránke rozhlasu však až do uverejnenia tohto článku neboli k dispozícii žiadne ďalšie informácie o zdrojoch. Bridle ani Global News na otázky agentúry AFP neodpovedali. Na stránke CCCA, ktorej je Bridle členom, možno dohľadať dokument s podobnými tvrdeniami a niekoľkými zdrojmi.

Japonská „štúdia“ a jej výsledky

Agentúra AFP dohľadala pôvodný dokument označovaný Bridlom za „japonskú štúdiu“ a taktiež kontaktovala farmaceutickú firmu Pfizer s otázkami na pozadie a pôvod štúdie. Hovorkyňa spoločnosti Pfizer v Japonsku Maki Yamaguchi 17. júna v e-maile agentúre AFP vysvetlila, že údajná „štúdia“ je v skutočnosti časť „technickej dokumentácie“. Podľa jej slov ide pri dokumente o štandardný medzinárodný formát používaný v procese schvaľovania liekov na predpis.

„Dokument je súčasťou údajov, ktoré spoločnosť Pfizer predložila Japonskej liekovej agentúre (PMDA) v rámci licenčného procesu na posúdenie,“ vysvetlila Yamaguchi. Dokument sa týka dvoch dôležitých zložiek vakcíny Pfizer, ALC-0315 a ALC-015.

V súčasnosti je však k dispozícii kompletný preklad tejto správy do angličtiny iba z neznámych zdrojov a tento preklad nie je v niektorých bodoch zrozumiteľný.

Japonská PMDA zverejnila výsledky tejto správy už v roku 2020. Európska lieková agentúra (EMA) ich posúdila v podrobnom a verejne dostupnom súhrne viacerých štúdií o vakcíne spoločnosti Pfizer, ktorý bol publikovaný 19. februára 2021. Britské ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zhrnutie japonských dokumentov 11. decembra 2020 a americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv obdobné výsledky zverejnil 10. decembra.

Tieto správy dokladajú, že spoločnosť Pfizer uskutočnila takzvanú štúdiu biodistribúcie, ktorá skúmala, ako sa ich vakcína šírila u myší. Zjednodušene povedané, vedci podali myšiam rádioaktívne označenú mRNA, ktorá obsahovala aj uvedené látky ALC. Pomocou tejto metódy mohli vedci študovať, ako sa zavedená mRNA šíri u zvierat.

S cieľom nezávisle potvrdiť obsah správ agentúra AFP uskutočnila rozhovor s neurológom Dr. Amane Koizumim z Národného inštitútu prírodných vied v Japonsku o obsahu dokumentu. 15. júna Koizumi potvrdil, že vyššie uvedené zhrnutie dokumentu je správne, resp. že sa zhoduje s reálnymi závermi dokumentu od spoločnosti Pfizer.

Tvrdenie 1: Japonská štúdia ukázala, že spike proteín sa v tele šíri krvným obehom - NEPRAVDA

Bridle koncom mája v rozhovore tvrdil, že uvedený japonský dokument dokazuje, že spike proteín sa v tele šíri krvným obehom a hromadí sa v slezine, kostnej dreni, pečeni, nadobličkách a vaječníkoch. Niektoré články o rozhovore jeho tvrdenie dodatočne podporujú tabuľkou z dokumentu spoločnosti Pfizer, v ktorej boli uvedené tkanivá označené žltou farbou.

Tabuľka z anglickej verzie dokumentu. Screenshot vyhotovený 14. júna 2021

Toto tvrdenie je však nepravdivé z viacerých dôvodov, ktoré vysvetľujeme nižšie. Ešte predtým je ale dôležité vedieť, ako funguje očkovanie mRNA. Vysvetlenie nájdete v článku denníka SME alebo v príspevku slovenského ministerstva zdravotníctva:

Japonský dokument nedokazuje šírenie spike proteínov v tele

Ako je vysvetlené v súhrnnom materiáli EMA, v japonskej štúdií sa myšiam (a tiež potkanom) podávala len rádioaktívne označená zmes lipidových nanočastíc mRNA (LNP). Ide o mRNA, ktorá sa pomocou ochranného a vo vode nerozpustného lipidového obalu môže dostať do buniek, v ktorých sa začína produkcia. Tieto lipidové obaly sú také malé, že sa nazývajú nanočastice.

Tabuľka obsahujúca výsledky teda neukazuje šírenie špičkových proteínov, ale šírenie uvedenej zmesi. Samotný výskumný tím zistil, že zmes LNP cirkuluje v mieste podania (vo svale) a v pečeni pokusných hlodavcov. Látka bola detekovateľná aj v slezine, nadobličkách a vaječníkoch, ale v podstatne menších a bezpečných množstvách.

Potvrdil to aj japonský vedec Koizumi, ktorý originálny dokument v japončine prečítal pre agentúru AFP: „Experiment neskúma, či sa spike proteín, ktorý je vytváraný v mRNA v bunkách, dostáva do krvi alebo v nej cirkuluje.“ Potvrdil taktiež, že tabuľka z dokumentu sa vôbec netýka spike proteínov: „Ukazuje distribúciu a časový priebeh distribúcie podaných lipidov LNP v rámci jednotlivých orgánov. Vľavo je uvedená absolútna koncentrácia, vpravo percentuálny podiel z celkového vstreknutého množstva.“

Prof. Daniel Sauter, PhD., vedúci výskumu skupiny Mechanizmy vrodenej protivírusovej imunity na Univerzite v Tübingene, 11. júna v e-maile agentúre AFP tiež napísal: „V žiadnom bode dokumentu sa neskúma ukladanie alebo koncentrácia spike proteínu u pokusných zvierat. Metodický prístup štúdie neumožňuje takýto záver.“

11. júna sa AFP telefonicky spojila s Frankom Kirchhoffom, riaditeľom Ústavu molekulárnej virológie na univerzitnej klinike v Ulme. „To, že rádioaktívne označujem vezikuly mRNA vakcíny a potom ich pozorujem na iných miestach v tele, neznamená, že sa tam nachádzajú aj spike proteíny, nehovoriac o voľne sa pohybujúcich spike proteínoch. Aby sa tak stalo, museli by sa vezikuly z vakcíny najprv spojiť s tamojšími bunkami a samotné rádioaktívne značenie neukáže, či sa tak stane,“ povedal odborník.

Napriek tomu Bridle hovorí o údajnej akumulácii spike proteínov v orgánoch.

Už vôbec nespomína, že podľa EMA skúmaná zmes LNP zostáva v tele iba určitý čas, pretože ju telo samé vylučuje. Najvyššia koncentrácia v krvnej plazme bola nameraná sotva po dvoch hodinách od podania a po 24 hodinách od podania sa v plazme nachádzalo už len jedno percento koncentrácie.

Výsledky experimentov na zvieratách nemusia byť použiteľné pre ľudí

Výsledky experimentov na zvieratách vám môžu pomôcť pochopiť, ako vakcíny fungujú a aký vplyv majú na organizmus. Podľa virológa Kirchhoffa však nie je jasné, či sa japonská štúdia dá preniesť na ľudí. Vysvetlil: „Pokusy na zvieratách sú východiskovým bodom, ale nemožno automaticky aplikovať na človeka. Vakcínu je jednoduchšie a efektívnejšie podať do ľudského svalu. Potkany sú menšie, ich svaly sú menšie, vzdialenosti v tele sú kratšie a metabolizmus je rýchlejší.“

Podľa materiálu EMA taktiež nebola dávka vakcíny mRNA porovnateľná s dávkou vakcíny používanej u ľudí. Dávka podaná myšiam bola 300 až 1 000-krát vyššia ako dávka používaná ľudskom očkovaní.

Vedľajšie účinky by sa podľa odborníka mali dostaviť ihneď po očkovaní

Ak by sa spike proteíny šírili po celom tele, hromadili sa v orgánoch a spôsobovali by ich poškodenie, ako o tom píšu dezinformačné weby na základe Bridlových tvrdení, bolo by to už medzi očkovanými ľuďmi po celom svete viditeľné.

Ako vysvetlil Kirchhoff, hromadenie a nepriaznivé účinky, ktoré by spúšťala vakcína, by sa museli prejaviť krátko po očkovaní, pretože vtedy je koncentrácia mRNA a produkcia spike proteínov, ktorú očkovanie spúšťa, najvyššia.

Väčšina očkovacích kampaní sa začala v decembri 2020 a odvtedy bolo mRNA vakcínou zaočkovaných mnoho miliónov ľudí a intenzívne sa študuje účinnosť a hlásia sa vedľajšie účinky vakcín. Kirchhoff uviedol, že doterajšie výsledky vykazujú vysokú účinnosť a bezpečnosť vakcín.

Bridle spomína ako dôsledok očkovania aj problémy so srdcom. Ako uvádzajú viaceré médiá, v ojedinelých prípadoch sa po očkovaní mRNA vakcínami skutočne mohol vyskytnúť zápal srdcového svalu alebo tzv. myokarditída (tu, tu alebo tu). Podľa izraelského ministerstva zdravotníctva sa takýto zápal vyskytol ako možný vedľajší účinok, najmä po druhom očkovaní. Zatiaľ však nie je presne známe, čo zápal spôsobuje, príčinná súvislosť medzi očkovaním a chorobou je možná, nie je však definitívne preukázaná.

Téme sa v polovici júna venoval aj slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). V tom čase bolo hlásených 5 prípadov vedľajších účinkov myokarditídy po vakcíne na Slovensku. Myokarditída však zďaleka nesúvisí iba s očkovaním. Zápal srdcového svalu je relatívne rozšíreným javom aj po prekonaní Covidu, prípadne iných chorôb vrátane chrípky.

Ani to, že bunky by produkovali spike proteíny, nie je nebezpečné

Aprílová štúdia o aktívnych spike proteínoch vo vedeckom časopise Circulation Research ukázala, že tieto proteíny môžu spôsobiť poškodenie organizmu pri ťažkých infekciách Covidu. Už vtedy začali odporcovia očkovania tvrdiť, že vakcíny na Covid budú nebezpečné, lebo sú založené práve na týchto bielkovinách. Odborníci oslovení našimi nemeckými kolegami už vtedy vysvetlili, že toto riziko pri vakcínach neexistuje, pretože spike proteíny v tele voľne neprúdia.

Ak by sa však aj dokázalo, že spike proteíny sa objavujú mimo miesta očkovania (čo Bridlom citovaná štúdia vôbec neuvádza), ani to by automaticky nepredstavovalo nebezpečenstvo. „Ak sa preukáže, že mimo miesta očkovania sa rozšíria spike proteíny, nemuselo by to automaticky súvisieť s vedľajšími účinkami či toxicitou vakcíny. Samo o sebe by to nebolo alarmujúce. Stovky tisíc bielkovín cirkulujú v tele a sú rozložené rôznymi orgánmi bežnou metabolickou činnosťou. Prítomnosť takýchto bielkovín v krvi nemusí nevyhnutne viesť k toxickým účinkom,“ vysvetlil Daniel Sauter, výskumník z univerzity v Tübingene.

Peter Murray, vedúci výskumnej skupiny pre imunoreguláciu v Inštitúte Maxa Plancka, 2. júna pre agentúru AFP uviedol, že cudzie látky sú organizmom vždy odstránené, až na niekoľko výnimiek, ktoré sú od detstva tolerované (napríklad črevná flóra). Spike protein však nie je jednou z týchto výnimiek. „To znamená, že nech sa stane čokoľvek, telo ho zachytí a odstráni,“ povedal Murray.

Tvrdenie 2: Spike proteíny sú podľa harvardskej štúdie toxické a nebezpečné - ZAVÁDZAJÚCE

Bridle vo svojom rozhovore zavádzajúco tvrdí, že spike proteíny sú toxické. Odvoláva sa pritom na štúdiu, podľa ktorej sa spike proteíny našli v krvi 11 z 13 očkovaných zdravotníckych pracovníkov.

V rozhovore Bridle cituje zo štúdie výskumníkov z Harvard University, ktorá má podporiť jeho tézu o údajnom šírení spike proteínov. V nej sa naozaj skúmalo 13 zdravotníckych pracovníkov očkovaných vakcínou Moderna.

AFP kontaktovala ohľadne tejto štúdie Davida Walta, profesora patológie na Harvardskej lekárskej fakulte, ktorý sa na jej písaní podieľal. V e-maile z 11. júna napísal: „Bridle berie naše výsledky a úplne ich dezinterpretuje.“

Walt vysvetlil, že cieľom štúdie bolo poskytnúť dôkazy o cirkulácii antigénov. V krvnej plazme 11 očkovaných osôb našli len časti spike proteínov, celé spike proteíny našli iba pri troch účastníkoch, povedal. O tom, prečo sa to presne deje, mohli autori štúdie len špekulovať. Zistili však, že koncentrácia proteínov vírusu SARS-CoV-2 sa znížila, zatiaľ čo koncentrácia protilátok sa zvýšila. Časti spike proteínov z plazmy všetkých skúmaných jedincov zmizli do 14 dní. Kompletné spike proteíny našli iba po prvej dávke, po druhej zmizli úplne.

Aj keď rýchlo zmiznú z tela, vyvstáva otázka: Mali by sa teraz očkovaní ľudia obávať týchto spike proteínov, ktoré Bridle označuje za toxické?

Walt odpovedá: „Bridle si úplne mýli toxické účinky vysokej koncentrácie spike proteínov u niektorých infikovaných pacientov s veľmi nízkymi koncentráciami spike proteínov detekovaných u niektorých účastníkov našej očkovacej štúdie. Je pravda, že hladiny spike proteínov, ktoré sa objavujú počas niektorých závažných infekcií, sú toxické. Hladiny, ktoré sme namerali u niektorých jedincov po očkovaní, sú však neuveriteľne nízke. Záver našej štúdie bol, že vakcína funguje presne tak, ako má!“

Christian Münz, profesor vírusovej imunobiológie na univerzite v Zürichu, to potvrdil agentúre AFP už 6. mája. V e-maile napísal: „Aby spike proteíny poškodili endotelové bunky v cievach, muselo by sa ho v krvnom obehu nachádzať veľké množstvo,“ hovorí Münz. Po očkovaní tomu tak však nie je.

V rámci tretej fázy klinických skúšok pred uvedením na trh spoločnosť Pfizer podala 43 448 injekcií, pričom polovica účastníkov dostala vakcínu a druhá polovica placebo. Závažné vedľajšie účinky boli zriedkavé a rovnomerne rozdelené medzi skupiny s vakcínou a placebom.

Ďalšie nepodložené tvrdenia

Počas rozhovoru Bridle uvádza aj ďalšie tvrdenia bez toho, aby ich podložil akýmkoľvek zdrojom. Viaceré sme už v minulosti v rámci agentúry AFP vyvrátili.

Bridle tvrdí, že mRNA vakcíny môžu spôsobiť krvné zrazeniny; neexistujú však vedecké dôkazy, ktoré by niečo také podporovali. Agentúra AFP vyvrátila tieto zavádzajúce tvrdenia už v máji. Tento závažný a zriedkavý vedľajší účinok sa doteraz pozoroval iba u vakcín založených na báze vírusových vektorov, tj. AstraZeneca a Janssen. V máji 2021 agentúra EMA vo svojej správe napísala, že v súvislosti s krvnými zrazeninami „neexistujú náznaky nebezpečnosti vakcín mRNA“.

Bridle taktiež bez uvedenia zdroja tvrdí, že mRNA z vakcín sa prenáša z dojčiacich matiek na kojencov prostredníctvom materského mlieka, čo spôsobuje krvácanie v tráviacom trakte. Agentúra AFP preverila toto tvrdenie v súvislosti s údajným úmrtím dieťaťa v máji 2021. Experti, ktorých sme kontaktovali, sa jednomyseľne zhodli na tom, že mRNA z vakcín sa nemôže dostať do materského mlieka, a teda ani k deťom.

Podľa posledného nepodloženého tvrdenia, ktoré spomína Bridle a na ktoré na tomto mieste reagujeme, majú spike proteíny prechádzať cez hematoencefalickú bariéru v mozgu a spôsobovať neurologické poškodenie. Toto tvrdenie AFP taktiež vyvrátila už v máji.

Daniel Dunia, vedúci výskumu francúzskeho Národného centra pre vedecký výskum (CNRS), pre AFP uviedol, že takéto tvrdenie je „absolútne falošná správa“. „mRNA vakcína sa podáva do svalu a tvorba spike proteínu je obmedzená iba na bunky, ktoré sa špecializujú na imunitnú odpoveď. mRNA je nestabilná a rýchlo sa v tele rozkladá,“ napísal. „Ani keď osoba utrpí závažnú Covid infekciu, neexistujú priame dôkazy o poškodení hematoencefalickej bariéry priamo súvisiace s vírusom,“ dodal Dunia.

Duniu sme za AFP kontaktovali opätovne, dňa 14. júna v e-maile potvrdil, že v súčasnosti neexistuje žiadny vedecký dôkaz pre tvrdenie, že mRNA vakcíny spôsobujú neurodegeneratívne ochorenia.

Všetky naše články, v ktorých vyvraciame dezinformácie o očkovaní proti koronavírusu nájdete v tomto zozname.

Článok preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY