Opičie kiahne

Opičie kiahne nesúvisia so šimpanzím adenovírusom vo vakcine proti ochoreniu Covid-19

Uverejnené dňa 14/06/2022 o 13:42

Stovky slovenských používateľov Facebooku zdieľali koncom mája 2022 príspevok, podľa ktorého vypuknutie opičích kiahní súvisí s vakcínou proti Covidu-19, ktorú vyrába spoločnosť AstraZeneca. Tá ako vektor používa modifikovaný šimpanzí adenovírus. Toto tvrdenie je však nepravdivé. Podľa odborníkov niečo také nie je možné z toho dôvodu, že tieto dva vírusy majú úplne odlišní pôvod, aj účinky. Šimpanzí adenovírus použitý vo vakcíne bol taktiež upravený tak, aby neinfikoval ľudí a ďalej sa nereplikoval.