Nie, Čaputová nepovedala, že Slovensko oslobodili západné mocnosti a neignorovala rolu Ruska

Copyright AFP 2017-2022. Všetky práva vyhradené.

Facebookom sa šíri status, ktorý prezidentku obviňuje z toho, že spomína zásluhy západných spojencov pri oslobodení slovenského územia v závere druhej svetovej vojny, pričom zámerne ignorovala zásluhy ruského ľudu a Červenej armády. Nie je to pravda, Čaputová vo svojom prejave nič také nepovedala, naopak spomenula obete všetkých spojeneckých národov, aj Ruska.

Na slovenskom facebooku sa šíri text, ktorý tvrdí, že prezidentka Zuzana Čaputová mala vo svojom prejave k 75. výročiu konca druhej svetovej vojny v Európe povedať, že Slovensko oslobodili vojská USA, Francúzska a Anglicka, pričom mala opomenúť zásluhy Sovietskeho zväzu.

Status bol zdieľaný na súkromnom profile 9. mája, odkiaľ prezdieľalo text najmenej 2400 ľudí. Rovnaký text sa však šíril aj vo viacerých prokotlebovských, proharabinovských skupinách či protiamerických stránkach, kde ho zdieľali ďalšie stovky užívateľov.

V statuse sa doslova píše: „Podľa pani Čaputovej Slovensko oslobodili vojská USA, Francúzska a Anglicka... Takto skresľovať históriu môže len totálny ignorant a diletant.“ Ďalej text pokračuje: „Nepochybujem, že v prejave prezidentky nešlo o omyl, bol to nehanebný úmysel, klamať do očí, najmä mladým ľuďom a deťom.“ Text tiež nevyberaným spôsobom hovorí o tom, že prezidentka mala svojím prejavom obrazne „bezohľadne napľuť do tváre“ dôchodcom, pamätníkom a veteránom druhej svetovej vojny; autor textu sa tiež pýta, či bola prezidentka zvolená západnými mocnosťami.

Hlavná myšlienka textu však nie je pravda.

Čaputová vo svojom prejave nepovedala, že by Slovensko oslobodili vojská USA, Francúzska ani Anglicka. Otázky toho, kto konkrétne oslobodil slovenské územie, sa v prejave vôbec nedotkla. Spomínala naopak obete všetkých spojencov, ktorých obete padli za oslobodenie Európy spod tyranie nacizmu.

Snímka facebookového statusu uverejneného 9. mája 2020

Text zdieľal okrem iných aj Ján Stanko, starosta obce Parihuzovce, ktorá mala podľa štatistického úradu v roku 2019 len 21 obyvateľov. Stanka v roku 2018 nominoval v komunálnych voľbách SMER-SD, v parlamentných voľbách vo februári 2020 však kandidoval na kandidátke Kotleba - ĽSNS z 81. miesta ako okresný predseda Národnej Koalície. Získal len 410 preferenčných hlasov, čo mu na zisk mandátu nestačilo. O tom, ako zneužíval stránky obce pre účely osobnej politickej kampane, písala Transparency International.

Čo Čaputová v skutočnosti povedala 

Prejav prezidentky si môžete pozrieť tu:

Plné znenie Čaputovej prejavu uvádzame na konci tohto článku aj v textovej podobe; rovnako ako aj iné jej prejavy, je dostupný na stránke prezident.sk.

Ako môžeme vidieť, nikde sa v prejave nespomína, že by Čaputová pripisovala zásluhy za oslobodenie slovenského územia spod nemeckej okupácie Američanom, Francúzom či Britom.

Naopak, spomína na obetavosť všetkých veľkých spojeneckých národov, explicitne pritom spomína Rusko, Veľkú Britániu, Francúzsko aj Spojené štáty, keď hovorí: „… nikdy nebudeme môcť byť našim dedom a pradedom dostatočne vďační. Lebo aj oni, rovnako ako ich rovesníci a rovesníčky v Rusku, vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, či v Spojených štátoch amerických, našli v sebe toľko sily, odvahy a odhodlania, že so zbraňou v ruke bojovali za spravodlivú a posvätnú vec.

Jej prejavu možno z faktického hľadiska vytknúť, že namiesto Sovietskeho zväzu hovorila prezidentka o Rusku, ktoré v tom čase de iure neexistovalo.

Zdieľaný text správne poukazuje na to, že výraznú väčšinu československého územia oslobodila Červená armáda. Spolu so Sovietmi oslobodili Československo aj armády Rumunska a v menšej miere Poľska. Americké vojská oslobodili podľa demarkačnej línie len časť západných Čiech, napríklad mesto Plzeň. 

Bratislava bola oslobodená Červenou armádou 4. apríla 1945. Druhá svetová vojna v Európe skončila bezpodmienečnou kapituláciou Nemecka pred polnocou 8. mája 1945.

Plné znenie Čaputovej prejavu:

„Vážení spoluobčania,

v májových dňoch pred sedemdesiatimi piatimi rokmi zaplnili ulice svetových metropol davy nadšených ľudí. Oslavovali nielen koniec nekonečného vojnového utrpenia, ale predovšetkým veľké historické víťazstvo – víťazstvo nad fašizmom. 

Oslavovali porážku zvrhlej a bezohľadnej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v hlave šialenca. Len v nej sa mohla zrodiť predstava, že jeden národ je predurčený na to, aby ako takzvaná vyššia rasa vládol svetu a všetky ostatné mu môžu iba otrocky slúžiť. Je desivé uvedomiť si, ako blízko mal svet k tomu, aby sa táto šialená predstava naplnila. Hitlerovské vojská obsadili Paríž, bombardovali Londýn a dostali sa takmer na dostrel k Moskve. O to väčšie bolo nadšenie miliónov ľudí, že sa ich napokon podarilo zastaviť a poraziť.. 

Vojnové generácie, generácie mužov a žien, za cenu nesmiernych obetí a nepredstaviteľného utrpenia zachránili svet. Zachránili pre nás svet, ktorý garantuje neodňateľné práva a slobody, garantuje demokraciu a právny štát. Za toto všetko nikdy nebudeme môcť byť našim dedom a pradedom dostatočne vďační. Lebo aj oni, rovnako ako ich rovesníci a rovesníčky v Rusku, vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, či v Spojených štátoch amerických, našli v sebe toľko sily, odvahy a odhodlania, že so zbraňou v ruke bojovali za spravodlivú a posvätnú vec. Dnes ďakujeme všetkým našim osloboditeľom a pripomíname, že Slovenským národným povstaním sme sa na správnej strane aj my zapojili do tohto zápasu za záchranu sveta. Zápasu za zachovanie ľudskosti a európskej civilizácie. A do boja za vlasť a slobodný život jej obyvateľov.

Na hypotetickú otázku, čo by sa stalo so Slovenskom a Slovákmi v prípade, keby fašizmus v druhej svetovej vojne zvíťazil, existuje nehypotetická odpoveď. Historici ju našli v nacistických archívoch. Buď by boli Slováci úplne asimilovaní a ako národ by zmizli, alebo mali byť zámerne udržiavaní na najnižšej možnej civilizačnej úrovni. Bez protihitlerovskej koalície, našich spojencov, by sa aj nad Slovenskom zavreli dejiny. Slovenská republika ako slobodný a suverénny štát existuje iba vďaka tomu, že fašizmus bol porazený. Na túto pravdu nesmieme zabudnúť a má zmysel si ju pripomínať aj po trištvrte storočí.

Vážení spoluobčania, 

Ak si uvedomíme, aké historické zlo predstavoval nacizmus a fašizmus, tak je veľmi znepokojujúce, že sú ľudia a skupiny, ktoré s nimi aj po toľkých desaťročiach od ich porážky sympatizujú. A vydávajú to za právo na názor. Ako spoločnosť sme povinní odhaľovať tých, ktorí sa hoc aj skryte a cez rôzne symboly hlásia k zločineckej ideológii, ktorá spôsobila smrť či utrpenie desiatkam miliónov ľudí. Bolo by znevážením obetí a odkazu vojnových generácií, keby sme ľahostajne tolerovali netolerantnosť a trpne znášali neznášanlivosť. Voči všetkým, ktorí sa zaslúžili o porážku fašizmu, máme totiž posvätný záväzok: Nesmieme nikdy dopustiť, aby sa história opakovala.

Deň víťazstva nad fašizmom oslavujeme v čase, keď svet opäť čelí globálnej hrozbe. Vojnové generácie splnili svoju misiu, lebo spojili sily vo veľkej protihitlerovskej koalícii. Takúto koalíciu globálnej spolupráce potrebujeme aj dnes, lebo aj dnes je náš svet v ohrození. Potrebujeme celosvetovú koalíciu proti pandémii a z nej vyplývajúcemu ekonomickému a sociálnemu úpadku. Naša republika sa musí opäť stať aktívnou súčasťou takejto koalície, aby sme znovu boli na správnej strane dejín. Je našou povinnosťou, aby sme svet prosperity, slobody a demokracie nielen zachránili, ale v najlepšom možnom stave odovzdali našim potomkom.