Jane Goodall nevyzvala na zníženie svetovej populácie o 90 percent

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Video, v ktorom Jane Goodall hovorí o dopadoch nárastu populácie, zdieľali v júli 2022 stovky slovenských používateľov spoločne so zavádzajúcim tvrdením, že britská vedkyňa mala údajne povedať, že „všetky problémy by sa vyriešili, keby sa svetová populácia znížila o 90 percent“. V skutočnosti je z plného záznamu panelovej diskusie, ako aj z mnohých vyhlásení, ktoré britská biologička známa pre výskum šimpanzov v priebehu rokov poskytla médiám, zrejmé, že environmentálna aktivistika podporuje dobrovoľné opatrenia týkajúce sa budúceho rastu populácie - a nie na zníženie v súčasnosti už žijúcej populácie. Príspevky zapadajú do širšieho dezinformačného a konšpiračného naratívu, podľa ktorého mala byť pandémia ochorenia Covid-19 globálnym sprisahaním s cieľom kontroly svetovej populácie či tzv. „depopulácie“.

16-sekundové video pochádza z výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) 2020, ktoré sa konalo 21. až 24. januára 2020 v Davose vo Švajčiarsku. Jedným z podujatí na tomto stretnutí bola viac ako 40-minútová panelová diskusia s názvom „Zabezpečenie udržateľnej budúcnosti pre Amazóniu“, ktorej sa zúčastnili Jane Goodall, zakladateľka Inštitútu Jane Goodall, Al Gore, bývalý viceprezident USA, Carlos Afonso Nobre, vedúci výskumný pracovník na University of Sao Paule, a Ivan Duque, prezident Kolumbie.

Koncom júla 2022 sa krátke video z tohto panelu rozšírilo aj na slovenských sociálnych sieťach, uverejnené bolo napríklad v príspevku súkromnej používateľky Facebooku z 29. júla.

Súčasťou príspevku bol popis v znení: „(...)Jane Goodall vyhlásila, že všetky naše problémy by sa vyriešili, keby sa svetová populácia znížila o 90 %!“

Príspevok, ktorý zdieľalo viac ako 600 používateľov, obsahuje taktiež narážky o vakcínach proti covidu ako aj o konšpiračnej teórii tzv. depopulácie: „Hmm a väčšina si stále myslí, že depopulácia je zmätená konšpiračná teória... tak šup na 4. dávku. Svet veru nie je preľudnený, to len globalisti sa rozhodli, že im nadbytoční spotrebovávajú 'ich zdroje'.“

Snímka nepravdivého FB príspevku vyhotovená 12. augusta 2022

Obdobný obsah bol šírený aj na iných miestach na Facebooku, napríklad tu či tu, alebo na Telegrame (tu či tu). Podobné tvrdenia boli zdieľané aj v rumunčine, angličtine či viacerých ďalších jazykoch.

Vo videu samotnom Goodall povie: „Pred rastom ľudskej populácie sa nemôžeme skrývať, pretože je základom mnohých ďalších problémov. Všetky tieto veci, o ktorých hovoríme, by neboli problémom, keby bol počet obyvateľov taký ako pred 500 rokmi.“

Svetové ekonomické fórum (WEF) bolo už v minulosti predmetom dezinformácií o kontrole populácie, keď sa na sociálnych sieťach šírili tvrdenia, že iniciatíva Veľký reset, ktorú WEF a britský princ Charles spustili v roku 2020, má byť nástrojom depopulácie a šírenia epidémií (v rámci AFP sme sa téme venovali napríklad tu a tu).

V júni 2022 agentúra AFP taktiež vyvrátila tvrdenie z upraveného videa, podľa ktorého mal generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Albert Bourla na WEF 2022 povedať, že cieľom americkej farmaceutickej spoločnosti je znížiť počet obyvateľov sveta do roku 2023 na polovicu; v skutočnosti bolo video zostrihané a Bourla hovoril o plánoch spoločnosti Pfizer znížiť počet ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť vakcínu, na polovicu. Vyvrátili sme tiež obdobné dezinformácie o údajnej depopulácii, ktoré vytrhli z kontextu vyjadrenia Billa Gatesa o raste populácie.

V AFP sme si prezreli celý pôvodný záznam z diskusie s Goodall; tá sa počas nej vyjadrila, že rast ľudskej populácie je problémom, pokiaľ ide o environmentálne otázky, ale v žiadnom bode neobhajovala „zníženie“ súčasnej populácie cieleným vyvražďovaním ľudí, ako sa naznačuje v nepravdivých príspevkoch. Z mediálnych vyjadrení Goodall za dobu posledných 15 rokov vyplýva, že podporuje dobrovoľné demografické opatrenia, akými sú plánovanie rodiny, zlepšenie vzdelávania dievčat či zmiernenie chudoby tak, aby sa znížil rast populácie, pričom upozorňuje, že prírodné zdroje sú obmedzené a ak sa nič nezmení, budú sa spotrebovávať rýchlejšie, ako sa obnovujú.

Čo v skutočnosti odznelo na diskusii?

Celý záznam spomínanej panelovej diskusie z 22. januára 2020 je k dispozícii na webovej stránke WEF. Ako uviedla na začiatku moderátorka diskusie, hlásateľka BBC Mishal Husain, diskusia bola „venovaná skúmaniu toho, ako možno chrániť dažďový prales či už v Amazónii alebo inde spôsobom, ktorý zároveň zabezpečí udržateľné živobytie“.

Klip s Jane Goodall, ktorý bol neskôr zdieľaný v zavádzajúcich príspevkoch na sociálnych sieťach, možno dohľadaž v čase 31:25 záznamu. Kontext, v ktorom britská biologička vyslovila predmetné tvrdenie, sa týka jej rozprávania o projekte Trillion Trees, kampani organizácií BirdLife International, Wildlife Conservation Society a WWF zameranej na „ochranu a obnovu lesov na celom svete“, ako sa uvádza aj na webovej stránke tohto projektu. Goodall zdôrazňuje dôležitosť ochrany existujúcich dažďových pralesov a ich obnovy v oblastiach, „kde les pomerne nedávno zmizol“. Ďalej spomína „štyri pochmúrne veci, s ktorými sa musíme vyrovnať, ktoré sa musíme pokúsiť zmierniť“ a vymenúva chudobu, neudržateľný životný štýl, korupciu a rast ľudskej populácie.

Celý záznam z diskusie je dostupný aj na YouTube:

Okrem toho, čo bolo v danom facebookovom videu z kontextu vytrhnuté, však už Goodall počas celého trvania diskusie neposmína na inom mieste rast ľudskej populácie, nehovorí o „redukcii“ svetovej populácie o 90 percent a nespomína ani iné podobné čísla.

Medzi opatrenia na kontrolu rastu ľudskej populácie, ktoré spomína počas diskusie, patria semináre o plánovaní rodiny a vzdelávanie dievčat. V úvode diskusie, okolo času 11:53, doktorka Goodall hovorí o programe Tacare (Lake Tanganyika Catchment Reforestation and Education) jej inštitútu, ktorý sa začal v roku 1994 v dvanástich dedinách v okolí národného parku Gombe v Tanzánii. Podľa nej išlo o „veľmi holistický program“, ktorého cieľom bolo obnoviť úrodnosť nadmerne využívanej poľnohospodárskej pôdy bez použitia chemikálií. Súčasťou programu sa stali aj programy hospodárenia s vodou, mikropôžičky, ako aj semináre o plánovaní rodiny a štipendiá na „udržanie dievčat v škole počas puberty a po nej“. Goodall hovorí, že „na celom svete sa ukázalo, že keď sa vzdelanie žien zlepšuje, veľkosť rodiny klesá, a práve rastúca ľudská populácia bola najhorším problémom, ktorý ničil lesy v tejto oblasti“.

„Dobrovoľná optimalizácia populácie“

Agentúra AFP vyhľadávala ďalšie verejné vyjadrenia Jane Goodall o populačnom raste a našla množstvo jej komentárov od roku 2007 až 2021. Ani v jednom z prípadov, ktoré preskúmala agentúra AFP, sa Goodall nezmieňuje o zabíjaní ľudí či cielenej redukcii súčasného stavu populácie, nemiesto toho obhajuje dobrovoľné opatrenia na obmedzenie ďalšieho rastu populácie vrátane rodičovského plánovania, zlepšenia vzdelávania žien a dievčať a pomoci chudobným.

Napríklad v rozhovore pre CBS News z júla 2020, necelých päť mesiacov po svojom vystúpení na WEF, povedala: „Otázky populácie sú politicky citlivé, takže hovorím o dobrovoľnej optimalizácii populácie. Je to OK, je to dobrovoľné, je to vaša voľba. Optimalizujete si ju podľa svojej finančnej situácie. Ľudia zúfalo potrebujú vzdelávať svoje deti a nedokážu už vzdelať osem. Takže milujú rodičovské plánovanie, ženy si tak môžu naplánovať rodičovstvo tak, aby mohli mať dieťa a starať sa oň.“

Rovnakú myšlienku o dobrovoľnosti vyslovila v rozhovore pre Chatham House v novembri 2021. Hovorí v ňom o tom, s čím sa stretávala, keď začala verejne rozprávať o ľudskej populácii v rozvojových krajinách po prvý raz: „Ľudia v tom čase hovorili o kontrole populácie, ale to nie je správne. Nemá to nič spoločné s kontrolou. To je autokratické. Hovorila som vždy o dobrovoľnej optimalizácii populácie.“

V ukážke z diskusie s reverendom Alanom Jonesom v katedrále Grace v San Franciscu v Kalifornii v roku 2007 Goodall spomína rodičovské plánovanie ako opatrenie na riešenie problému preľudnenia. V príspevku na konferencii Population Matters z roku 2019 zdôrazňuje význam vzdelávania dievčat, pokiaľ ide o znižovanie veľkosti rodín: „Na celom svete sa ukázalo, že s rastúcim vzdelaním žien má veľkosť rodiny tendenciu klesať.“

Na to isté poukazuje aj v úryvkoch z knihy The Book of Hope (Kniha nádeje), ktorú spolu s Douglasom Abramsom vydala v decembri 2021 v časopise Population Connection. V rozhovore pre agentúru AFP z roku 2010 sa spomína, že Goodall je presvedčená, že „základným kameňom každej snahy o stabilizáciu populačného rastu“ je „zlepšenie kvality života najchudobnejších“.

Goodall je tiež patrónkou charitatívnej organizácie Population Matters so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorej poslaním je dosiahnuť „udržateľnú ľudskú populáciu a obnoviť naše životné prostredie“. Charita na svojej webovej stránke jasne uvádza, že je „úplne proti kontrole populácie, nútenej sterilizácii alebo interrupciám, obmedzovaniu veľkosti rodiny alebo akejkoľvek inej činnosti, ktorá narába s ľuďmi iba ako s číslami či nástrojmi“. Medzi činnosti, ktoré charita podporuje, sú uvedené „pozdvihnutie ľudí z chudoby, poskytovanie vzdelania, posilnenie postavenia žien a dievčat, poskytovanie kvalitného moderného rodičovského plánovania pre všetkých a podporu voľby mať menšiu rodinu“.

Svetové ekonomické fórum je predmetom mnohých dezinformácií

Agentúra AFP vyvrátila mnoho nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení týkajúcich sa Svetového ekonomického fóra, z ktorých mnohé sa objavili v súvislosti s výročným zasadnutím WEF v máji tohto roku. V apríli 2022 poukázala na to, že tvrdenie, podľa ktorého WEF v rámci svojho plánu Veľký reset vyzvalo na reformu internetu, je nepravdivé a zakladá sa na vymyslenom tweete.

V júni 2022 agentúra AFP vyvrátila tvrdenie, že WEF má vlastné polovojenské sily, a preukázala, že výročné stretnutie riadia švajčiarske orgány a policajné sily kantónu Graubunden, ktoré nosili odznak WEF pre posilnenie tímovej atmosféry počas podujatia.

Agentúra AFP tiež vyvrátila tvrdenia, že by zakladateľ a výkonný predseda WEF Klaus Schwab na Twitteri uviedol, že konzumácia mäsa a vlastníctvo nehnuteľností sú v priamom rozpore s opatreniami na zníženie emisií uhlíka, že by WEF zvažovalo zníženie zákonnej spôsobilosti k pohlavnému styku na 13 rokov alebo menej, alebo že by bol Schwabov vysoko postavený nacista a „Hitlerov dôverník“.

Článok preložil/-a