Europoslankyňa Nicholsonová maturitu má, potvrdila to riaditeľka školy

Copyright AFP 2017-2022. Všetky práva vyhradené.

Na internete sa opäť objavili dezinformácie o tom, že Lucia Ďuriš Nicholsonová nemá ukončenú maturitu. Riaditeľka bratislavského Gymnázia Metodova pre AFP potvrdila, že Nicholsonová školu ukončila maturitnou skúškou s vyznamenaním v roku 1995.

15. júla 2020 bol na FB skupiny MY SME TU DOMA a Referendum o odvolaní Zuzany Čaputovej z funkcie prezidenta SR uverejnený príspevok, v ktorom sa tvrdí, že europoslankyňa Nicholsonová nemá ukončenú maturitnú skúšku.

Snímka FB príspevku vyhotovená 23. júla 2020

V príspevku sa píše, že „poslanec Peter Marček navštívil gymnázium na Metodovej , kde vykonal poslanecky preskum“, avšak „žiadny doklad o tom, že pani Nicholsonova má maturitu mu tam nikto nebol schopný ukázať !!“. Taktiež sa v príspevku píše, že „nikto si na nu nepamata, neexistuje jediny spoluziak , ktory s nou chodil do tried“. Vytvára sa tak dojem, že Nicholsonová nemá maturitu, prípadne, že na školu vôbec nechodila.

Príspevky nešpecifikujú, kedy mal poslanec Marček vykonať poslanecký prieskum a nie je žiadny dôkaz o tom, že k prieskumu došlo. Marček bol poslancom od marca 2016 do februára 2020. Do parlamentu sa dostal na kandidátke hnutia Sme rodina, neskôr bol však z poslaneckého klubu vylúčený.

Príspevky s týmto znením zdieľalo na Facebooku viac ako 1600 ľudí.

Iné príspevky, ktoré sa objavili na Facebooku o niekoľko dní neskôr, napríklad tu, tu alebo tu, išli ešte ďalej. Píše sa v nich, že „jej údajná maturita je podvod od A po Z“ alebo „Takže možnosť overiť pravosť vysvedcenia neexistuje, záznam o štúdiu žiaden, svedkovia žiadni len jedna vyblednutá kópia na xeroxe z 90-tych rokov čohosi čo má nevyvrátitelne dokazovať že ONA zmaturovala s vyznamenaním“.

Lucia Nicholsonová bola zvolená do Európskeho parlamentu v máji 2019 za stranu Sloboda a Solidarita. V EP patrí do frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).

Je pravda, že v minulosti spochybnil jej štúdium bývalý poslanec Peter Marček a tiež bývalá poslankyňa Martina Šimkovičová.

S otázkami sme sa preto obrátili na riaditeľku Gymnázia Metodova Zuzanu Vaterkovú. Vaterková vo svojom stanovisku z 24. júla, ktoré agentúra AFP obdržala elektronicky, potvrdila, že Lucia Ďuriš Nicholsonová, za slobodna Kubovičová, ukončila stredoškolské štúdium maturitnou skúškou s vyznamenaním v júni 1995.

Riaditeľka školy Vaterková v stanovisku píše: „Môžem potvrdiť ako riaditeľka školy, že pani Lucia Ďuriš Nicholsonová študovala na našom gymnáziu od školského roku 1991/1992 do školského roku 1994/1995. Pani Lucia Ďuriš Nicholsonová ukončila štúdium v riadnom termíne maturitnou skúškou. V zmysle školskej legislatívy to zároveň znamená, že riadne ukončila každý ročník štúdia. S celkovým hodnotením prospela s vyznamenaním.

Vaterková, ktorá je riaditeľkou školy od roku 2006, si nie je vedomá, že by na škole bol vykonaný prieskum bývalého poslanca Marčeka. „K zverejneným informáciám o našej škole uvádzam, že nemám vedomosť o tom, že by sa oficiálne za môjho pôsobenia na pozícii riaditeľa školy vykonal na našej škole poslanecký prieskum. So mnou ako riaditeľkou školy neprebehla komunikácia v tejto veci a nikto iný nemohol dokladovať, či niekto z našich absolventov maturitu má alebo nemá. Zverejňovanie a poskytovanie informácií tohto druhu sú totiž plne v kompetencii riaditeľa školy,“ uviedla.

Od Gymnázia Metodova sme obdržali aj oficiálne potvrdený a aktuálny odpis maturitného vysvedčenia. Podľa neho absolvovala Nicholsonová maturitnú skúšku 2. júna 1995 zo slovenského jazyka, z nemeckého jazyka, z dejepisu a z náuky o spoločnosti. 

Prikladáme ho v plnom znení, rozpixelovali sme len rodné číslo.

Odpis maturitného vysvedčenia doručený agentúre AFP 24. júla 2020

Vaterková a taktiež bývalá riaditeľka školy Oľga Repášová si Nicholsonovú pamätajú z jej študijných čias v 90-tych. rokoch: „Na škole pôsobím dlhú dobu (...) Za seba ako učiteľa v tej dobe a za vtedy úradujúcu pani riaditeľku RNDr. Oľgu Repášovú (s jej súhlasom) môžem potvrdiť, že pani Luciu Ďuriš Nicholsonovú, za slobodna Kubovičovú, si pamätáme a bola našou žiačkou. Tešíme sa, že sú absolventi našej školy úspešní a želáme jej veľa ďalších úspechov v práci i v súkromí.“

Nicholsonová v stanovisku pre AFP uviedla, že už nechce znášať útoky od dezinformačných webov: „Spochybňovanie môjho vzdelania dosiahnutého na Gymnáziu Metodova zachádza priďaleko a veľmi negatívne ovplyvňuje nielen moje meno a meno mojej rodiny, ale aj inštitúcie, na ktorej som dosiahla stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou v roku 1995. Je nežiadúce tak pre mňa, ako aj pre vedenie školy, aby sme naďalej mlčky znášali útoky od dezinformačných webov, našou úlohou je uviesť veci na pravú mieru.

Europoslankyňa nemá titul z univerzity či vysokej školy, k čomu sa otvorene priznáva. Po maturite pracovala ako novinárka.

Od môjho nástupu do politiky som bola niekoľkokrát osočovaná kvôli tomu, že nemám vysokoškolské vzdelanie. To som si mohla x-krát zohnať opísanou diplomovku alebo rovno kúpiť tak ako mnoho mojich politických kolegov. Nikdy ma to nelákalo. Stojím si za tým, že jedna poctivá maturita je viac ako desať kúpených titulov,“ povedala pre AFP Nicholsonová.

Agentúra AFP vyvrátila aj dezinformáciu o tom, že Lucia Ďuriš Nicholsonová sa počas svojho pobytu v Kanade živila prostitúciou, čo mal dokazovať sfalšovaný report kanadskej polície či zmanipulovaná fotomontáž.