Metodika

Okrem tradičných zručností novinára využívame pri overovaní informácií aj viacero online nástrojov, dávku sedliackeho rozumu a hlavne veľa obozretnosti.

Naším cieľom je transparentne ukázať a pomenovať jednotlivé kroky procesu odhaľovania falošných správ. Pokúšame sa prešetriť a nahlásiť pochybné prípady a tvrdenia, ktoré sa nakoniec môžu alebo nemusia objaviť v našom spravodajstve.

Práca našich redaktorov začína tým, že sa snažia identifikovať pôvod alebo zdroj pochybného či nepravdivého tvrdenia. Keď je to nutné, kontrolujeme náš vlastný archív a konzultujeme s ďalšími novinármi. V našich článkoch pracujeme s verejne dostupnými informáciami, vždy patrične uvádzame zdroje alebo sa na ne odvolávame.

Falošné informácie často obsahujú staré obrázky či fotografie vytrhnuté z kontextu. Začíname reverzným vyhľadávaním obrázkov, tj. vložíme snímku do jedného alebo viacerých vyhľadávačov a zisťujeme, či už bola nahratá v minulosti.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok vyhľadávač Google Chrome nám ponúkne možnosť „Vyhľadávať obrázok na Googli“. Vyhľadávač prečesáva svoju databázu a hľadá podobné snímky v indexe Googlu.

Pravidelne používame a aj odporúčame náš InVID/We Verify Chrome plugin (viď. nižšie). Po jeho inštalácii si môžete vyberať spomedzi rôznych vyhľadávačov jedným kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok, a to vrátane Google, Bing (Microsoft), Yandex (ruský vyhľadávač), TinEye (podľa obrázku, nie kľúčových slov) a Baidu (čínsky vyhľadávač).

Reverzné vyhľadávanie z rôznych dôvodov nemusí vždy priniesť očakávané výsledky. Možno snímka nebola na internet nahratá alebo ešte nebola indexovaná. Niekedy je pre vyhľadávače mätúce, ak sú obrázky prevrátené alebo otočené. Dobrým príkladom je tento článok o kanadskom premiérovi Justinovi Trudeauovi.

Z tohto dôvodu sledujeme aj iné vizuálne stopy (napr. vývesné štíty na obchodoch, uličné tabule, architektúru, vegetáciu, štátne poznávacie značky), aby sme lepšie odhadli dátum, čas a miesto vzniku fotografie.

Napríklad pri skúmaní videa natočeného na Kréte sme našli miesto natáčania pomocou Google Maps na základe pozorovania tvaru pláže.

Obrázok alebo video samé o sebe nikdy nie je jediným dôkazom. Rovnako musíme overiť spojitosť medzi obrázkom a informáciami, ako sú napr. dátum zverejnenia a detaily s ním spojené, napríklad počasie.

Keď skúmame podozrivé snímky, robíme, čo je v našich silách, aby sme získali pôvodné obrázky a zistili či boli nejakým spôsobom manipulované.

Hľadanie pôvodu výroku alebo citácie

Jednoduchý úkon kopírovania a vloženia odseku z textu do vyhľadávača nám v priebehu niekoľkých sekúnd prezradí, či bol daný text už v minulosti publikovaný na internete.

Ak je nejaký komentár prisudzovaný tej či onej osobe, pátrame po spoľahlivých zdrojoch (audio- alebo videonahrávka, oficiálny prepis), a zároveň kontrolujeme online účty danej osoby. Danú osobu aj priamo kontaktujeme pre overenie výroku. Pri riešení kvantitatívnych dát hľadáme pôvodný výskum a jeho metodológiu.

Overovanie videí

Používame InVID/WE Verify rozšírenie pre Chrome, ktorého je agentúra AFP spoluautorom. Pomôcka umožní rozstrihať video na jednotlivé obrázky (pomocou štítku „Keyframes“) a následne vykonať niekoľko reverzných vyhľadávaní pre každý z týchto obrázkov.

Je veľkým pomocníkom aj pri podozrivých obrázkoch, ktoré možno boli otočené alebo obrátené nakoľko nástroj umožní otočiť obrázok do pôvodnej verzie (choď na "Magnifier" --> Insert your image --> "More filters" --> "Flip" --> "Apply").

Krížová kontrola informácií

Ak máme pochybnosti o vierohodnosti obrázku alebo informácie na internete, najmä ak nie je uvedený odkaz alebo zdroj, študujeme komentáre pod príspevkom. Niektoré môžu poskytnúť rozporuplné informácie alebo spochybňovať vierohodnosť príspevku.

Ak sa spomína osoba alebo organizácia, snažíme sa vždy kontaktovať dotyčných priamo, aby sme získali informácie z prvej ruky.

Ak je pochybný článok založený na obrázku či videu, snažíme sa dohľadať iné záznamy z daného podujatia či udalosti a poronávame ich. Zároveň sa snažíme kontaktovať aj autora a pokiaľ možno ho lokalizujeme a citujeme.

Kontaktovať správne zdroje

Pravidelne riešime témy, o ktorých máme málo predchádzajúcich informácií a poznatkov. V týchto prípadoch spolupracujeme s našimi novinármi, ktorí sú odborníkmi na konkrétnu tému, región alebo jazyk. Úzko spolupracujeme s celosvetovým tímom AFP na overovanie faktov.

Nie len internet

V niektorých prípadoch na overenie faktov nestačí internet ani telefón. Niekedy, ako to už býva v žurnalistike zvykom, musíte ísť do terénu.

V júli 2018 sme požiadali jedného novinára AFP z Kuvajtu, aby nám preveril videozáznam, ktorý sa virálne šíril na internete. Veľa článkov tvrdilo, že na videu vidieť saudského muža, ako napadne personál na recepcii jednej londýnskej nemocnice. Prvotné online vyhľadávanie nás nasmeroval k inému záveru: napadnutie sa údajne odohralo na kuvajtskej zverolekárskej klinike. Náš novinár navštívil kliniku, ktorú sme identifikovali cez internet, a potvrdil naše zistenie, a zároveň získal výpoveď od napadnutého zverolekára. Celý článok nájdete tu.

Je samozrejmosťou, že každý článok je pred svojím zverejnením skontrolovaný skúseným editorom.

Používame tiež archivačné nástroje ako Wayback Machine a Perma CC, aby sme zbytočne nenafukovali počet kliknutí na falošné správy, ale hlavne aby sme mali záznam v prípade neskorších editácií či vymazania článku

Opravy

Ak dôjde k faktickej chybe na našej strane, chybu opravíme a dáme o nej jasne vedieť v pôvodnom článku. Chyba bude jasne označená ako „OPRAVA“ na konci článku s dátumom úpravy a vysvetlením. Ak je chyba zásadná, stiahneme článok a zverejníme vysvetlenie. Tu je odkaz na všetky opravy, ktoré doposiaľ evidujeme.

Na objasnenie doplnených detailov či aktualizácií použijeme označenie "EDIT" na konci článku.

Nástroj Claim Review

AFP používa v rámci kontroly článkov nástroj Claim Review. Zahŕňa informácie ako hodnotenie pôvodného tvrdenia, to, od koho pochádza, a aký je náš verdikt. Umožňuje vyhľadávačom ako Google a Bing jednoducho zobraziť overené či vyvrátené fakty pri vyhľadávaní konkrétnych tvrdení.

Program Facebooku

Agentúra AFP je súčasťou programu Overovania faktov tretími stranami v spolupráci s Facebookom. Príspevky, ktoré bežní užívatelia na Facebooku nahlásia ako nepravdivé („Falošné správy“), sú súčasťou preverovaných materiálov. Pokiaľ naši fact-checkeri príspevok preveria a označia ho za nepravdivý, príspevok uvidí menej ľudí a má špeciálne označenie. Výsledkom nášho označenia však nie je vymazanie obsahu.