Ursula von der Leyen v Bruseli 8. decembra 2021 ( POOL / Olivier Matthys)

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen nevolala po zrušení Norimberského kódexu kvôli povinnému očkovaniu

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Používatelia Facebooku zdieľali začiatkom decembra 2021 príspevky a články, podľa ktorých mala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen „v stredu novinárom“ oznámiť, že je za zrušenie Norimberského kódexu, čo by umožnilo zaviesť povinné očkovanie. Nie je to pravda. Šéfka EK síce počas tlačovej konferencie 1. decembra vyjadrila svoj osobný názor v prospech očkovania, o Norimberskom kódexe však nepadlo ani slovo. Tento súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch navyše nie je súčasťou slovenského právneho poriadku a jeho zrušenie by nijako neovplyvnilo potenciálne zavedenie povinného očkovania proti covidu.

„Predsedníčka Európskej komisie Ursula Van Der Leyenová v stredu novinárom povedala, že je za zrušenie dlhodobého Norimburského kódexu a nútenie ľudí k očkovaniu proti K*vidu,“ píše sa v príspevku používateľky sociálnej siete z 7. decembra 2021.

Snímka nepravdivého príspevku vyhotovená 21. decembra 2021

Podobné tvrdenia sa objavili aj v texte stránky dostojneslovensko.eu, ktorá napísala, že „Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie, chce zrušiť Norimberský kódex“ a do článku vložila video z tlačovej konferencie, kde šéfka EK hovorí o povinnom očkovaní.

Informácie o údajnom vyhlásení šéfky EK o zrušení Norimberského kódexu na sociálnych sieťach kolovali v mnohých jazykoch, napríklad v angličtine (tu, tu), francúzštine (tu, tu), poľštine či nemčine. Tvrdenie sme už vyvrátili v češtine.

Všetky tieto príspevky spomínajú tlačovú konferenciu z 1. decembra 2021, počas ktorej Ursula von der Leyen podporila možnosť otvorenia diskusie o povinnom očkovaní. O Norimberskom kódexe sa však nezmienila ani počas tlačovej konferencie, ani v predchádzajúcich týždňoch.

Vzhľadom na rýchle šírenie variantu Omicron sa niekoľko členských krajín EÚ rozhodlo zaviesť od začiatku budúceho roka povinné očkovanie proti covidu aspoň pre niektoré časti populácie. Toto rozhodnutie rozdeľuje laickú aj odbornú verejnosť: napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 7. decembra 2021 vyhlásila, že povinné očkovanie by malo byť len „krajným riešením”.

Ursula von der Leyen Norimberský kódex nespomenula

Nepravdivé články a príspevky tvrdia, že Ursula von der Leyen vyzvala na zrušenie Norimberského kódexu „v stredu”. AFP zistila, že prvé takéto príspevky sa objavili v angličtine už v stredu 1. decembra 2021, tj. v rovnaký deň, keď šéfka EK vystúpila na tlačovej konferencii, kde spoločne s eurokomisárkou Stellou Kyriakides hovorila o nových výzvach v súvislosti s covidom.

Počas časti konferencie venovanej otázkam novinárov, ktorá je k dispozícii aj na oficiálnej FB stránke Európskej komisie alebo na Twitter účte, sa jedna grécka novinárka opýtala šéfky EK na opatrenia gréckej vlády, ktorá 30. novembra oznámila, že všetci neočkovaní občania nad 60 rokov dostanú pokutu 100 eur.

„Chcem sa vás opýtať, aká je vaša pozícia voči tomuto povinnému očkovaniu?” spýtala sa novinárka Maria Aroni (na zázname v 21. minúte).

„Ako prvé je nutné pripomenúť, že sa jedná čisto o individuálnu kompetenciu jednotlivých členských štátov, takže nie je na mne, aby som čokoľvek odporúčala,“ začala von der Leyen a pokračovala: „Ak sa pýtate na môj osobný postoj, pred dvoma alebo troma rokmi by ma nikdy nenapadlo, že budem svedkom toho, čo sa teraz deje. Že počas tejto strašnej pandémie máme vakcíny schopné zachrátiť životy, ktoré ale nie sú všade adekvátne využívané, čím vznikajú obrovské zdravotné náklady.“

„Keď sa pozriete na čísla, 77% dospelých je teraz v EÚ zaočkovaných, ale keď vezmete celú populáciu, je to 66 %, čo znamená, že tretina populácie EÚ nie je očkovaná. To je 150 miliónov ľudí, a to je príliš veľa. Pochopiteľne, nie všetci môžu byť zaočkovaní, napríklad veľmi malé deti alebo ľudia s nejakými zdravotnými problémami, ale drvivá väčšina by sa zaočkovať mohla,” pokračovala von der Leyen.

„A preto si myslím, že je vhodné túto diskusiu viesť už teraz – ako uvažovať o povinnom očkovaní v rámci EÚ a potenciálne ho podporiť. To si vyžaduje diskusiu, budeme potrebovať spoločný prístup, ale myslím si, že je to diskusia, ktorú treba viesť,” uzavrela šéfka EK.

Ani raz sa počas tlačovej konferencie a následnej debaty Ursula von der Leyen nezmienila o Norimberskom kódexe. Okrem toho zdôraznila, že ide len o jej osobný názor. EÚ v žiadnom prípade zaviesť povinné očkovanie nemôže, pretože to je v kompetencii jednotlivých členských štátov.

To potvrdil aj hovorca EK pre otázky zdravia Stefan de Keersmaecker, ktorého AFP kontaktovala 6. decembra. Ursula von der Leyen „na tejto tlačovej konferencii z 1. decembra iba poskytla svoj osobný názor na povinné očkovanie” a „vôbec nehovorila” o Norimberskom kódexe, uviedol.

„Neviem ani o žiadnej inej príležitosti, kedy by sa na tento kódex odvolávala v rámci očkovacej politiky,“ dodal.

Internetové vyhľadávanie za použitia kľúčových slov „Ursula von der Leyen” a „Norimberský kódex” pred 30. novembrom 2021 neprinieslo žiadne výsledky ani v slovenčine, ani v angličtine.

Norimberský kódex nemá právnu hodnotu

Už samotné tvrdenie, že by sa dal Norimberský kódex „zrušiť”, je nezmyselné. Nie je totiž súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho odstránenie by na prípadné zavedenie povinného očkovania nemalo žiadny vplyv.

Ako písala agentúra AFP už vlani, tzv. „Norimberský kódex“ sa vyvinul v priebehu rokov zo zásad formulovaných Norimberským tribunálom, pred ktorým v auguste 1947 stálo 23 lekárov a úradníkov za pokusy na ľuďoch páchané v nacistických koncentračných táboroch. Šestnásť z nich bolo odsúdených, z toho sedem na trest smrti.

„Norimberský kódex z roku 1947 má 10 bodov a týka sa výhradne pokusov na ľuďoch v reakcii na zverstvá 2. svetovej vojny,“ oznámila AFP česká biologička a filozofka Helena Haškovcová, profesorka lekárskej etiky na 3. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Týchto desať bodov formuluje podmienky, za akých musia experimenty vykonávané na ľuďoch prebiehať, aby boli považované za prijateľné: Základnou podmienkou je „dobrovoľný súhlas pokusnej osoby” a „pri pokuse treba dbať na to, aby sme sa vyhli zbytočnému fyzickému a duševnému utrpeniu alebo poškodeniu“ osôb, na ktorých je experiment vykonávaný.

„V medicíne sa stále skúšajú nové lieky alebo liečebné metódy a všetci, ktorí takéto skúšky vykonávajú, Norimberský kódex poznajú a dodržiavajú ho (informovaný súhlas testovaného subjektu atď.),“ napísala profesorka Haškovcová AFP v e-maile 13. decembra. „Očkovacie vakcíny sú taktiež vždy testované v troch fázach a až tá posledná je vykonaná na ľuďoch (dobrovoľníkoch).“

Profesorka Haškovcová však poukazuje na to, že vakcíny už boli schválené aj Európskou liekovou agentúrou, a to aj napriek niektorým možným vedľajším účinkom, pretože „benefity ich jednoznačne prevyšujú”, takže „v žiadnom prípade” nie je očkovanie experimentom. „Nechápem, ako mohol niekto spojiť očkovanie a Norimberský proces,” dodala.

Európska liekova agentúra k 21. decembru 2021 udelila autorizáciu pre uvedenie na európsky trh piatim vakcínam proti koronavírusu, naposledy 20. decembra 2021 vakcíne od spoločnosti Novavax. Všetky museli prejsť schvaľovacím procesom nutným pred uvedením na európsky trh: počas prvej fázy sa posudzovala možná škodlivosť produktu, počas druhej fázy sa testoval obmedzený počet pacientov, a počas tretej sa terapeutické kvality testovali na výrazne väčšej vzorke pacientov. Na Slovensku sa v súčasnosti očkuje troma z nich (od výrobcov Pfizer, Moderna a Johnson&Johnson).

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) taktiež podrobne opísal vývoj vakcín na prevenciu ochorenia Covid-19 na svojej webovej stránke. Ako uviedla Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa ŠÚKLu, ešte v marci 2021, „ľudia očkovaní na Slovensku v žiadnom prípade nie sú súčasťou klinických skúšaní. Klinické skúšania, ktoré momentálne ešte prebiehajú v rôznych krajinách, zahŕňajú dobrovoľníkov, ktorým bola podaná vakcína ešte pred jej registráciou. Klinické skúšania prebiehajú dlhšiu časovú dobu najmä pre sledovanie dlhodobej účinnosti a teda toho, ako dlho chráni očkovanie pred ochorením COVID-19“.

Jurkemíková pre AFP tiež potvrdila, že klinické testovanie vakcín a liečiv proti Covidu podlieha prísnym podmienkam: „Klinické skúšanie má svoje prísne pravidlá a na Slovensku ho schvaľuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv a príslušná etická komisia. Každý účastník klinického skúšania podpisuje tzv. informovaný súhlas a musí byť oboznámený s priebehom a podmienkami klinického skúšania. Na Slovensku žiadne klinické skúšanie s vakcínami proti COVID-19 neprebieha.“

To, že vakcíny proti covidu už nemožno považovať za experimentálne, pre AFP v predchádzajúcom článku potvrdila Samia Hurst, konzultantka Rady pre klinickú etiku pri Ženevskej fakultnej nemocnici (HUG): „Z hľadiska uvedenia na trh už vakcíny už nie sú experimentálne. Vieme, že fungujú, a že pomer prínosy verzus rizika je jednoznačne priaznivý.

Článok preložil/-a
VAKCÍNY COVID-19