Angela Merkel nebola „podzemnou bojovníčkou za americký imperializmus“

Copyright AFP 2017-2022. Všetky práva vyhradené.

Začiatkom októbra zdieľali stovky slovenských používateľov Facebooku snímku vodičského preukazu Angely Merkel z roku 1980, ktorá obsahovala nápis, podľa ktorého mala byť budúca kancelárka tajnou bojovníčkou za americký imperializmus. Obrázok bol však upravený a nápis naň doplnený, čo dokazuje pôvodná snímka preukazu.

6. októbra bol na FB stránke Dole králičou norou sk 17/17+ uverejnený zmanipulovaný, resp. upravený, obrázok vodičského preukazu mladej Angely Merkel, podľa ktorého mala spolková kancelárka v 80. rokoch v bývalej Nemeckej demokratickej republike (NDR) v utajení bojovať za americké záujmy.

Popis príspevku znel: „Preukaz 26-ročnej Merkelovej- žiaden Fake. Dole pod podpisom napísané: Podzemný bojovník za americký imperializmus…“. Identický príspevok bol pôvodne uverejnený na súkromnom profile s menom Juraj Berlanský, na čo upozornil novinár Vladimír Šnídl. Neskôr bol však tento príspevok zmazaný.

Na obrázku vidíme formát vodičského preukazu používaný v NDR medzi rokmi 1968 až 1982. Fotografiu mladej Angely Merkel dopĺňajú jej osobné údaje a dátum a miesto vydania preukazu: Berlín, 29. august 1980.

Snímka FB príspevku vyhotovená 19. októbra 2020

Medzi údajom o mieste vydania a podpisom obsahuje obrázok aj nápis v nemčine: „Vermerk: Untergrundskämpferin für US-Imperialismus“. Ten sa dá do slovenčiny preložiť ako „Poznámka: Utajená bojovníčka za americký imperializmus“.

Upravená snímka obsahujúca nápis v nemčine s gramatickou chybou (vyznačený červenou)

Originál vodičského preukazu a upravený obrázok

V auguste 1980 mala budúca kancelárka naozaj 26 rokov. Podľa životopisu sa v roku 1977 s manželom presťahovala do východného Berlína, kde začala pracovať ako vedecká pracovníčka na Centrálnom inštitúte pre fyzikálnu chémiu Akadémie vied. Tu pôsobila do roku 1990.

Pôvodný obrázok vodičského preukazu pochádza zo stránky Wikimedia, kde je naozaj označený ako „Vodičský preukaz Angely Merkel, súčasnej kancelárky Spolkovej republiky Nemecko“. Snímka preukazu sa v júli 2016 objavila aj v nemeckom motoristickom týždenníku Autobild.

Pri pohľade na originál preukazu vidíme, že na pôvodnom obrázku zmieňovaná poznámka o americkom imperializme chýba: 

Pôvodná snímka vodičského preukazu Angely Merkel stiahnutá zo stránky Wikimedia

Naviac, doplnená poznámka obsahuje v nemčine aj gramatickú chybu. Správny tvar nemeckého slova označujúci bojovníčku v utajení by mal byť “Un­ter­grund­kämp­fe­rin”, tj. bez spoluhlásky “s”.

Rakúsky fact-checkingový portál Mimikama ponúka vo svojom debunku tejto dezinformácie aj typografickú analýzu písma použitého na preukaze.

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že snímka vodičského preukazu Angely Merkel bola počítačovo upravená tak, aby obsahovala nepravdivé tvrdenie.