Svetové ekonomické fórum nevyzvalo na dekriminalizáciu pedofílie

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Svetové ekonomické fórum (WEF) a jeho zakladateľ Klaus Schwab sú opakovane terčom dezinformácií a konšpiračných teórií. Od začiatku januára 2023 sa v mnohých jazykoch vrátane slovenčiny šírili nepravdivé články či video, podľa ktorých vraj WEF „chce, aby svet legalizoval alebo aspoň dekriminalizoval pedofíliu“. V niektorých z článkov sa píše aj to, že Francúzsko už dekriminalizovalo sexuálne vzťahy s deťmi. Neexistuje dôkaz o tom, že by WEF pretláčalo podobnú tému či politickú agendu; WEF obvinenia poprelo. Francúzsko pedofíliu nedekriminalizovalo, v rokoch 2018 a 2021 naopak prijalo zákony, ktoré posilnili legislatívu trestajúcu sexuálne zneužívanie.

„Svetové ekonomické fórum vyhlásilo, že pedofili 'zachránia ľudstvo',“ píše sa v nadpise textu z portálu badatel.net uverejneného 7. januára 2023, ktorý bol viac ako 300-krát zdieľaný na Facebooku. „Aby sa svet stal lepším, chce Svetové ekonomické fórum (WEF), aby národy sveta legalizovali alebo aspoň dekriminalizovali pedofíliu,“ píše sa ďalej v texte. Rovnaký text bol skopírovaný aj stránkou cz24.news a oral.sk. Obsah týchto stránok sme v rámci AFP Fakty opakovane hodnotili ako nepravdivý tu, tu či tu.

Texty na spomínaných stránkach uvádzajú ako zdroj pre tieto tvrdenia o WEF článok z anglickojazyčného portálu Natural News a pri bližšom pohľade vidíme, že sú len jeho doslovným prekladom do slovenčiny.

Text z portálu Natural News odkazuje na pôvodný článok v angličtine publikovaný 3. januára 2023 na portáli NewsPunch (bývalý YourNewswire), ktorý je známy šírením nepravdivých správ. Tento text je priamo citovaný aj v iných slovenských článkoch (tu, tu) či príspevkoch (tu, tu). Agentúra AFP v minulosti opakovane vyvrátila obsah z portálu NewsPunch, napríklad tu či tu vo francúzštine.

Snímka zo stránky badatel.net vyhotovená 17. januára 2023

Texty a príspevky uverejnené na rôznych platformách, ako napríklad tu na Facebooku a tu na Telegrame, obsahujú aj odkaz na video, v ktorom muž hovoriaci po anglicky opakuje rovnaké nepravdivé tvrdenia. Rovnaký text a video kolujú aj v iných jazykoch, napríklad vo francúzštine či nemčine.

Pôvodný článok ani rôzne jeho kópie neposkytujú žiadne dôkazy o obvineniach voči WEF, ktoré ich popiera. Agentúra AFP nenašla žiadny dokument ani svedectvá ľudí, ktorí sa zúčastnili na poslednom fóre, ktoré by takéto tvrdenia podporovali či potvrdzovali. V článku z NewsPunch, Natural News či v spomínanom videu sa nenachádzajú dôkazy, vidíme v nich iba niekoľko snímok obrazovky - niektoré z nich sú nepravdivé, iné zo starých názorových článkov vytrhnutých z kontextu, ďalšie s údajnými citátmi bez uvedenia zdroja.

Odôvodnenie a argumentácia v texte je založená na rovnakom princípe ako v prípade iného nepravdivého tvrdenia zverejneného na rovnakej stránke, podľa ktorého vraj WEF vyzývalo na eutanáziu domácich miláčikov. Agentúra AFP toto tvrdenie vyvrátila tu.

Ako upozornila webová stránka LeadStories, ktorá tiež vyvrátila tvrdenia z predmetných príspevkov, stránka NewsPunch sama deklaruje, že negarantuje presnosť informácií, ktoré zverejňuje. Neposkytuje „žiadne vyhlásenia o vhodnosti, spoľahlivosti, dostupnosti, aktuálnosti a presnosti informácií, softvéru, produktov, služieb a súvisiacej grafiky obsiahnutých na stránke pri použití za akýmkoľvek účelom,“ uvádza sa v prehlásení o vylúčení zodpovednosti.

Snímka stránky NewsPunch vyhotovená 13. januára 2023

Žiadna stopa ani dôkaz o tom, že by WEF alebo Klaus Schwab vydali podobné vyhlásenie

V článku z NewsPunch sa uvádza, že na fóre v Davose bola prezentovaná istá „výskumná správa“ („research paper“, pozn. red.). Keďže bol text uverejnený začiatkom januára, môže sa vzťahovať len na ročník 2022, ktorý sa konal v vlani v máji. Ročník 2023 prebieha v Davose v týchto dňoch, tj. od 16. do 20. januára na pozadí vojny na Ukrajine, klimatickej krízy a problémom v svetovom obchode, ako informovala agentúra AFP.

AFP nenašla žiadnu stopu po „výskumnej správe“ na túto tému, ktorá by bola prezentovaná v rámci fóra v roku 2022. Vyhľadávanie v Google nás taktiež nedoviedlo k žiadnej správe ani k inej vedeckej publikácii, ktorá by zodpovedala tvrdeniu v článku News Punch a vo videu.

„Svetové ekonomické fórum nikdy nevydalo takéto vyhlásenie,“ uviedol hovorca WEF pre agentúru AFP 10. januára.

NewsPunch vo svojom článku pripisuje Klausovi Schwabovi, zakladateľovi WEF, citát, podľa ktorého je „pedofília“ „darom prírody“ ľudstvu. Hovorca WEF však agentúre AFP povedal, že tento výrok je „úplne vymyslený“ a agentúra AFP nenašla žiadnu stopu po takomto citáte. Hovorca WEF pre AFP tiež uviedol, že Svetové ekonomické fórum k téme pedofílie „nezaujalo žiadne stanovisko“.

Vo videu z článku NewsPunch je vidno fotografiu z ročníku fóra 2022, pričom muž opakuje to isté tvrdenie o pedofílii. Reverzné vyhľadávanie obrázkov ukázalo, že fotografia bola uverejnená na oficiálnej webovej stránke WEF 25. mája 2022 a bola vyhotovená počas panelu o životnom prostredí a čistých technológiách. V texte nie je žiadna zmienka o pedofílii a na videozázname z tlačovej konferencie sa o tejto téme nezmienil žiadny z účastníkov panelu.

Záber z videa s nepravdivými tvrdeniami o WEF (vľavo) a snímka oficiálnej webovej stránky WEF (vpravo), vytvorené 13. januára 2023

Svetové ekonomické fórum je každoročné stretnutie svetových lídrov, lobistov a aktivistov v Davose vo Švajčiarsku. O tomto podujatí informujú svetové médiá vrátane agentúry AFP. Stretnutie v roku 2022 bolo zamerané najmä na vojnu na Ukrajine, pričom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svetových politikov zhromaždených v Davose na rýchlejšiu medzinárodnú pomoc a „maximálne“ sankcie voči Rusku.

Okrem rusko-ukrajinského konfliktu agentúra AFP tiež informovala o tom, že mimovládna organizácia Oxfam vyzvala na zdanenie bohatých.

Titulný obrázok videa v článku NewsPunch obsahuje prvok, ktorý vyzerá ako snímka tweetu zdanlivo zverejneného na oficiálnom účte WEF na Twitteri. Snímky tweetov sa však dajú ľahko sfalšovať a neexistuje žiadna stopa po tom, že by WEF niekedy zverejnilo správu kritizujúcu zákony proti pedofílii.

Snímka nepravdivého tweetu vyhotovená 10. januára 2023

Vyhľadávanie vo francúzštine a angličtine na twitterovom účte Svetového ekonomického fóra nenašlo žiadny podobný príspevok. Archív účtu WEF dostupný na stránke Wayback Machine, ktorý bol uchovaný 3. januára 2023, tj. v deň uverejnenia článku NewsPunch, tiež nezachytil takýto tweet. Na tomto návode z dielne agentúry AFP môžete vidieť, ako nájsť staré verzie webových stránok.

Snímka tweetu je „sfalšovaná“ a organizácia „nikdy takýto tweet nezverejnila,“ uviedol hovorca WEF.

V pôvodnom nepravdivom článku a videu sa tiež uvádza, že vraj „WEF nariadil mainstreamovým médiám, aby začali presadzovať tento príbeh“ za účelom normalizácie pedofílie. Odkazy v článku a zábery vo videu však odkazujú na články a staré komentáre ako napríklad tento uverejnený na CNN v roku 2011 alebo tento uverejnený portálom Salon v roku 2012. Žiadny z týchto článkov nepresadzuje dekriminalizáciu alebo akceptáciu pedofílie, ale vynakladanie väčšieho úsilia na výskum a prevenciu s cieľom rozpoznať pedofilov a zabrániť ich konaniu.

Vo videu sa tiež tvrdí, že Klaus Schwab bol „tento týždeň“ pristihnutý, ako „sa chváli“, že WEF „úplne infiltrovalo vzdelávacie systémy“, a tak môže „prevychovávať“ deti. Príslušné zábery vo videu však pochádzajú z videa, ktoré bolo zverejnené na Youtube v roku 2011 a podľa popisu je záznam z apríla 2008. Na žiadnom mieste sa Schwab nezmieňuje ani o pedofílii, ani o „prevýchove“ detí prostredníctvom vzdelávania; v čase 38:50 pôvodného záznamu len hovorí o programe podpory vzdelávania v rozvíjajúcich sa krajinách (spomína Jordánsko, Egypt a Burundi) s názvom Global Education Initiative a o partnerstve so spoločnosťou Cisco.

Francúzsko neprijalo dekriminalizáciu pohlavného styku medzi dospelými a deťmi

Nepravdivé je aj tvrdenie z niektorých z článkov, podľa ktorého vraj „federálny zákon vo Francúzsku nemá žiadnu zákonnú vekovú hranicu súhlasu“ a „dospelí, ktorí majú sex s deťmi v akomkoľvek veku, nebudú stíhaní za znásilnenie, ak detská obeť nebude schopná preukázať 'násilie, hrozbu, nátlak alebo prekvapenie'“, čo je vraj v súlade s prijatým „zákonom Schiappa“.

Francúzsko nie je federáciou, preto nemôže existovať žiadny „federálny zákon“.

Pedofília je psychiatrická porucha definovaná v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch (DSM) ako „opakujúce sa, intenzívne sexuálne vzrušujúce fantázie, nutkania alebo správanie, ktoré sa týkajú prepubescentov alebo mladých adolescentov (zvyčajne ≤ 13 rokov); diagnostikuje sa len vtedy, ak sú osoby staršie ako 16 rokov a o minimálne o 5 rokov staršie ako dieťa, ktoré je cieľom týchto fantázií alebo správania“. Ako sa uvádza v lekárskej príručke, nemusí nevyhnutne zodpovedať právnym kritériám pre zneužívanie maloletých.

Na fakt, že nie všetci páchatelia sexuálneho zneužívania detí sú pedofili a nie všetci pedofili na základe svojich pohnútok aj konajú, upozorňuje tento dokument z roku 2011, táto správa z roku 1992, ktorá vznikla v spolupráci s FBI, či táto správa pre amerického Úradu pre odsúdenie, monitorovanie, zadržanie, registráciu a sledovanie sexuálnych delikventov. Zákony sa tak netýkajú pedofílie samotnej, ale skutkov sexuálneho zneužívania maloletých.

Francúzsky Zákon o posilnení boja proti sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu, prezývaný „Loi Schiappa“, vstúpil do platnosti v roku 2018. Bol kritizovaný za to, že nestanovil „vekovú hranicu (ne-)súhlasu". Stanovil však, že „ak sú skutkové podstaty spáchané na osobe maloletej do veku pätnásť rokov, aj morálne donútenie alebo prekvapenie sú považované za zneužitie zraniteľnosti obete, ktorá nemá potrebné rozlišovacie schopnosti na tieto činy“, tzn. za skutkovú podstatu sa nepovažuje iba fyzické donútenie.

V tomto zákone je tiež stanovené, že „ak sú činy spáchané na maloletej osobe, morálne donútenie (...) môže vyplývať aj z vekového rozdielu medzi obeťou a páchateľom a z právnej alebo faktickej autority, ktorú si páchateľ uplatňuje na obeti, pričom táto faktická autorita sa vyznačuje výrazným vekovým rozdielom medzi maloletou obeťou a dospelým páchateľom“.

Francúzsko navyše v roku 2021 prijalo nový zákon, ktorý stanovuje, že „žiadna dospelá osoba sa nemôže spoliehať na sexuálny súhlas dieťaťa, ak je mladšie ako 15 rokov, alebo ak je mladšie ako 18 rokov v prípade incestu“. V tomto zákone sa uvádza, že trestný čin znásilnenia maloletej osoby mladšej ako 15 rokov sa trestá 20 rokmi odňatia slobody.

„Od prijatia zákona z 21. apríla 2021, už sudcovia v prípade znásilnenia obetí mladších ako 15 rokov nemusia pre kvalifikáciu znásilnenia prihliadať na skutočnosť násilia, nátlaku, hrozby alebo prekvapenia, pre kvalifikáciu znásilnenia stačí preukázať existenciu sexuálneho vzťahu, ak je medzi dospelou a maloletou osobou vekový rozdiel najmenej päť rokov. Toto nejde smerom k dekriminalizácii násilia páchaného na maloletých,“ potvrdila pre AFP 10. januára 2023 Océane Perona, lektorka sociológie na univerzite v Aix-Marseille a autorka práce na tému „Sexuálny súhlas zachytený trestnými inštitúciami“.

Ďalším príkladom striktnej legislatívy vo Francúzsku sú nedávno prijaté sankcie za „porno z pomsty“ (revenge porn, pozn. ed.), teda zverejňovanie intímneho obsahu bez predchádzajúceho súhlasu. „Pomáha to zmeniť aj vnímanie sexuálneho násilia na maloletých,“ uviedla 10. januára 2023 pre agentúru AFP Magali Lafourcade, sudkyňa a generálna tajomníčka Národnej poradnej komisie pre ľudské práva (CNCDH).

„Napokon, aj keby davoské Fórum vydalo stanovisko k tejto téme, je to len konferencia, mimovládna organizácia. Trestné právo je súčasťou zvrchovaného rámca, to znamená, že na zmenu zákona musí návrh najskôr prejsť cez francúzsky parlament, naviac je legislatíva previazaná s mnohými medzinárodnými dohovormi, ktoré stanovujú, že deti musia byť chránené,“ dodala Magali Lafourcade.

V pôvodnom článku z NewsPunch sa tiež zavádzajúco tvrdí, že „na krajne ľavicovom Novom Zélande Jacindy Ardernovej sudca vyhlásil, že 12-ročné deti môžu súhlasiť so sexom s dospelými“. Odkaz v texte vedie na článok z denníka New Zealand Herald, v ktorom je citovaný sudca, ktorý porote rozhodujúcej o prípade muža obvineného z viacerých sexuálnych trestných činov voči dvanásťročnému a osemročnému dievčatku vysvetľuje právne rozdiely v danom zákone. Sudca sa v skutočnosti nijako nevyjadril k otázke vekovej hranice súhlasu. V danom článku je citovaný aj jeho výrok „Súhlasím s vaším verdiktom“, ktorý povedal po tom, ako porota daného muža uznala vinným.

Hoci na Novom Zélande vo všeobecnosti platí, že súhlas so sexuálnou aktivitou nemôžu udeliť osoby mladšie ako 16 rokov, v konkrétnom prípade obvinenia kvalifikovaného ako „znásilnenie“ sa obhajoba môže stále pokúsiť tvrdiť, že daná obeť súhlasila. To vyvolalo počas vyššie uvedeného súdneho procesu pobúrenie a výzvy na úpravu zákona a minister spravodlivosti Kerri Allen uviedol, že sa v tejto veci poradí. Predmetný zákon však nie je produktom vlády Jacindy Ardern, ako sa naznačuje v článku NewsPunch, ale pochádza z rokov 1961 a 2005.

Schwab a Svetové ekonomické fórum sú častým terčom dezinformácií a nepravdivých správ, ako sme v rámci AFP v minulosti opakovane preukázali napríklad tu, tu, tu či tu. Dôvody, prečo tomu tak je, popísala AFP v tomto článku z januára 2023.

Článok preložil/-a