Kódy začínajúce číslicou 8 neoznačujú geneticky modifikované ovocie a zeleninu

Číselné či čiarové kódy sú používané na rôznych potravinových produktoch vrátane ovocia a zeleniny, aby bolo možné rýchlejšie dohľadať ich cenu. Predajcovia môžu používať rôzne systémy, napríklad aj tzv. systém „Price Look Up“ alebo PLU. Ide o číselné kódy priradené konkrétnym druhom ovocia a zeleniny predávaných na kusy alebo na váhu. Nálepku s takýmto kódom možno vidieť aj na obrázku s jablkom, ktorý na internete už roky koluje v rôznych jazykoch. Podľa tohto medzinárodného systému môže prvá číslica kódu indikovať, či má produkt certifikát ekologického pôvodu. Avšak v rozpore s tým, čo sa tvrdí vo virálnych príspevkoch na sociálnych sieťach, takéto kódy nevypovedajú o tom, či sú produkty geneticky modifikované. Tieto cenové kódy používajú predajcovia v mnohých krajinách vrátane Slovenska, ale pre ich používanie neexistuje žiadna povinnosť ani právne záväzné normy. V Európskej únii sú povolené len niektoré druhy geneticky modifikovaných plodín a žiadne GMO ovocie alebo zelenina.

„Ak na ovocí uvidíte TÚTO etiketu, nekupujte ho za žiadnu cenu!“ píše sa v nadpise článku publikovanom na stránke babickinerady.sk, ktorý bol na Facebooku zdieľaný viac ako 1700-krát. Podľa historických údajov dostupných v analytickom nástroji Crowdtangle bol článok prvýkrát uverejnený v marci 2022, ale odvtedy bol opakovane promovaný na viacerých pridružených stránkach na Facebooku, napríklad prostredníctvom tohto príspevku z novembra 2023, ktorý získal viac ako 250 zdieľaní.

V článku sa ďalej uvádza, že ľudia by si mali všímať „nálepky na ovocí a zelenine“, pretože obsahujú kódy, podľa ktorých sa dá zistiť, či bol daný produkt „geneticky modifikovaný“.

„Štvormiestny kód začínajúci číslicou 3 alebo 4 znamená, že produkt je pravdepodobne pestovaný konvenčným spôsobom. Posledné štyri písmená kódu predstavujú druh ovocia alebo zeleniny, ktoré kupujete. Napríklad banány sú vždy označené kódom 4011,“ píše sa v článku. „Ak existuje päť čísel a prvé je ‚8‘, produkt je geneticky modifikovaný. Označenie na geneticky modifikovanom banáne (...) by obsahovalo čísla 84011,“ uvádza článok a pokračuje tvrdením, že „päťmiestne číslo, ktoré začína 9 znamená, že položka je organická. Bio banány sú označené 94011“.

Podobné tvrdenia v slovenčine sa šírili na viacerých iných miestach, a to aj v novembri 2023, napríklad tu, tu alebo tu.

Mnohé komentáre pod týmito príspevkami naznačujú, že používatelia im uverili a domnievali sa, že ide o súčasť širšieho sprisahania: „Už dlho je jasné, že nás najprv otrávia a potom nás prinútia zaplatiť ťažké peniaze za liečbu.“

Image
Snímka zavádzajúceho príspevku vyhotovená 3. januára 2024

Podobné tvrdenia sa šírili aj v iných jazykoch vrátane angličtiny, češtiny, francúzštiny, švédčiny, gréčtiny, maďarčiny a bulharčiny.

Dezinformácie a nepravdivé správy o bezpečnosti potravín a označovaní výrobkov sú na sociálnych sieťach veľmi rozšírené. Napríklad, ako informovala agentúra AFP vo februári 2023, v euroskeptických kruhoch sa šírila falošná správa, že EÚ plánuje prinútiť ľudí jesť hmyz. Agentúra AFP tiež v minulosti vyvrátila nepravdivé tvrdenia o tom, že logo organizácie Rainforest Alliance označuje GMO (geneticky modifikované organizmy, pozn. red.) alebo že nálepka Apeel na ovocí označuje prítomnosť nebezpečnej látky.

Tvrdenie o číselných kódoch na nálepkách je tiež zavádzajúce. Je síce pravda, že päťmiestne kódy začínajúce číslicou „9“ označujú, že produkt má certifikát organického pôvodu a že štvormiestne kódy indikujú, že ovocie alebo zelenina boli vypestované konvenčným spôsobom, ale kód začínajúci číslicou „8“ neznamená, že produkt bol geneticky modifikovaný.

Nálepky s PLU kódmi neoznačujú GMO

Online vyhľadávanie ukázalo, že väčšina čísel popísaných v príspevkoch na sociálnych sieťach zodpovedá systému nazývanému Price Look Up alebo tzv. PLU kódom.

Tieto kódy sú prideľované konkrétnym produktom, akými sú jednotlivé odrody ovocia, zeleniny či orechov, Medzinárodnou federáciou pre štandardizáciu poľnohospodárských produktov (IFPS, International Federation for Produce Standards pozn. red.). Ako sa uvádza na stránke IFPS (archívna verzia), tieto kódy sa používajú od roku „1990 s cieľom uľahčiť, urýchliť a spresniť blokovanie výrobkov pri pokladni a inventúru. Kódy sú využívané na identifikáciu produktov predávaných na váhu (a ďalších produktov ako orechy a bylinky)“.

Kódy sú v rámci radov 3000 a 4000 prideľované náhodne. Po vyčerpaní týchto sa pred ne predradí číslica „8“ a vzniknú rady 83000 a 84000. Jednotlivé kódy je možné pozrieť si aj v databáze PLU kódov IFPS - napríklad kód 4173 viditeľný na jablku v niektorých slovenských príspevkoch zodpovedá jablkám odrody Royal Gala.

Jane Proctor, predsedníčka Výboru pre identifikáciu výrobkov IFPS, vysvetlila v e-maile pre AFP zo 14. decembra 2022, že „kedysi bola číslica ‚8‘ určená ako číslica, ktorá sa  bude pridávať k akémukoľvek PLU kódu pre identifikáciu, že ide o čerstvé GMO ovocie alebo zeleninu“. Ako však uviedla, nakoniec sa kódy takto „nikdy nepoužívali“, pretože GMO ovocia a zeleniny nie je veľa a ich metodika výroby nemá vplyv na ich cenu, vysvetlila.

Podobne v tlačovej správe z roku 2015 (archívna verzia) IFPS napísala, že „hoci predpona ‚8‘ (83000-84999) bola kedysi vyhradená pre GMO produkty, v maloobchode sa táto predpona nikdy nepoužívala“.

Keďže spoločnosť IFPS sa obávala, že čísla radov 3000 a 4000 budú nakoniec vyčerpané, „rozhodlo sa, že sa bude používať ‚8‘ ako prvá takáto predpona, aby sa tak rozšíril možný počet číselných kódov, ktoré sú k dispozícii na pridelenie, keď sú na trh uvádzané nové položky,“ uviedla Proctor.

Po vyčerpaní intervalu 3000 až 4999 tak budú nové druhy produktov kódované číslami 83000 až 84999. Čísla 83000 až 83999 sa budú používať pre konvenčné ovocie a zeleninu, zatiaľ čo čísla 84000 až 84999 sa budú používať pre ich organické verzie. K 9. januáru 2024 sa v online databáze IFPS ešte nenachádza žiadny výrobok kódovaný predponou „8“. Kód „4961“ je najvyšší kód dohľadateľný v databáze, pričom ide o odrodu manga.

V rozpore s tým, čo sa tvrdí v príspevkoch na sociálnych sieťach, teda kód začínajúci číslicou 8 neindikuje, že by bol produkt geneticky modifikovaný.

Ako je však vysvetlené na webovej stránke IFPS, je pravdou, že kód začínajúci číslicou 9 označuje organický výrobok: „Pred štvormiestnym kódom konvenčne pestovaných produktov by prišla predpona ‚9‘.“ Napríklad v prípade uvedeného jablka odrody Royal Gala by bol kód pre jeho organicky vypestovanú verziu 94173.

IFPS na svojej webovej stránke tiež vysvetľuje, že štvormiestny kód (v rade 3000-4000) označuje výrobok, ktorý bol vypestovaný „konvenčným“ spôsobom, čo značí, že pri jeho výrobe boli pravdepodobne použité pesticídy a hnojivá.

Niektoré príspevky naznačujú, že takýto systém označovania je na Slovensku povinný. Nie je to pravda. „Systém kódovania PLU je dobrovoľný a nie je nariadený žiadnym riadiacim orgánom“, povedal 19. decembra 2023 pre agentúru AFP riaditeľ odboru komunikácie ministerstva pôdohospodárstva Michal Bachratý. Dodal, že príslušné nariadenie Európskej komisie „nevyžaduje označovať čerstvé ovocie a zeleninu kódmi PLU“, namiesto toho platia všeobecné normy identifikácie baliarne alebo distribútora a krajiny pôvodu.

„Napríklad, pri produkte, akým je červené jablko, môže byť v ponuke aj niekoľko rozdielnych odrôd - každé s inou cenou a PLU kódom,“ vysvetlil 8. januára pre AFP Marek Kravjar, hovorca slovenskej pobočky reťazca supermarketov Billa. „Pomocou PLU kódu naše obchodné pracovníčky a pracovníci ľahšie rozlíšia podobné výrobky s rozdielnou cenou. Tieto kódy ale nenesú žiadnu inú informáciu než názov produktu a jeho cenu, nevieme z nich zistiť krajinu pôvodu či dodávateľa.“

Podľa Kravjara nie všetko ovocie a zelenina príde od dodávateľov s prideleným PLU kódom, preto zamestnanci reťazcov Billa v rámci procesov aj manuálne prideľujú kódy jednotlivým produktom. „Tieto informácie, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami, sú lži. Ich tvorcovia a šíritelia len úmyselne vyvolávajú nedôvodný strach a obavy,“ dodal Kravjar.

Image
Geneticky modifikované rastliny sóje v skleníku v meste Rosario, v provincii Santa Fe, Argentína, 15. októbra 2020. (AFP / MARCELO MANERA)

Označovanie GMO na Slovensku

„V súčasnosti nie je v EÚ povolený žiadny geneticky modifikovaný druh ovocia alebo zeleniny,“ uviedol Bachratý z ministerstva pôdohospodárstva pre AFP, pričom vysvetlil, že v rámci EÚ existuje harmonizovaný systém povoľovania geneticky modifikovaných organizmov, a zároveň platí nulová tolerancia pre neautorizované GMO.

Ako vysvetľuje české ministerstvo poľnohospodárstva, v zmysle nariadenia ES č. 1829/2003 (archívna verzia) môžu byť ako potravina či krmivo v súčasnej dobe v EÚ uvádzané na trh produkty iba niektoré geneticky modifikované odrody kukurice, repky, sóje či cukrovej repy.

Takéto výrobky musia byť jasne označené. „Označovanie povolených GMO musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1830/2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov (...) v záujme poskytnutia možnosti spotrebiteľom urobiť informované rozhodnutia,“ uviedol Bachratý.

„V prípade balených geneticky modifikovaných potravín/krmív musí byť v zozname zložiek uvedené ‚geneticky modifikované‘ alebo ‚vyrobené z geneticky modifikovaného [názov organizmu]‘. V prípade výrobkov bez obalu musia byť tieto slová stále zreteľne uvedené v bezprostrednej blízkosti výrobku (napr. poznámka na regáli v supermarkete),“ uvádza Európska komisia na dedikovanej stránke (archívna verzia).

„V EÚ sa v súčasnosti pestuje len jedna geneticky modifikovaná odroda kukurice, ale mnohé iné GMO plodiny sú povolené na použitie v potravinárstve a krmivách. Produkty odvodené z GMO alebo obsahujúce GMO sú však prísne kontrolované s nulovou toleranciou voči nepovoleným GMO,“ vysvetľuje Európska komisia (archívna verzia).

Máte tip na správu, ktorú by sme v AFP mohli overiť?

Kontaktujte nás