VEDA

Hranice Ukrajiny sú medzinárodne uznané, nikdy ich nemusela „registrovať“ v rámci OSN

Uverejnené dňa 07/03/2022 o 16:39

Tisícky slovenských používateľov zdieľali vo februári 2022 tvrdenia, podľa ktorých Ukrajina nikdy „nezaregistrovala svoje hranice“ na pôde OSN potom, ako získala v roku 1991 nezávislosť. To malo podľa príspevkov, ktoré boli zdieľané v mnohých jazykoch, znamenať, že Ukrajina ako štát „podľa medzinárodného práva a aj Budapeštianskeho memoranda neexistuje a ani nikdy neexistovala“. Tieto tvrdenia sú nepravdivé, štáty svoje hranice nemusia „registrovať v OSN“, čo pre AFP potvrdili experti na medzinárodné vzťahy. Ukrajinská suverenita bola medzinárodne uznaná, a to ako krajinami OSN, tak aj Ruskom.