Nie, registrované patenty neznamenajú, že tieto vírusy boli vytvorené človekom

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Na Facebooku sa objavil obrázok, ktorý zdieľali stovky ľudí, obsahujúci mená infekčných chorôb a patenty s nimi spojené. Spolu s popisom vytvára dojem, že vírusy, ktoré v minulosti spôsobili veľké epidémie, boli vytvorené umelo preto, lebo boli patentované. Nie je to pravda, uvedené čísla patentov nič také nedokazujú.

Príspevok, ktorý bol na slovenský Facebook zazdieľaný 14. apríla, tvrdí, že nový koronavírus, ako aj staršie vírusy, ktoré spôsobili veľké epidémie, boli umelo vyrobené. Príspevok obsahuje obrázok s číslami patentov a jeho popisok uvádza: „Keď je na niečo patent, je to dielo človeka. Tieto vírusy nevytvorila príroda, inak by na ne nemohol byť udelený patent.“ Obrázok zdieľalo viac ako 800 ľudí.

Snímka nepravdivého FB príspevku z 14. marca 2020

Čo sú v skutočnosti tieto patenty

Dezinformácia bola ešte vo februári 2020 vyvrátená taktiež britským fact-checkingovým portálom fullfact.org

Niektoré z týchto patentov sú skutočne na vírusové patogény. Niektoré z nich sú prihláškami o patent, ktoré zatiaľ neboli schválené, niektoré patenty už vypršali. Väčšina uvedených patentov je však na lieky či vakcíny proti uvedeným chorobám.

Neznamená to však, že výskumný pracovník alebo inštitúcia, ktorá je za patentom vírusu, tiež vynašla alebo vytvorila samotný vírusový patogén. Pravdou je, že žiaden z týchto patentov nedokazuje, že by bol niektorý z vírusov vytvorený umelo.

Na tomto mieste uvádzame zoznam všetkých patentov, ktoré sú uvedené na zdieľanom obrázku, a vysvetľujeme, čo znamenajú. Pracujeme s globálnou webovou datábazou Google Patents, ktorá obsahuje full-textové znenie patentov z celého sveta.

AIDS US-Patent 5676977

Tento patent je na skúšobnú metódu liečenia AIDS pomocou „zariadení na báze molekulárnych kryštálov tetraoxidu tetrastriebornatého“. Platnosť patentu skončila v roku 2014.

H1N1 US-Patent 8835624

Tento patent je na tzv. „aptamér“ špecifický pre vírus chrípky typu A H1N1, pri ktorej je možný vzájomný prenos a prekombinácia medzi rôznymi druhmi, napríklad človekom, ošípanými a vtákmi.

Medzi vírusy typu H1N1 patria aj tie, ktoré boli zodpovedné za pandémie Španielskej chrípky a Prasacej chrípky v roku 2009. Aptamer je mikroskopická časť DNA alebo RNA, ktorá sa môže viazať na patogén. Patent sa však týka spôsobu detekcie vírusu prasacej chrípky, tj. nie na vírus samotný. Patent má plánovanú expiráciu v roku 2034.

Ebola US-Patent 20120251502

Americký patent číslo 20120251502A1 je na zloženie a metódy súvisiace s vírusom Ebola Bundibudyo (EboBun), novým druhom ľudského vírusu eboly. V roku 2009 naň podal prihlášku Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA. To neznamená, že by bol vírus vytvorený umelo, tento vírus bol izolovaný od pacientov trpiacich hemoragickou horúčkou v Ugande a neskôr tento patent zahŕňal aj celý genóm vírusu EboBun.

Swine Flu US-Patent CA2741523

Na zdieľanom obrázku je k tomuto patentu nesprávne priradená prasacia chrípka. V skutočnosti ide o patent na rovnaký vírus EboBun z predchádzajúceho bodu. Žiadosť o patent však bola podaná aj na kanadský Úrad duševného vlastníctva, a preto číslo patentu začína písmenami „CA“.

BSE US-Patent 0070031450 A1

BSE (Bovinná spongiformná encefalopatia) je u nás známa ako choroba šialených kráv. K uvedenému číslu nie je priradený žiadny patent, avšak existuje prihláška na patent s číslom, ktoré obsahuje číslicu 2 pred sekvenciou uvedenou v obrázku. Toto však nie je patent na vírus BSE, ale na vakcinačné stabilizátory, presnejšie na proteínové stabilizátory, ktoré sú odolné voči BSE a TSE (Transmisívna spongiformná encefalopatia).

ZIKA ATTC VR-84 (Rockefeller Foundation)

Toto číslo nesúvisí so žiadnym patentom. Ide o názov kmeňa vírusu Zika, ktorý bol prvýkrát izolovaný z makaka rézus v Entebbe v Ugande v roku 1947. Tento vírus uložil Dr. Jordi Casals z Vírusového laboratória Rockefellerovej nadácie do depozitára ATCC (American Type Culture Collection) v roku 1953. To neznamená, že si Rockefellerova nadácia patentovala vírus, tu je stanovisko nadácie k týmto obvineniam z roku 2016.

SARS US-Patent 7897744 & 8506968

Tu je potrebné uviesť na pravú mieru dve čísla. Prvé číslo sa týka patentu na „nukleotidové a aminokyselinové sekvencie vírusu SARS a ich použitia“ podaného Úradom pre verejné zdravie Kanady v roku 2003. Tento patent poskytuje genómovú sekvenciu koronavírusu SARS izolovanú po vypuknutí choroby v 2002.

Druhé číslo patrí patentu na „vakcínové kompozície SARS a metódy ich výroby a používanie“, ktorý bol podaný v roku 2009.

Coronavirus US-Patent 10130701

Označenie koronavírus nesie kategória vírusov RNA spôsobujúcich choroby ako napríklad nachladnutie, SARS, MERS alebo COVID-19. Koronavírusy sú ďalej rozdelené do štyroch skupín (Alpha, Beta, Gamma, Delta); nový vírus SARS-CoV-2 zodpovedný za súčasnú pandémiu patrí do skupiny Beta.

Číslo na obrázku patrí patentu, o ktorý podali žiadosť vedci z anglického Pirbright Institute v roku 2015. Samotný text patentu zdôrazňuje skutočnosť, že koronavírus je názov pre širokú kategóriu vírusov.

Na stránke americkej databázy patentov Justia Patents je pri tom istom patente taktiež upozornenie (disclaimer) s nasledujúcim znením: „Koronavírus je názov širokej rodiny vírusov. Tento patent NIE JE na nový vírus spôsobujúci COVID-19 a Pirbrightov inštitút ani v súčasnosti nepracuje s ľudskými koronavírusmi. Ak zdieľate tento patent online, uvedomte si, že v skutočnosti zdieľate nesúvisiaci patent na vírus vtáčej infekčnej bronchitídy a delta-koronavírus ošípaných. Toto nie je patent na nový vírus spôsobujúci COVID-19.

Status tohto patentu je aktívny a mal by vypršať v roku 2035. Vzťahuje sa na živú atenuovanú verziu vírusu vtáčej infekčnej bronchitídy kurčiat (IBV) patriaceho do skupiny gama koronavírusov. Patent používa reverzný genetický prístup a má používať „tento koronavírus na vakcínu na prevenciu a/alebo liečenie choroby“.

Tento patent teda priamo nesúvisí s novým koronavírusom, ktorý sa prvýkrát objavil vo Wu-chane v Číne na konci roku 2019 a rozšíril sa po celom svete. Taktiež to neznamená, že tento koronavírus (IBV) bol vynájdený v laboratóriu. Podľa popisu patentu boli príslušné vírusy izolované z infikovaných kurčiat.