RÓMOVIA

Nie, Rómovia nemali dostávať drevo od vojenských lesov

Aktualizované dňa 27/07/2020 o 20:06

V roku 2019 sa na internete objavila dezinformácia o tom, že vojenské lesy Rómom darujú brikety a drevo. Nie je to pravda, Vojenské lesy a majetky SR navrhli schému, podľa ktorej sa mohli nielen Rómovia, ale aj miestni obyvatelia zapojiť do spracovania drevného odpadu, a následne by im obce drevo odpredávali. Napriek plánom k samotnej realizácii projektu zatiaľ nedošlo, pre AFP to potvrdilo Ministerstvo obrany SR.