Tento obrázok je fotomontáž napodobňujúca slávnu fotografiu z invázie ČSSR v roku 1968

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Snímku, podľa ktorej mali Bratislavu napadnúť 4. júna 2021 americké jednotky, zdieľalo na Facebooku viac ako 1300 používateľov. Podľa textu z príspevku ochránil slovenské územie pred okupáciou americkými jednotkami jeho autor tým, že sa pripodobnil k mužovi zo slávnej fotografie Ladislava Bielika, ktorá vznikla počas invázie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968, a postavil sa pred tank. Skutočnosť je taká, že 4. júna 2021 sa v Bratislave nič zvláštne nestalo; obrázok je zrejmá fotomontáž a lživá manipulácia, uviedli pre AFP ministerstvo obrany a mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Súkromný používateľ Facebooku zverejnil 6. júna 2021 príspevok, podľa ktorého mal vlastným telom zastaviť postup jednotiek americkej armády pri okupácii slovenského územia.

Príspevok obsahuje tvrdenia ako „v piatok 4.júna 2021 dostali stop americké tanky a sfanatizovaní americkí vojaci na Šafárikovom námestí v Bratislave, presne tak, ako v roku 1968 ruské vojsko“ či „USA je ríša zla a okupuje našu republiku“.

Snímka FB príspevku vyhotovená 21. júna 2021

Súčasťou príspevku je fotomontáž, ktorá vznikla spojením pôvodnej fotografie (s postavou muža stojaceho na ceste pred budovou Právnickej fakulty UK na Šafárikovom námestí v Bratislave) a pridaním vizuálnych prvkov z amerického tanku M1 Abrams, vozidla Humvee a postáv dvoch vojakov v grafickom editore.

Napriek tomu, že obrázok bol nahratý v slabom rozlíšení, dôkazov, že ide o fotomontáž, je hneď niekoľko. Na pridaných prvkoch napríklad nesedia svetlá a tiene pri porovnaní so smerom dopadajúceho slnečného svetla v zbytku fotografie, okolo tanku sú „svetlé“ okraje typické pre amatérsku prácu s maskami v grafickom editore.

Ilustrácia nedokonalej práce s grafickým editorom

 

Autor príspevku však vydáva fotomontáž za skutočnú. Údajné okolnosti jej vzniku vysvetlil aj vo videu: „Boli tam americké tanky a americkí vojaci (...) Ja som ich zastavil tak, že som si roztrhol košeľu a som im povedal ja vás nepustím ďalej,“ hovorí autor. „To je sila. Čo tu robia títo ľudia doparoma na našom území,“ drukuje mu jeho prísediaci.

Napriek absurdite celého kontextu komentáre pod fotkou naznačujú, že viacerí používatelia Facebooku uverili, že obrázok zachytáva skutočnú udalosť z júna 2021:

Snímka komentárov pod príspevkom vyhotovená 21. júna 2021

Fotomontáž z príspevku nápadne pripomína slávnu slovenskú fotografiu Ladislava Bielika, ktorý zachytil atmosféru Bratislavy v auguste 1968 krátko po invázii okupačných vojsk Varšavskej zmluvy na územie vtedajšej ČSSR. Na jeho fotografii Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom vidno podobnú kompozíciu ako na fotomontáži. Autor fotomontáže sa štylizuje do historickej role Emila Galla, muža, ktorý sa 21. augusta 1968 postavil v symbolickom geste pred tank okupačných vojsk.

Koláž vyhotovená 21. júna 2021, vľavo fotografia Ladislava Bielika z augusta 1968, vpravo fotomontáž z FB príspevku

Zo dňa 4. júna 2021 sme v AFP Fakty nedohľadali žiadnu relevantnú správu o tom, že by sa na Šafárikovom námestí v Bratislave pohybovali americké jednotky či vojenská technika.

Pre overenie informácie z FB príspevku sme sa spojili aj s Ministerstvom obrany SR a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.

Hovorca Starého Mesta Matej Števove pre AFP povedal: „Samozrejme ide o fotomontáž. Žiadna vojenská technika dňa 4. júna 2021 na území Starého Mesta nebola.“

Hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková pre AFP povedala, že „už na prvý pohľad, a to aj bez špeciálneho skúmania je vidieť, že ide o vyfabrikovanú fotomontáž. V uvedenom termíne sa na Šafárikovom námestí v Bratislave samozrejme nevyskytovala nijaká slovenská ani zahraničná vojenská technika“. Podľa ministerstva ide o ďalší prípad „dezinformácie tendenčne namierenej voči spojencom Slovenska“ združeným v Severoatlantickej aliancii (NATO). Obdobné správy o spojeneckej technike sme v AFP v minulosti vyvracali už viackrát, napríklad tu či tu

„Konečným cieľom týchto koordinovaných informačných vplyvových operácií je naštrbenie spoločenského konsenzu o správnosti euroatlantického ukotvenia SR, erózia dôvery vo verejné inštitúcie a demokratické zriadenie, spochybnenie štátnej identity, zdieľanej interpretácie histórie či viery v správnosť dodržiavania zákonov. Z tohto pohľadu ide o nezanedbateľnú bezpečnostnú výzvu, voči ktorej pôsobí rezort obrany najmä otvorenou a transparentnou komunikáciou, s cieľom poskytnúť verejnosti maximum informácií a napomôcť tak k budovaniu jej odolnosti voči takýmto lživým a manipulatívnym informáciám. Pretože v súčasnosti aj overené informácie znamenajú bezpečnosť,“ uviedla pre AFP Kakaščíková.

Územie dnešnej Slovenskej republiky bolo okupované vojskami Varšavskej zmluvy od 21. augusta 1968 bezmála 23 rokov. Poslední sovietski vojaci opustili vtedajšiu Českú a Slovenskú federatívnu republiku 21. júna 1991.

Slovenská republika vstúpila do NATO 29. marca 2004. Odvtedy vláda pravidelne povoľuje spojeneckým jednotkám presuny či prelety slovenským územím a vzdušným priestorom; všetky podobné transporty sú vopred zverejnené na stránke Ministerstva obrany SR. Na Slovensku je však stacionovaných niekoľko amerických vojakov aj na dlhšie obdobie. Napríklad v septembri 2020 parlament schválil predĺženie pôsobenia štyroch amerických vojakov, ktorí cvičia a radia jednotky Ozbrojených síl SR v Martine.

S otázkou ohľadne celkového počtu cudzích vojakov dlhodobo stacionovaných na území Slovenskej republiky sme sa obrátili na ministerstvo obrany. Na základe e-mailu ministerstva z 23. júna sú okrem štyroch amerických vojakov v Martine sú na Slovensku umiestnení ďalší traja americkí vojaci, dvaja vojaci z Česka a po jednom vojakovi z Nemecka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Veľkej Británie v jednotke NFIU (NATO Force Integration Unit). Okrem toho v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (COE EOD) v Trenčíne pôsobia dvaja maďarskí vojaci, jeden český a poľský vojak a práve vo výbere má byť jeden rumunský vojak.

Na Slovensku v súčasnosti nepôsobí žiaden ruský vojak. Podľa informácií z ministerstva je na vojenskom letisku Sliač prítomných 40 ruských nevojenských zamestnancov spoločnosti prevádzkujúcej servis stíhacích lietadiel Mig-29 v závislosti od potreby v priebehu roka.