Fact-checking v AFP

Overovanie faktov (fact-checking) je základným princípom práce svetovej spravodajskej agentúry AFP už viac ako 180 rokov.

Spoločnosť má výnimočné postavenie v zmysle francúzskeho zákona. Zdroje agentúry AFP sú z časti komerčné (približne dve tretiny) a z časti ide o dotácie francúzskej vlády poskytnuté na podporu nestranného spravodajstva vo verejnom záujme vo Francúzsku a v zahraničí.

Portál zameraný na overovanie faktov a výrokov sme založili ako reakciu na šírenie dezinformácií a nepravdivých tvrdení počas kampane pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku v roku 2017. Našu aktivitu na Slovensku sme začali vo februári 2020. Dnes je náš factcheckingový portál dostupný v jedenástich rôznych jazykoch.

Naším cieľom je verejnosti a iným médiám poskytnúť overené závery o informáciách dostupných online či už na sociálnych sieťach, v redakčných článkoch, videách alebo tlačových správach a podložiť ich faktami. Túto prácu vykonávajú redaktori-factcheckeri spolu s novinármi z celého sveta. Pri svojej práci dodržujú základné pravidlá žurnalistickej práce a kľúčové princípy a zásady svetovej agentúry AFP.

Snažíme sa tiež zdieľať tipy a nástroje, aby sme aj iným pomohli a ukázali metódy, ako overovať a verifikovať fakty a informácie.

Obsah na preskúmanie vyberáme na základe redaktorského záujmu, frekvencie zdieľania, stupňa virality a verejnej diskusie o danom obsahu.

Našu prácu vykonávame v súlade s Chartou AFP a poskytujeme presné, vyvážené a nestranné spravodajstvo „nezávislým hlasom bez politického, komerčného či ideologického vplyvu“.

Agentúra AFP je súčasťou programu Overovania faktov tretími stranami v spolupráci s Facebookom. Príspevky, ktoré bežní užívatelia na Facebooku nahlásia ako nepravdivé („Falošné správy“), sú súčasťou preverovaných materiálov. Pokiaľ naši fact-checkeri príspevok preveria a označia ho za nepravdivý, príspevok uvidí menej ľudí a má špeciálne označenie. Výsledkom nášho označenia však nie je vymazanie obsahu. Program Facebooku priamo podporuje overovaciu činnosť agentúry AFP.

Agentúra AFP je signatárom Kódexu zásad Medzinárodnej siete na overovanie faktov (IFCN code of principles), čím sa zaväzuje k objektivite a bezúhonnosti, k transparentnosti zdrojov, financovania, fungovania organizácie a metodiky, rovnako ako k otvorenému a úprimnému postupu opráv.