Vladimír Putin na mítingu s veľvyslancami v Moskve 19. júla 2018 (AFP / Sergei Karpukhin)

Vymyslený Putinov citát o tom, že liberáli sú horší ako nacisti, zdieľali tisíce ľudí

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Podľa príspevku šíriacom sa na slovenskom Facebooku mal ruský prezident Vladimir Putin v júli prirovnávať liberálov a liberálnu demokraciu k nacistickej ideológii počas prejavu na moskovskej vojenskej akadémii. Avšak neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by Putin niekedy tieto tvrdenia povedal, a žiadnu vojenskú akadémiu v júli nenavštívil.

Facebookový profil s názvom Nezávislé spravodajstvo uverejnil ešte 19. júla 2020 príspevok, ktorý zdieľalo viac ako 3,7-tisíc používateľov Facebooku.

Príspevok zdanlivo cituje priamo prezidenta Putina. V príspevku sa píše: „VLADIMÍR PUTIN: POKIAĽ BUDEM PREZIDENTOM ,NIKDY NEDOVOLÍM,ABY RUSKO ZASIAHOL MOR LIBERALIZMU... LIBERÁL JE HORŠÍ AKO NACISTA, NACIZMUS AJ LIBERÁLNA "DEMOKRACIA" MAJÚ ZA CIEĽ TO ISTÉ...ZOTROCIT NÁRODY.“

V príspevku sa tvrdí, že Putin „tieto slová predniesol včera na Moskovskej vojenskej akadémii.“

Snímka klamlivého FB príspevku vyhotovená 18. augusta 2020

Príspevok je však nepravdivý. Novinári z moskovskej bunky AFP nenašli v žiadnom relevantnom ruskom alebo medzinárodnom médiu zmienku o tom, že by Putin navštívil moskovskú akadémiu 18. júla 2020, keď mal podľa príspevku vyhlásiť tieto tvrdenia.

Oficiálna stránka Kremľa taktiež neuvádza nič podobné v prezidentovom kalendári udalostí. V tom sú výstupy zo všetkých Putinových stretnutí s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, podnikov, jeho telefonáty s lídrami iných štátov alebo iné vystúpenia.

18. júla bola sobota; na základe stránky vidíme, že z tohto dňa existuje záznam o tom, že Putin poslal pozdrav účastníkom mládežníckeho fóra Terra Scientia National Educational Youth Forum.

Ani v predchádzajúcich či nasledujúcich dňoch sa Putin nevenoval návštevám škôl, v piatok 17. júla mal videokonferenciu s členmi Bezpečnostnej rady, v nedeľu 19. júla listom gratuloval baníkom a metalurgistom a v pondelok 20. júla bol na pracovnej návšteve Krymu.

Putinova účasť na verejných podujatiach sa v posledných mesiacoch zredukovala kvôli pandémii COVIDu-19. Na základe dát agentúry AFP k 19. augustu 2020 Rusko eviduje viac ako 937-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom a 15 989 obetí. 11. augusta Putin ohlásil registráciu vakcíny, ktorej testovanie však naďalej prebieha.

Žiadna návšteva vojenskej akadémie

Pri kontrole Putinovho kalendára na stránke Kremľu vidíme, že v júli sa v programe neobjavila návšteva nijakej vojenskej akadémie.

Správu o Putinovej návšteve sme však hľadali aj na stránkach jednotlivých vojenských škôl v Moskve. V Moskve sa nachádzajú dve vojenské akadémie (Vojenská akadémia generálneho štábu ozbrojených síl Ruska a Vojenská akadémia strategických raketových síl), jedna vojenská univerzita (Vojenská univerzita Ministerstva obrany Ruskej Federácie) a ďalšie štyri vojenské vysoké školy či inštitúcie vyššieho vzdelávania (táto, táto, táto a táto). Na webe žiadnej z nich sme však nenašli zmienku o júlovej návšteve prezidenta.

Putin tradične usporadúva recepciu pre absolventov vojenských škôl na konci júna, na ktorej má aj slávnostný príhovor. Bolo tak tomu v roku 2019 aj 2018. Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVIDu-19 však tento rok Putin predniesol svoj príhovor video formou ešte v máji. Jeho krátky príhovor však neobsahoval žiadne zmienky o liberalizme či liberálnej demokracii. Zdokumentovaný je aj prostredníctvom fotogalérie na webe Vojenskej akadémie generálneho štábu.

Aj mimo pandémie na ruských vysokých školách v júli či auguste vo všeobecnosti neprebieha výuka, Putin teda nemal dôvod rečniť pred prázdnou sálou bez študentov.

„Zastaraný“ liberalizmus

Podľa zistení agentúry AFP taktiež neexistuje dôkaz o tom, že by Putin niekedy verejne vyhlásil, že „liberálna demokracia a nacizmus majú rovnaké ciele“ alebo že „liberál je horší ako nacista“.

Putin kritizoval liberalizmus a liberálnu demokraciu v rozhovore pre Financial Times v júni 2019. V rozhovore povedal: „Liberálne myšlienky zastarali. Dostali sa do konfliktu so záujmami veľkej väčšiny obyvateľstva.“

Keď sa ho na rozhovor pýtali v októbri 2019 na podujatí Russian Energy Week Forum, Putin odpovedal: „V rozhovore s Financial Times som povedal, že liberálny model nemá právo prisvojovať si domináciu a veriť v to, že je jediným správnym modelom pre celý svet. (…) Nepovedal som, že liberálny model nemá právo na existenciu. Povedal? Nie, samozrejme, že nie. Ak funguje dobre, nech funguje naďalej. Stratil však všetku chuť aj tam, kde ešte funguje, a jeho presadzovanie je často spojené s odporom aj v tých krajinách, kde je roky uplatňovaný.“

AFP Fakty už vyvrátili nepravdivé tvrdenia o Putinových výrokoch z profilu Nezávislé Spravodajstvo, ktorý pravidelne zdieľa protieurópsky a protizápadne zamerané tvrdenia.

Hoax sa objavil znovu 

Agentúra AFP identifikovala, že rovnaký dezinformačný text o údajnom Putinovom citáte prirovnávajúcom liberálnu demokraciu k nacizmu sa po sociálnej sieti šíril skopírovaný aj v septrembri 2020 (aj v češtine).

Opätovne bol text zdieľaný aj v roku 2021. Aj keď neobsahoval zmienku o čase, kedy mal vraj Putin na moskovskej vojenskej akadémii daný prejav predniesť (tj. „včera“), zbytok textu bol totožný. Len v závere januára 2021 ho tak zdieľalo viac ako 8500 používateľov Facebooku (tu alebo tu).

Snímka FB príspevku vyhotovená 4. februára 2021

Keďže sme ani pri opakovanom hľadaní nenarazili na podobné vyhlásenia ruského prezidenta, tieto príspevky hodnotíme ako nepravdivé.

Článok aktualizovaný 4. februára 2021 o sekciu “Hoax sa objavil znovu”.