Fotografie ministra školstva Gröhlinga boli vytrhnuté z kontextu

Copyright AFP 2017-2023. Všetky práva vyhradené.

Tisíce slovenských používateľov zdieľali príspevky, ktoré budili dojem, že minister školstva Branislav Gröhling nevedel pri školskej tabuli správne napísať vybrané slovo bylina, resp. že v ňom urobil hneď dve pravopisné chyby. Fotografia však bola vytrhnutá z kontextu, v skutočnosti Gröhling urobil chybu v rámci hry so školákmi schválne, aby ju po ňom tretiaci piešťanskej základnej školy mohli opraviť. Pre AFP to potvrdila riaditeľka školy aj fotograf, ktorý dané fotografie vyhotovil. Gröhling sa k záležitosti vyjadril na svojom Facebooku.

FB stránka Trúba N zverejnila 27. januára 2022 obrázok, zložený z dvoch fotografií a nápisu „To je ale MYNYSTER“. Na fotografiách vidno, ako minister školstva Branislav Gröhling na školskú tabuľu píše slovo „bilyna“.

Popis príspevku znie: „Pán božko nech ochraňuje naše deti pred takými odborníkmi na školstvo UČITELIA SA MUSIA HANBIŤ AJ ZAŇHO“. Príspevok zdieľalo v čase písania tohto článku viac ako 1300 používateľov.

Snímka zavádzajúceho príspevku vyhotovená 28. januára 2022

Gröhling v minulosti založil sieť kaderníctiev, ktorú neskôr odpredal. V roku 2020 po vymenovaní do funkcie ministra školstva čelil obvineniam z plagiátorstva - podľa zistení Denníka N skopíroval časti svojej diplomovej práce, pričom neuvádzal korektne zdroje. Samotný Gröhling poprel, že by sa dopustil chyby.

Komentáre pod príspevkom z januára 2022 dokazujú, že mnohí používatelia sociálnej siete uverili, že politik vládnej SaS neovláda vybrané slová:

Snímka komentárov pod príspevkom vyhotovená 31. januára 2022

Fotografie boli zdieľané aj na mnohých iných miestach na Facebooku, napríklad tu či tu.

V skutočnosti však boli tieto fotografie vytrhnuté z kontextu. Minister Gröhling bol zachytený počas hry so školákmi v piešťanskej škole, kde uvedenú „hrubku“ spravil náročky. Riaditeľka školy pre AFP potvrdila, že išlo o žart, na ktorom sa žiaci s chuťou zabavili. To isté potvrdil aj referent pre komunikáciu Mestského úradu Piešťany, ktorý pre AFP uviedol, že minister napísal slovo s chybou zámerne.

Pôvod a kontext fotografií

Tím AFP Fakty dohľadal pôvod fotografií na stránku Mestského úradu Piešťany (MúP). Podľa správy uverejnenej na stránke MúP navštívil minister Gröhling Základnú školu na Mojmírovej ulici v Piešťanoch v piatok 21. januára. Podľa správy sa mal zapojiť aj do hodiny slovenského jazyka v triede 3. ročníka. Celá fotogaléria z udalosti bola zverejnená 26. januára. Vo fotogalérii sa nachádzajú aj fotografie, ktoré boli neskôr vytrhnuté z kontextu na sociálnych sieťach. 

Na to, či Gröhling naozaj urobil takúto chybu pri písaní na tabuľu a v akom kontexte celá udalosť prebehla, sme sa opýtali riaditeľky školy Jany Chlepkovej. Tá pre AFP v piatok 28. januára uviedla, že ministrovi išlo len o zábavu a odľahčenie: „Samozrejme, že je to hlúposť. Pán minister so žiakmi žartoval a preveroval si ich vedomosti formou nesprávne napísaného vybraného slova. Mrzí ma, že práve táto fotografia dala podnet a zámienku na šírenie negatívnych postojov k osobe p. ministra. Všetci žiaci 3. ročníka, ktorí s ním boli na hodine, svojim kritickým myslením pochopili, že ide o žart a s chuťou sa na ňom zabavili.“

S rovnakou otázkou sme sa obrátili aj na Martina Ričányho, referenta pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu Mestského úradu Piešťany, ktorého je meno je na stránke uvedené aj pod správou o udalosti. Ričány pre AFP 28. januára potvrdil, že je autorom textu aj fotografií, a uviedol: „Minister školstva SR Branislav Gröhling napísal toto slovíčko s chybou úmyselne a zámerne. Následne sa žiakov opýtal, či je to správne a z triedy vybral jedného žiaka, ktorý to prišiel opraviť. Týmto počinom chcel úmyselne v triede zmenšiť napätie a navodiť priateľskú atmosféru, čo sa mu aj podarilo.“

Na fámu reagoval Gröhling aj na svojom Facebooku a vysvetlil udalosť zo svojej perspektívy. 28. januára napísal: „Mám taký zvyk. Keď prídem pozrieť prvostupniarov, ktorí práve preberajú vybrané slová, skúsim ich zo srandy preveriť. Poviem im napríklad, že ‘ryba’ sa píše s mäkkým i. Napíšem ju na tabuľu ako ‘riba’. A potom pridám rytiera alebo slovo rýchly (obidve s ‘i’) a deti vždy spoločne kričia: ‘Nieeeee!’ Chytajú sa za hlavu, smejú sa a majú z toho veľkú zábavu.“

Obdobne opísal aj situáciu, ktorá stála za virálnymi fotografiami: „Na ZŠ Mojmírova v Piešťanoch sme s deckami vypĺňali tajničku. Na záver som slovo bylina napísal alo ‘bilyna’ a tváril som sa, že to tak má byť. Opäť prišli horlivé detské výkriky ‘nieeeee’ a opravovanie a deti sa potešili, aké sú šikovné.“

Návštevu ministra na škole, ako aj priebeh vypĺňania tajničky, zachytila aj Gabriela Kiššová, jedna z učiteliek ZŠ Mojmírova, ktorá má vlastný YouTube kanál, na ktorom zverejňuje záznamy rôznych školských udalostí a náučné videá pre žiakov. 26. januára publikovala video „Minister Gröhling na ZŠ Mojmirova Piešťany“.

Od času 1:26 video zachytáva prezenčnú hodinu s tretiakmi, počas ktorej spoločne s ministrom vypĺňali tajničku. Jedna zo žiačok opísala aj to, ako sa minister zapojil do hodiny: „Pomohol nám vylúštiť posledný riadok v tajničke a napísal tam bylina, ale po b dal mäkké i a po l dal tvrdé y. Takže to bolo úplne naopak.“ „A myslíš, že to napísal naozaj, že to nevedel?“ pýta sa žiačky autorka videa. „Myslím, že si z nás chcel iba vystreliť,“ odpovedá žiačka.

1. februára 2022 Článok aktualizovaný o Gröhlingovo popretie svojho plagiátorstva.