Logo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na fotografii zo 24. februára 2020 v Ženeve. ( AFP / Fabrice COFFRINI)

Príspevky na sociálnych sieťach dezinterpretujú dáta WHO o vedľajších účinkoch vakcín

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Tisíce slovenských používateľov zdieľali v novembri 2021 články a príspevky, podľa ktorých mala Svetová zdravotnícka organizácia údajne oficiálne potvrdiť, že vakcíny proti ochoreniu Covid-19 sú nebezpečnejšie než akékoľvek iné očkovanie či lieky, pričom tieto tvrdenia sú založené na dátach z databázy VigiAccess. Takéto tvrdenia sú však nepravdivé. WHO ako aj hovorkyňa datábazy VigiAccess pre agentúru AFP uviedli, že predmetné dáta nehovoria o tom, že by boli vakcíny proti covidu nebezpečnejšie, keďže vypovedajú len o nahlásených potenciálnych vedľajších účinkoch, a nie o takých, kde bola potvrdená príčinná súvislosť. Navyše podľa ŠÚKLu a iných regulačných orgánov veľká väčšina nahlásených vedľajších účinkov nie je závažných.

„WHO oficiálne potvrdzuje: Očkovanie proti covidu je nebezpečné ako žiadne iné,“ znie titulok textu zverejneného 18. novembra 2021 na dezinformačnej stránke dostojneslovensko.eu. Podľa textu, ktorý na FB zdieľalo viac ako 4,6-tisíc používateľov, mala Svetová zdravotnícka organizácia upozorniť na to, že „experimentálne vakcíny (…) sa zdajú byť nebezpečnejšie než akékoľvek iné.“

„Toto sa nesmie tajiť! Ale politikov, mainstreamové či alternatívne médiá na Slovensku to nezaujíma,“ uvádza sa v texte.

Snímka nepravdivého FB príspevku vyhotovená 29. novembra 2021

V texte je uvedený aj obrázok tabuľky s logom WHO; tá má vraj uvádzať všetky hlásené vedľajšie účinky rôznych liekov na základe údajov zo stránky VigiAccess. Podľa posledného riadku tejto tabuľky mali vakcíny proti Covidu 2 457 386 vedľajších nežiaducich účinkov, najviac zo všetkých uvedených liekov v tabuľke. Táto tabuľka bola zdieľaná aj na iných miestach na slovenskom Facebooku (tu či tu).

Snímka nepravdivého FB príspevku vyhotovená 29. novembra 2021

Tabuľku vo svojom FB videu z 23. novembra použil aj podpredseda strany SMER-SD Erik Kaliňák. „Vakcíny na covid majú podľa WHO historicky najvyšší počet nežiaducich účinkov, a to s desivým náskokom,“ uviedol Kaliňák vo videu, ktoré má takmer 9-tisíc zdieľaní.

Snímka FB príspevku Erika Kaliňáka vyhotovená 29. novembra 2021

Totožný text ako na stránke dostojneslovensko.eu sa šíril aj na iných slovenských dezinfoweboch, napríklad na veci-verejne.sk či podtatransky-kurier.sk.

Slovenský text je doslovným prekladom nemeckého textu uverejneného 18. novembra na webe report24.news. O skutočnosti, že slovenský text je celý skopírovaný z toho nemeckého, svedčia okrem gramatických a štylistických chýb typických pre automatický preklad aj názvy súborov pre obrázky dohľadateľné v zdrojovom kóde článku na webe dostojneslovensko.eu.

Snímka zdrojového kódu článku z webu dostojneslovensko.eu, červené značenie vytvorené agentúrou AFP

Tvrdenia, podľa ktorých mala WHO „potvrdiť, že vakcíny na covid sú nebezpečnejšie ako iné očkovania či lieky a majú najviac nežiaducich účinkov“, sú však zavádzajúce a nepodložené. Dáta zo stránky VigiAccess sa vzťahujú iba na hlásenia o vedľajších účinkoch, nie na potvrdené prípady nežiaducich účinkov.

Komplexný proces a nedostatky dát

Ako už bolo spomenuté, text sa odvoláva na údaje zo stránky VigiAccess. Túto stránku spustila v roku 2015 WHO, aby umožnila širokej verejnosti prístup k databáze VigiBase, kde sa uchovávajú záznamy o hlásených potenciálnych vedľajších účinkoch rôznych liekov.

„VigiAccess by sa mal používať ako ‚východiskový bod‘ pre ľudí, ktorí chcú pochopiť viac o typoch potenciálnych vedľajších účinkov, ktoré boli hlásené v súvislosti s užívaním liekov,“ uvádza sa vo vysvetlení na domovskej stránke VigiAccess.

Pred pokračovaním do samotnej databázy sa od používateľov vyžaduje, aby odklikli, že rozumejú týmto nedostatkom údajov.

Snímka obrazovky z domovskej stránky VigiAccess vytvorená 16. septembra 2021

Webovú stránku VigiAccess spravuje tzv. Uppsalské monitorovacie centrum (Uppsala Monitoring Centre, UMC). Hovorkyňa databázy Alexandra Hoegberg pre agentúru AFP ešte v septembri uviedla v emaile: „Tieto čísla NENAZNAČUJÚ, že by vakcíny proti ochoreniu Covid-19 neboli bezpečné. Taktiež vzájomné porovnanie čísel pre rôzne lieky neposkytuje žiadnu informáciu o ich relatívnej bezpečnosti v porovnaní medzi sebou.“

Podľa zistení agentúry AFP je tabuľka neoficiálnou kompiláciou údajov z VigiAccess. Na to, aby boli sformátované do tabuľky, je potrebné každý farmaceutický produkt vyhľadať jednotlivo a potom ručne zoradiť.

Snímka výsledkov pre vyhľadávanie „Covid-19 vaccine“ zo stránky VigiAccess vyhotovená 1. decembra 2021

Podľa tabuľky šírenej na sociálnych sieťach boli údaje zozbierané 12. novembra a vyzerá to tak, že zodpovedajú údajom z VigiAccess. Aktuálne hodnoty hlásených nežiaducich účinkov pre jednotlivé lieky v databáze VigiAccess sú v čase písania tohto článku len o málo vyššie. Napríklad pre „vakcínu proti kiahňam“ je 6 900 záznamov v porovnaní s 6 891 v tabuľke, pre „vakcínu proti chrípke“ je to 276 194 v porovnaní s 272 202 a pre „vakcínu proti Covid-19“ je to 2 642 138 v porovnaní s 2 457 386 na začiatku novembra.

Hoegberg zdôraznila, že „nahlásený vedľajší účinok nerovná sa automaticky skutočnému vedľajšiemu účinku.“ Uviedla taktiež, že verejne dostupná databáza obsahuje „iba veľmi základné informácie o nežiaducich reakciách, ktoré boli hlásené, chýba však veľa dôležitého kontextu a súvislostí“. Podľa Hoedberg boli údaje z databázy VigiAccess zneužité ako dôkaz, že vakcíny sú nebezpečné.

„V niektorých prípadoch sa môže stať, že ľudia nerozumejú tomu, na čo sa pozerajú, a nesprávne si vysvetlia informácie. Inokedy skresľujú informácie zámerne, aby tak podporili svoje vlastné naratívy,“ povedala Hoegberg. „Stanovisko UMC je, že prínos vakcín proti covidu prevažuje nad rizikami.“

Helen Petousis-Harris, spoluriaditeľka medzinárodného konzorcia pre výskum bezpečnosti vakcín Global Vaccine Data Network pre agentúru AFP uviedla, že údaje z podobných databáz sa často zneužívajú.

„Dezinformátori šíria surové štatistiky a tvrdia, že ide o vedľajšie účinky, hoci v skutočnosti ide o prípady, ktoré môžu, ale nemusia byť spôsobené vakcínou,“ povedala Petousis-Harris.

AFP v minulosti vyvrátila podobné tvrdenia, ktoré dezinterpretovali štatistiky v databázach nežiaducich účinkov v Európskej únii, v Spojených štátoch aj v Austrálii.

WHO tvrdenia dementovala

Obrátili sme sa priamo aj na Svetovú zdravotnícku organizáciu. Tlačové oddelenie WHO pre agentúru AFP 29. novembra 2021 uviedlo, že organizácia nikdy nepotvrdila že vakcíny proti covidu sú nebezpečnejšie ako iné očkovania či lieky.

„Údaje uvedené v systéme VigiAccess v žiadnom prípade nemôžu potvrdiť, že existuje vyššie riziko pri vakcínach na COVID-19. Hlásenia sa týkajú potenciálnych nežiaducich účinkov alebo podozrení na nežiaduce účinky, tj. príznakov, ktoré boli pozorované po použití lieku, ale ktoré môžu, ale nemusia súvisieť s týmto liekom alebo ním byť spôsobené,“ uviedol hovorca WHO.

Podľa WHO môže byť vysoký počet nových hlásení pri vakcínach proti covidu spôsobený mnohými faktormi, ako napríklad zvýšené mediálne pokrytie alebo zvýšená pozornosť či istá predpojatosť pri oznamovaní (čo sa hlási prednostne a čo sa nehlási vôbec atď.).

Okrem toho môže byť počet hlásených účinkov vyšší u covidových vakcín aj kvôli vysokému počtu ľudí, ktorí ich v poslednom období dostali, uviedol hovorca.

„Počet hlásení vedľajších účinkov by sa mal posudzovať v porovnaní s celkovým počtom použitých vakcín. Keďže sa nachádzame v pandémii, počet použitých vakcín proti Covidu-19 bol mnohonásobne vyšší ako pri bežnom očkovaní inými vakcínami. Pri vakcínach proti covidu sa rozhodne nevyskytuje viac nežiaducich účinkov - keď už, tak je to naopak; celkovo pozorujeme menej takýchto udalostí vzhľadom na počet použitých dávok,“ uviedla WHO v odpovedi na naše otázky.

Podľa WHO sa pri súhrnnej analýze údajov od národných regulačných orgánov jednotlivé hlásenia nie vždy posudzujú z hľadiska príčinnej súvislosti medzi nežiaducimi účinkami a vakcínou. „Preto treba hlásenia v systéme VigiAcess interpretovať opatrne - nemôžeme si byť istí, či udalosť skutočne súvisela s vakcínou, alebo išlo len o artefakt, náhodné pozorovanie alebo niekedy len o nesprávnu interpretáciu. Potvrdenie príčinnej súvislosti je zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné vedecké posúdenie a podrobné vyhodnotenie všetkých dostupných údajov a vykonáva sa až následne. Z toho dôvodu informácie na stránke VigiAccess nepotvrdzujú súvislosť medzi vakcínou proti covidu a vedľajšími účinkami. Sú predbežné a je nutné ich ešte preskúmať.“

WHO pre agentúru AFP uviedla, že neustále vyhodnocovanie vakcín proti Covid-19 v skutočnosti naďalej vykazuje pozitívny prínos pri predchádzaní úmrtiam a znižovaní počtu hospitalizácií. „Doterajšie konzistentné pozorovania vo všetkých jurisdikciách boli také, že prínosy vakcín prevažujú nad ich rizikami.“

ŠÚKL: Bezpečnosť vakcín nie je spochybnená

Údaje od zdravotníckych úradov taktiež ukazujú, že väčšina nahlásených vedľajších účinkov je len mierna.

Slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) eviduje ku dňu 24. novembra 9 125 hlásení podozrení na nežiaduce účinky pri celkovom počte 5 287 594 podaných vakcín, čo predstavuje necelých 0,2%. Z daného počtu však iba 1 148 hlásení ústav vyhodnotil ako závažné.

Podľa ŠÚKLu môžu v priebehu hodín až dní po podaní vakcíny „vyvolať reakcie menšej alebo strednej intenzity, ktoré spontánne v priebehu niekoľkých dní odznievajú“. Nezávažné hlásenia zahŕňajú najmä bolestivosť v mieste vpichu, prípadne zvýšená teplota, zimnica, únava, slabosť, bolesť hlavy, svalov a kĺbov a podobne. Podľa Európskej liekovej agentúry je veľká väčšina známych vedľajších účinkov vakcín proti Covid-19 len mierneho a krátkodobého charakteru, pričom tie závažnejšie sú extrémne zriedkavé.

Závažnejšie a zriedkavé účinky môžu zahŕňať pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi (zväčša u pacientov liečených na hypertenziu), stratu vedomia, trombózu, alergické reakcie, anafylaktické reakcie, parézu tvárového nervu, myokarditídu atď. Všetky hlásené podozrenia na vedľajšie účinky sú uvedené na stránke ŠÚKLu.

ŠÚKL eviduje spolu sedem úmrtí „v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri štyroch prípadoch bol súvis stanovený ako možný (po vakcínach Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria) a v troch ako pravdepodobný (po vakcínach Vaxzevria a Comirnaty)“. Pri týchto prípadoch ŠÚKL úzko spolupracuje so Sekciou súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vykonáva pitvu za účelom poskytnutia primárnych dôkazov o príčine úmrtia.

„Všetky registrované vakcíny spĺňajú prísne nároky na bezpečnosť a ani prijaté podozrenia na nežiaduce účinky ich bezpečnosť nespochybňujú,“ uvádza ŠÚKL.

Snímka zo stránky covid-19.nczisk.sk vyhotovená 1. decembra 2021

K 1. decembru 2021 si ochorenie Covid-19 na Slovensku vyžiadalo 14 503 obetí. V súčasnosti je hospitalizovaných s covidom 3 380 pacientov, z ktorých je len 608 plne zaočkovaných.

COVID-19 VAKCÍNY