„Svetová klimatická deklarácia“ spochybňuje závažnosť klimatických zmien a šíri zavádzajúce tvrdenia

Uverejnené dňa 30/09/2022 o 16:00

Od augusta sa na sociálnych sieťach šíri v rôznych jazykoch takzvaná „svetová klimatická deklarácia“, ktorá spochybňuje vedecký konsenzus o tom, že ľudstvo zásadne prispieva k zmene globálnej klímy. Iba zlomok zo signatárov sú však skutoční klimatológovia, pričom niektorí majú navyše väzby na ropný priemysel alebo na organizácie skeptické voči klimatickým zmenám. Tvrdenia v deklarácii sú v rozpore s vedeckým konsenzom o zmenách klímy; agentúra AFP už mnoho z nich v minulosti vyvrátila.