Tisíce Slovákov šíria hoaxy o tom, že krv od zaočkovaných darcov je „nečistá“ či „skazená“

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Tisíce slovenských používateľov Facebooku zdieľali koncom novembra a začiatkom decembra 2021 príspevky, podľa ktorých darovaná krv od zaočkovaných akýmsi spôsobom „hustne a je na prd“, obsahuje „jedy“, je „nepoužiteľná“ a „skazená“ a má sa v nemocniciach a transfúznych staniciach po darovaní „vylievať ako genetický odpad“. Ďalší tvrdia, že v Japonsku krv zaočkovaných odmietajú, pretože „nemá hodnotu“, iní zasa, že v Rakúsku platia nezaočkovaným za ich „čistú“ krv až 1400 eur. Tieto tvrdenia sú nepodložené a nepravdivé. Národná transfúzna služba hoax vyvrátila na svojom webe. Hoax týkajúci sa Japonska je najmenej 7 mesiacov starý a je dezinterpretáciou dočasných opatrení, ktoré už nie sú v platnosti. Pre agentúru AFP tvrdenia odmietol aj slovenský a rakúsky Červený kríž. Krv je možné darovať po očkovaní proti ochoreniu Covid-19 po uplynutí predpísanej lehoty rovnako ako pri iných očkovaniach.

Tisíce slovenských používateľov Facebooku zdieľali koncom novembra a začiatkom decembra 2021 príspevky, podľa ktorých darovaná krv od zaočkovaných akýmsi spôsobom „hustne a je na prd“, obsahuje „jedy“, je „nepoužiteľná“ a „skazená“ a má sa v nemocniciach a transfúznych staniciach po darovaní „vylievať ako genetický odpad“. Ďalší tvrdia, že v Japonsku krv zaočkovaných odmietajú, pretože „nemá hodnotu“, iní zasa, že v Rakúsku platia nezaočkovaným za ich „čistú“ krv až 1400 eur. Tieto tvrdenia sú nepodložené a nepravdivé. Národná transfúzna služba hoax vyvrátila na svojom webe. Hoax týkajúci sa Japonska je najmenej 7 mesiacov starou dezinterpretáciou dočasných opatrení, ktoré už nie sú v platnosti. Pre agentúru AFP tvrdenia odmietol aj slovenský a rakúsky Červený kríž. Krv je možné darovať po očkovaní proti ochoreniu Covid-19 po uplynutí predpísanej lehoty rovnako ako pri iných očkovaniach.

„Zaočkovaní vaša krv hustne je na prd ... keď ju pôjdete darovať tak ju potom v nemocnici personál vylieva do kanálu...bohužiaľ vláda , politici , plandemickí podvodníci a všetci čo klamali nám živým ľuďom podviedli aj vás,“ píše sa v FB príspevku z 28. novembra 2021 od súkromného používateľa.

Snímka nepravdivého príspevku vyhotovená 14. decembra 2021

Súčasťou tohto príspevku je aj obrázok, v ktorom sa píše, že „v Japonsku Červený kríž neprijíma krv od darcov, ktorí boli očkovaní proti Covid-19. Taká krv nemá hodnotu a je nepoužiteľná“. Tento obrázok sa šíril na sociálnej sieti už pred viac ako pol rokom napríklad tu či tu.

Autor príspevku z 1. decembra išiel vo svojom texte ešte ďalej. V texte prezentuje „čerstvé správy“ od „známej z transfúznej stanice na Kramároch“, ktorá mu vraj povedala „velmi zaujímavú skutočnosť“. Podľa príspevku sa „krv zaočkovaných darcov vylieva ako genetický odpad. Lebo je vraj niečo ako ‘skazená’ a obsahuje okrem jedov i krvné zrazeniny“ a „zdravotnícky personál má prísny zákaz o tom informovať“. Pôvodný príspevok zdieľali ďalej iba dvaja ďalší používatelia, viacerí však obsah skopírovali. Rovnaké tvrdenia zdieľali súkromní používatelia napríklad tu či tu, prípadne v dezinfo FB skupine C-21 a tieto príspevky už získali stovky zdieľaní.

Snímka nepravdivého príspevku vyhotovená 14. decembra 2021

Vôbec najvirálnejším príspevkom s týmito tvrdeniami, bol príspevok súkromného profilu, ktorý ho o deň neskôr uviedol s titulkom „!! CHCÚ UTAJIŤ PROBLÉM S KRVOU OČKOVANÝCH DARCOV !!“. Len tento príspevok zdieľalo viac ako 6600 používateľov, pričom tvrdenia medzičasom vyvrátila aj Polícia SR.

Chronologicky ďalším bol príspevok súkromného používateľa z 3. decembra, ktorý ďalej zdieľalo dokonca viac ako 8200 používateľov. „Vážte si neočkovaných ľudí. Možno raz vám ich čistá krv zachráni život. Súhlasíš ? Zdieľaj!“ píše sa v príspevku, ktorý tak budí dojem, že krv od zaočkovaných akoby „čistá“ nebola.

Snímka príspevku, ktorému chýba kontext, vyhotovená 14. decembra 2021

Aj v tomto prípade bol rovnaký text zdieľaný opakovane aj na iných miestach na Facebooku, napríklad tu či tu.

Posledným príspevkom, ktorý sme v tejto súvislosti nedávno zaznamenali, bol ten od súkromného používateľa zo 14. decembra, ktorý napísal: „Tak už to začína, Rakúsko ponúka za darstvo krvi 1 000 až 1 400 € ale iba neočkovaný.“ Opäť sa tu opakuje rovnaký motív, podľa ktorého je krv od nezaočkovaných proti koronavírusu akýmsi spôsobom cennejšia ako tá od zaočkovaných.

Pôvodný príspevok tohto používateľa nazbieral viac ako 6800 zdieľaní, po upozornení polície bol však príspevok zmazaný. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch boli tieto príspevky mnohokrát skopírované, napríklad tu alebo tu.

Ani v jednom prípade sa pri správach o darcovstve krvi nejedná o pravdivé tvrdenie. Hoaxy, podľa ktorých je krv od zaočkovaných darcov akýmsi spôsobom znehodnotená, a preto „sa vylieva do odpadu“, nie sú ničím podložené. Osoba zaočkovaná proti ochoreniu Covid-19 nemôže na základe informácií od Národnej transfúznej služby SR darovať krv maximálne niekoľko týždňov, pričom podobne je tomu aj pri iných vakcínach, ktoré sa bežne používajú dlhé roky.

Obdobnú dezinformáciu sme v rámci AFP Fakty vyvracali už v máji tohto roka. Na Slovensku môžu v skutočnosti zaočkovaní bez problémov darovať krv buď 14 dní po očkovaní mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) alebo 28 dní po očkovaní vektorovými vakcínami (AstraZeneca, Johnson & Johnson). Podobné lehoty sú v platnosti aj pri iných očkovaniach, pri niektorých aj dlhšie.

Tvrdenia o tom, že Japonsko odmieta krv od zaočkovaných darcov, vyvrátili naši kolegovia z francúzskej redakcie AFP Factuel taktiež v máji. Spojili sme sa aj s rakúskym Červeným krížom, ktorého hovorcovia pre AFP popreli, že by sa robili rozdiely medzi nezaočkovanými a zaočkovanými darcami, alebo že by sa nezaočkovaným za darovanie krvi platilo.

Darovanie krvi? 14 dní po mRNA vakcíne a 28 po vektorovej bez problémov

„Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 14 dní po aplikácii očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi) (a) najskôr 28 dní po aplikácii očkovacej dávky vektorových vakcín (AstraZeneca, Johnson&Johnson),“ píše sa v usmernení pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou na stránke Národnej transfúznej služby SR (NTS SR). V rovnakom usmernení sú aj ďalšie pokyny a podmienky vhodnosti na darovanie krvi v súvislosti s cestovaním zo zahraničia, prekonaním Covidu-19 či kontaktom s nakazenými osobami apod.

K nedávno rozšíreným hoaxom sa NTS SR vyjadrila aj na svojej webovej stránke, kde 2. decembra vydala nasledovné stanovisko: „NTS SR sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré sa nezakladajú na pravde a zneisťujú ľudí, ktorí svojou darovanou krvou pomáhajú zachraňovať životy pacientov v nemocničných zariadeniach. NTS SR zabezpečuje odbery krvi od dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi. (...) To, či je darca krvi očkovaný alebo neočkovaný nie je kritériom k tomu, či niekto môže darovať krv. Rozlišovanie a značenie transfúznych liekov podľa zaočkovanosti darcov krvi nie je v našej ani európskej legislatíve požadované a podľa doterajších vedeckých poznatkov takéto rozlišovanie nemá ani opodstatnenosť.“

Rovnaké okolnosti a lehoty po očkovaní proti covidu na svojej stránke uvádza aj slovenský Červený kríž.

„Slovenský Červený kríž sa nikdy nestretol s informáciami, na ktoré sa pýtate. Informácie o ‘vylievaní’ krvi či o rozdeľovaní krvi od darcov očkovaných a neočkovaných sme nezaregistrovali, naopak od počiatku pandémie je zdôrazňovaná potreba darovania krvi bez rozdielu,“ odpovedala na otázky AFP 15. decembra 2021 zástupkyňa slovenského Červeného kríža.

AFP oslovila ešte v máji 2021 s otázkami aj priamo Národnú transfúznu službu SR; spýtali sme sa napríklad na to, prečo sa interval pri rôznych typoch vakcín líši.

„Rozdielnosť v intervale po očkovaní súvisí s odlišnosťou imunitnej odpovede po vakcinácii iným typom vakcín. Akonáhle budú nové informácie na základe ďalších skúseností s vakcináciou, odporúčania môžu byť zmenené,“ uviedol pre agentúru AFP v emaile z 5. mája MUDr. Mirko Peprný, hlavný odborník MZ SR pre transfuziológiu a vedúci lekár NTS SR.

Peprného sme sa opýtali aj na to, ako je to pri iných typoch povinných očkovaní, ktoré ľudia na Slovensku bežne podstupujú. „Aj po iných očkovaniach je možné darovať krv a jej zložky, takisto s rôznym časovým odstupom podľa druhu vakcinácie. Napr. po vakcíne s oslabenými vírusmi alebo baktériami (rubeola, osýpky, mumps a i.) je to 1 mesiac; po vakcínach obsahujúcich neaktívne (usmrtené) vírusy (besnota, chrípka a i.) alebo anatoxín (tetanus) je možné darovať po 48 hodinách, ak je darca zdravý,“ uviedol.

Inými slovami, rovnako ako v prípade vektorovej vakcíny proti Covid-19 AstraZeneca či Johnson&Johnson, aj pri MMR vakcíne s oslabenými vírusmi (osýpky, mumps, rubeola) je doba pre darovanie krvi približne 1 mesiac.

Omnoho dlhšie časové intervaly sú, ak je vakcína podávaná po uhryznutí zvieraťom v prípade besnoty či pri úraze v prípade tetanu. „V takýchto situáciách po vakcinácii proti besnote po uhryznutí je to až 12 mesiacov a po vakcinácii proti tetanu po poranení 6 mesiacov,“ napísal v máji Peprný.

Téme sa venovala ešte v decembri 2020 napríklad aj verejnoprávna RTVS v reportáži vo večerných správach.

„Dva týždne po podaní očkovacej látky si organizmus vytvorí protilátky a je úplne bezpečné krv darovať,“ hovorí v reportáži RTVS epidemiologička a prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková.

NTS a Ministerstvo zdravotníctva počas pandémie opakovane vyzývali verejnosť k darovaniu krvi. Obzvlášť v poslednom období tretej pandemickej vlny je podľa NTS nedostatok všetkých krvných skupín s Rh negatívnym faktorom. Viac informácií o možnostiach darovania krvi nájdete tu alebo tu.

V Japonsku môžete darovať krv 48 hodín po mRNA vakcíne

Séria nepravdivých tvrdení o tom, že v Japonsku nie je po zaočkovaní proti covidu možné podať krv má pôvod v dezinterpretácii opatrení, ktoré boli v krajine v platnosti v prvých mesiacoch očkovacej kampane. Odvtedy však boli zmenené a zaočkovaní darcovia môžu krv bez problémov darovať. Tieto tvrdenia vyvrátili aj iné fact-checkerské organizácie napríklad tu alebo tu.

Na rozdiel od štátov Európskej únie či USA, ktoré s vakcináciou začali ešte v decembri 2020, Japonsko začalo očkovať proti covidu až 17. februára 2021. Vzápätí na to oznámil Japonský červený kríž 22. februára dočasným a predbežným opatrením, že nebude prijímať krv od zaočkovaných pacientov, kým príslušné úrady nepreskúmajú kritériá pre darovanie krvi.

To sa však zmenilo o dva mesiace neskôr 28. apríla, keď miestny Červený kríž v tlačovej správe oznámil, že od 14. mája bude krv od zaočkovaných vakcínami využívajúcimi technológiu mRNA znova prijímať pod podmienkou, že ubehne doba najmenej 48 hodín od podania očkovacej dávky. Tieto podmienky sú podľa aktuálnej stránky japonského Červeného kríža stále v platnosti.

Tisíce eur za darovanie krvi v Rakúsku? Nezmysel

Podľa stránky rakúskeho Červeného kríža je možné darovať krv 48 hodín po očkovaní proti koronavírusu všetkými v krajine schválenými vakcínami v prípade, že sa u darcu nevyskytli nežiaduce účinky, medzi ktoré sa však neradí bežná bolesť v mieste vpichu. V prípade zvýšenej teploty v dôsledku očkovania odporúča organizácia počkať týždeň. Stránka taktiež uvádza, že v prípade začervenania či opuchu ruky by mal darca počkať 48 hodín od odoznenia takýchto reakcií.

Pre overenie tvrdení o tom, či v Rakúsku platia za darovanie krvi, sme kontaktovali rakúsky Červený kríž priamo. Hovorkyňa Vera Mair uviedla 15. decembra pre AFP emailom: „Toto tvrdenie je nepravdivé. Darovanie krvi je aktom solidarity a neplatí sa zaň. Táto skutočnosť je taktiež zákonnou podmienkou. To, či je darca zaočkovaný alebo nie, nehrá pri darovaní krvi žiadnu rolu. Avšak, pri očkovaní platí, že darcovia musia počkať minimálne dva dni prípadne dlhšie, pokiaľ mali po očkovaní reakciu. Toto sa vzťahuje na každé očkovanie, nielen na to proti Covidu-19.“

Odhliadnuc od darovania krvi existujú v Rakúsku súkromné komerčné kliniky, ktoré platia za darovanie krvnej plazmy. Jedna klinika vo Viedni platí napríklad 30 eur za jeden odber, v tomto prípade však nejde o darovanie krvi. Na stránke pritom uvádza, že je možné darovať plazmu 48 hodín po očkovaní proti koronavírusu.

VAKCÍNY COVID-19